Privacy

Wanneer jij je (of je werkgever jou) bij PAO Techniek en Management (PAOTM) inschrijft voor een activiteit, contact met ons opneemt via een formulier of iets op onze website(s) downloadt, dan vragen we naar je persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je welke gegevens we voor welk(e) doeleinde(n) verwerken. Deze policy is in lijn met de richtlijnen volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en van toepassing op alle activiteiten van PAOTM. Stichting PAO Techniek en Management is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Wij zijn gevestigd aan de Van der Burghweg 1, 2628 CS te Delft. Heb je na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze relaties, deelnemers en docenten vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat alle persoonsgegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. PAOTM bewaart je gegevens zolang de gegevens relevant zijn in verband met de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Klachtrecht

Mocht je ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met de afdeling administratie via info@paotm.nl of bel ons op 015-2784618.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken de gegevens om je te informeren over ons aanbod, om onze diensten te verbeteren en om een goede uitvoering van onze cursussen en opleidingen mogelijk te maken. Daarbij kun je denken aan het informeren van onze docenten, het maken van badges, de organisatie en evaluatie van cursussen en het toesturen van online nieuwsbrieven (na toestemming).

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: wij hechten veel waarde aan persoonlijke communicatie. Daarom vragen we naar je voor- en achternaam. Bovendien gebruiken we deze op deelnemerslijsten, certificaten en diploma’s.
 • E-mailadres: wij vragen je e-mailadres om antwoord op je vragen te geven, te communiceren over de voortgang van een cursus of een evenement en/of om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.
 • Telefoonnummer: wij vragen je telefoonnummer om antwoord te geven op je vragen (n.a.v. contactverzoek, reservering of aanmelding), je te informeren n.a.v. je getoonde interesse of voor uitvoering van een cursus of opleiding.
 • Functie: bij aanmelding voor een cursus of opleiding is je functie en organisatienaam belangrijke informatie voor onze docenten om de lesstof aan te laten sluiten.
 • Vakgebied: om je op de hoogte te houden van voor jou relevante informatie vragen we naar je vakgebied(en) (na toestemming).
 • Geboortedatum: wij vragen je geboortedatum om te kunnen verifiëren dat we de juiste persoon administreren en het diploma of certificaat strikt persoonlijk te kunnen maken.
 • Organisatienaam en -adres: wij vragen het (factuur)adres van je organisatie om eventuele correspondentie per post toe te sturen. Denk bijvoorbeeld aan het nasturen van een getuigschrift/bewijs van deelname na een cursus. Daarnaast gebruiken we je organisatienaam op een deelnemerslijst als je deelneemt aan een cursus of opleiding.
 • BTW nummer: wij vragen het BTW nummer voor belastingtechnische afhandeling en om te verifiëren of een bedrijf al dan niet geregistreerd is bij de KvK.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen zowel offline als online persoonsgegevens voor een correcte uitvoering van onze activiteiten en om onze dienstverlening en/of marketingactiviteiten te verbeteren. Offline doen wij dit wanneer je bijvoorbeeld een visitekaartje overhandigt of ons belt om advies in te winnen en (product)informatie wil ontvangen. Daarnaast verwerken wij gegevens die je achterlaat op onze website.

www.paotm.nl plaatst cookies bij websitebezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om pagina’s te optimaliseren. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Online doen wij dit met behulp van de volgende tools en cookies:

 • Google Analytics: Google Analytics houdt het gebruik van onze website(s) bij zodat we deze kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan paginabezoek, gedrag en conversietracking. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
 • Linkedin analytics en Linkedin ads: Linkedin analytics registreert het verkeer vanaf onze Linkedin account en posts naar onze website(s). In het geval van advertenties, houdt deze cookie bij of acties zoals inschrijvingen hebben plaats gevonden.
 • Facebook analytics en Facebook ads: Facebook analytics registreert het verkeer vanaf onze Facebook account en posts naar onze website(s). In het geval van advertenties, houdt deze cookie bij of acties zoals inschrijvingen hebben plaats gevonden.

Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je op de website van de aanbieder van je browser.

Verwerking persoonsgegevens

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Wij verstrekken je gegevens niet aan derden.

Recht op inzage, rectificatie of van verwijdering persoonsgegevens

Ben je relatie van PAOTM en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je recht van inzage. Je kunt ons ook vragen om deze gegevens aan te passen en/of te verwijderen. Indien gewenst kun je tegen de verwerking bezwaar maken of verzoeken de verwerking te beperken of gegevens over te dragen.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een brief naar PAO Techniek en Management, afdeling administratie, Postbus 5048, 2600 GA Delft of mail aan info@paotm.nl.

Voorkeuren wijzigen

 • Post, e-mail, telefoon: indien je geen post, e-mail en/of telefoon meer van ons wenst te ontvangen, mail dan naar info@paotm.nl.
 • Digitale nieuwsbrief: indien je de maandelijkse digitale nieuwsbrief ontvangt, vind je onderaan iedere nieuwbrief een link waarmee je je af kunt melden of je gegevens en voorkeuren voor interessegebieden aan kunt passen. Zo kun je zelf zorgen voor relevante informatie.

Overige maatregelen

Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de meest recente en bewezen technieken die door PAOTM up-to-date worden gehouden. PAOTM heeft het recht om de inhoud van deze privacy policy waar nodig te wijzigen.

De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 24 juni 2021.

 

Contactgegevens

Tel: 015-2784618
E-mail: info@paotm.nl

Bezoekadres

PAO Techniek en Management
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Postadres

PAO Techniek en Management
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Financiën

IBAN: NL71INGB0000334362
KvKnr: 27175987
BTWnr. NL800549120B01

E-mail financiële administratie:
debiteuren@paotm.nl
crediteuren@paotm.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je maandelijks per e-mail over cursussen, opleidingen, nieuws en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden van PAOTM. Kies daarbij zelf over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen!

Schrijf je nu in