Projectmanagement en procesmanagement

Total Cost of Ownership (TCO) en Life Cycle Costing (LCC) succesvol toepassen in bouw en infrastructuur

In de bouw- en infrastructuursector zijn kostenbeheer en efficiëntie cruciaal voor het succes van projecten. Twee belangrijke concepten die hierbij een centrale rol spelen zijn Total Cost of Ownership (TCO) en Life Cycle Costing (LCC). Deze methodologieën helpen bij het optimaliseren van kosten door de gehele levensduur van een project te analyseren en te beheersen. In dit artikel gaan we in op de betekenis, het belang en de toepassing van TCO en LCC in de bouw- en infrastructuursector.

Total Cost of Ownership (TCO)

TCO is een financieel model dat alle directe en indirecte kosten van een product of systeem gedurende de volledige levensduur in aanmerking neemt. Je kijkt dus naar initiële aanschafkosten, operationele kosten, onderhoudskosten en zelfs afvoerkosten aan het einde van de levensduur. Door deze uitgebreide benadering krijg je een vollediger beeld van de werkelijke kosten die gepaard gaan met een investering.

Belang en toepassing TCO in bouw en infrastructuur:

 1. Kostenefficiëntie: TCO helpt bij het identificeren van kostenbesparingen door inefficiënties en verborgen kosten bloot te leggen die anders mogelijk over het hoofd zouden worden gezien.
 2. Langetermijnplanning: Door het volledige kostenplaatje te begrijpen, kunnen organisaties beter plannen voor toekomstige uitgaven en financiële middelen efficiënter toewijzen.
 3. Risicobeheer: Door rekening te houden met alle kostencomponenten kunnen mogelijke financiële risico’s beter beheerd worden.

Life Cycle Costing (LCC)

LCC is een gerelateerd concept gericht op het berekenen van de totale kosten van een project of product over zijn gehele levensduur. Dit omvat initiële kosten, exploitatie- en onderhoudskosten, en eventuele ontmantelingskosten. LCC analyseert deze kosten om de economische efficiëntie van investeringen te beoordelen en optimaliseren.

Belang en toepassing LCC in bouw en infrastructuur:

 1. Duurzaamheid en milieuefficiëntie: LCC helpt bij het maken van keuzes die niet alleen financieel, maar ook ecologisch verantwoord zijn door bijvoorbeeld de energie-efficiëntie en milieukosten in beschouwing te nemen.
 2. Besluitvorming: Het biedt een gedetailleerde basis voor het vergelijken van verschillende ontwerp- en bouwopties op basis van hun totale levensduurkosten, in plaats van alleen initiële uitgaven.
 3. Kostenbeheersing: Het inzicht in de kostenstructuur over de levensduur van een project helpt bij het beheersen van uitgaven en het voorkomen van onvoorziene kosten.

Verschillen TCO en LCC

TCO en LCC hebben een vergelijkbare benadering van kostenbeheer over de levensduur van een project of product, maar er zijn subtiele verschillen. LCC legt de nadruk op levensduurkosten van een product of project, veelal binnen de bouw- en infrastructuursector. TCO kijkt breder met een focus op de totale eigendomskosten en wordt naast de bouw en infrastructuur ook toepast in de IT of industrie.

Resulteert in efficiëntere en duurzamere projecten

Total Cost of Ownership en Life Cycle Costing zijn essentiële tools voor kostenbeheer in de bouw- en infrastructuursector. Ze bieden een uitgebreide benadering van kostenanalyse die helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen, het verbeteren van kostenefficiëntie, en het bevorderen van duurzame en economische projectuitkomsten. Door deze methoden toe te passen, kunnen organisaties niet alleen hun financiële prestaties verbeteren, maar ook bijdragen aan duurzamere bouwpraktijken en infrastructuurontwikkeling.

Optimaliseer jouw projecten!

Wil je ook jouw projecten optimaliseren op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid en risicobeheer? Volg dan de cursus ‘Werken met Total Cost of Ownership (TCO) in bouw en GWW. Experts Albert Timmerman en Allart Bosch nemen je mee in de methoden en maken dit praktisch toepasbaar in diverse cases.

Cursusleiders

 • Projectmanagement en procesmanagement

  ing. Albert Timmerman

  Royal HaskoningDHV

  “Graag wil ik bijdragen aan een duurzamere wereld door mijn kennis en methoden voor het voorkomen van verspillingen met je te delen, alsook om mijzelf net zo te gedragen
  in het nemen van beslissingen die dááraan kunnen bijdragen. Voor deze cursus is de uitdaging om je in staat te stellen om uit alternatieven binnen een project de meest verantwoorde keuze te maken.”

 • Projectmanagement en procesmanagement

  ir. Allart Bosch

  KWS @vice

  “Bij de cursus life cycle costing leg ik een verbinding tussen theorie en praktijk, waarbij elke afweging een stap is naar een duurzamere toekomst.

Programmamanager

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen