Onze docenten

Alle docenten van PAO Techniek en Management werken en denken op het snijvlak van theorie en praktijk. Dat maakt dat ze naast expert vaak ook innovator zijn. Onze docenten zijn specialisten die hun actuele expertise willen doorgeven aan de deelnemers. Zij zijn zowel afkomstig uit de wetenschap als uit het bedrijfsleven. Onze docenten willen met de postacademische cursussen bijdragen aan het verspreiden van actuele kennis op academisch niveau.

Onze docenten


Projectmanagement en procesmanagement

Lynn Vosman

Universiteit Twente

“Hoe integreer je bijvoorbeeld een programma binnen een projectorganisatie en wat betekent dit voor processen, routines, en samenwerking? We belichten dit onderwerp vanuit wetenschappelijk perspectief en gaan met elkaar in gesprek over programmatisch samenwerken.”

Projectmanagement en procesmanagement

Leentje Volker

Universiteit Twente
Projectmanagement en procesmanagement

Jacqueline Klaassen

Quintense BV

“Een werkbaar contract sluit je samen. Daarvoor met je weten wat je wil en ook wat je niet wil. Contracteren vraagt dus om in contact te zijn met elkaar en met jezelf; het blijft mensenwerk.”

Projectmanagement en procesmanagement

Jeroen van Netten

Adjust

“Aanbestedingen en contracten lijken vaak een doel van projecten, terwijl het eigenlijk middelen zijn om je projectdoelstellingen (op een beheerste manier) te bereiken. Graag deel ik mijn kennis en ervaring hoe je hier invulling aan geeft.”

Waterbouwkunde

ir. Hendrik Meuwese

Waterschap Scheldestromen

“Met de duplo van mijn dochter vertel ik je alles over grondwatermodellen rondom waterkeringen.”

Geotechniek

drs. Remmelt Mastebroek

Fugro

“Het is mij een groot plezier mijn geotechnische kennis te delen.”

Werktuigbouwkunde, materiaalkunde en maritiem

ir. Johannes Homan

Fatec Engineering

“Vermoeiing is één van de belangrijkste oorzaken van bezwijken. Met deze cursus leer je de achtergronden van vermoeiing kennen en leer je met vermoeiing om te gaan. Een goede basis om vervelende verrassingen te voorkomen.”

Waterbouwkunde

ir. Johannes J. Veldman (Hans)

Aktis Hydraulics

“Als varen dan je passie is en de hydraulica van vaarwegen je vak, dan is de PAOTM-cursus een prachtige gelegenheid om je kennis en praktijkervaringen over binnenvaart en vaarwegen over te dragen aan een geïnteresseerd publiek, want zoals de slogan luidt:
‘Vervoer over water is de juiste weg.’”

 

Projectmanagement en procesmanagement

ir. Bart van den Berg

Rijksvastgoedbedrijf

“Ik vind het leuk om mensen zich te helpen ontwikkelen en wegwijs te maken in projectbeheersing en zo de projecten in Nederland beter beheerst te laten verlopen.”