Onze docenten

Alle docenten van PAO Techniek en Management werken en denken op het snijvlak van theorie en praktijk. Dat maakt dat ze naast expert vaak ook innovator zijn. Onze docenten zijn specialisten die hun actuele expertise willen doorgeven aan de deelnemers. Zij zijn zowel afkomstig uit de wetenschap als uit het bedrijfsleven. Onze docenten willen met de postacademische cursussen bijdragen aan het verspreiden van actuele kennis op academisch niveau.

Onze docenten


Bouwkunde

prof. dr. Peter Boelhouwer

TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE)

“Tijdens de cursus bespreken topsprekers uit de wetenschap en de praktijk de nieuwste opgaven en oplossingen op het gebied van het wonen en is ruim de gelegenheid voor een eigen inbreng.”

Bouwkunde

ir. Twan Vervoort

Peutz

“Een unieke opleiding die bouwfysica in de volle breedte behandelt en zowel kijkt naar de bouwfysische theorie als de toepassing in de praktijk”.

Constructief ontwerpen

prof. dr. ir. Raphaël Steenbergen

TNO MEC-Bouwlab

“Voor het nemen van beslissingen onder onzekerheid is een probabilistisch denkraam essentieel.”

Constructief ontwerpen

dr. ir. Albert ten Busschen

Ten Busschen BV

”Ik vind het leuk om les te geven en mensen vertrouwd te maken met een onderwerp. Maar het draagt ook bij aan mijn eigen ontwikkeling.”

Projectmanagement en procesmanagement

ing. Rens van Twisk

Van Twisk Projectmanagement

‘De technisch manager heeft zijn gereedschapskist vol met technische kennis, maar ook met de juiste competenties, denk aan samenwerken, je stem laten horen indien nodig, analyseren en resultaatgerichtheid.’

Data-analyse en programmeren

dr. Koo Rijpkema

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

“Lesgeven staat voor mij voor het delen van kennis en passie, mensen inspireren en fascineren door de toepassing van statistiek.”

Waterbouwkunde

prof. dr. ir. Bas Jonkman

TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)

”Het vakgebied blijft zich ontwikkelen, dus het is voor professionals ook zaak om daarbij met de tijd mee te gaan. Je ziet dat de regels en de richtlijnen veranderen, zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe normen voor de dijken.”

Waterbouwkunde

drs. Otto Koedijk

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

“Onze cursus is een mooie combinatie van theorie en praktijk, van beleid en operatie, waarbij de laatste inhoudelijke ontwikkelingen worden meegenomen.”

Waterbouwkunde

prof. dr. ir. Matthijs Kok

HKV lijn in water BV

“Vernieuwing van praktijkkennis vanuit de wetenschap: onze cursussen dragen daar al decennia aan bij!”