Onze docenten

Alle docenten van PAO Techniek en Management werken en denken op het snijvlak van theorie en praktijk. Dat maakt dat ze naast expert vaak ook innovator zijn. Onze docenten zijn specialisten die hun actuele expertise willen doorgeven aan de deelnemers. Zij zijn zowel afkomstig uit de wetenschap als uit het bedrijfsleven. Onze docenten willen met de postacademische cursussen bijdragen aan het verspreiden van actuele kennis op academisch niveau.

Onze docenten


Waterbouwkunde

ir. Hendrik Meuwese

Waterschap Scheldestromen

“Met de duplo van mijn dochter vertel ik je alles over grondwatermodellen rondom waterkeringen.”

Geotechniek

drs. Remmelt Mastebroek

Fugro

“Het is mij een groot plezier mijn geotechnische kennis te delen.”

Werktuigbouwkunde, materiaalkunde en maritiem

ir. Johannes Homan

Fatec Engineering

“Vermoeiing is één van de belangrijkste oorzaken van bezwijken. Met deze cursus leer je de achtergronden van vermoeiing kennen en leer je met vermoeiing om te gaan. Een goede basis om vervelende verrassingen te voorkomen.”

Waterbouwkunde

ir. Johannes J. Veldman (Hans)

Aktis Hydraulics

“Als varen dan je passie is en de hydraulica van vaarwegen je vak, dan is de PAOTM-cursus een prachtige gelegenheid om je kennis en praktijkervaringen over binnenvaart en vaarwegen over te dragen aan een geïnteresseerd publiek, want zoals de slogan luidt:
‘Vervoer over water is de juiste weg.’”

 

Projectmanagement en procesmanagement

ir. Bart van den Berg

Rijksvastgoedbedrijf

“Ik vind het leuk om mensen zich te helpen ontwikkelen en wegwijs te maken in projectbeheersing en zo de projecten in Nederland beter beheerst te laten verlopen.”

Projectmanagement en procesmanagement

Manfred Ziere

MVGM Vastgoedmanagement

“Ik vind het leuk om te praten over mijn vak. De vastgoedsector is voortdurend in beweging en onderhevig aan veranderingen. Cursisten brengen vaak diverse achtergronden en perspectieven mee, wat kan leiden tot boeiende gesprekken en het delen van verschillende inzichten.”

Waterbouwkunde

drs.ing. R.F.E. Weekhout-Gunsing

Rijkswaterstaat

“Ik ben geboren en getogen in de binnenvaart en werk nu bijna 25 jaar bij het ministerie van I&W, op zeer diverse plekken, van beleid en uitvoering tot inspectie. Vanuit dat perspectief doceer ik graag over ontwikkelingen, beleid en regelgeving in het nautische domein.”

Waterbouwkunde

Dennis van Etten

Provincie Zuid-Holland

“Mijn passie is het helpen van organisaties om hun doelen te realiseren. Op dit moment is dat de Provincie Zuid-Holland en is het doel Bereikbaarheid.”

Energie- en elektrotechniek

Idse Kuipers

Rebel Group

“Inzicht in de businesscase van een warmtenet is cruciaal voor het bepalen van de haalbaarheid, het mitigeren van risico’s en uiteindelijk het realiseren van financiering. Ik neem je graag mee in het businesscase denken, aangevuld met praktijkvoorbeelden.”