Projectmanagement en procesmanagement

Trends, uitdagingen en kennisbehoefte rond complexe bouwprojecten – Tussentijdse resultaten onderzoek

PAO Techniek en Management is continu bezig met het verbeteren van het cursusaanbod. Specifiek op het gebied van management zijn wij benieuwd naar de huidige trends, uitdagingen en innovaties rond complexe bouwprojecten, de bijbehorende kennisbehoefte en welke bronnen men daar momenteel voor raadpleegt. Recent hebben wij hiervoor een enquête uitgestuurd. Het onderzoek loopt nog, maar we delen graag vast de eerste tussentijdse resultaten.

Ontwikkelingen, succesverhalen en uitdagingen

We vroegen de respondenten over welke nieuwe ontwikkelingen binnen de bouwsector men meer zou willen leren. Benoemd werden vooral duurzaamheid, digitalisering, omgevingsmanagement, samenwerkingsvormen en contracten. Inspirerende succesverhalen zijn geslaagde samenwerkingen die binnen de gestelde tijd en budget zijn opgeleverd, start-ups, maar juist ook projecten die niet succesvol zijn verlopen om daarvan te kunnen leren. De grootste uitdaging in het managen van bouwprojecten is toch wel de onderlinge samenwerking, je werkt met veel partijen met contraire belangen. Zeker wanneer een project onder druk staat op het gebied van tijd, geld en kwaliteit verstoort dit de onderlinge relatie.

Kennis, competenties en informatiebronnen

Ter verbetering van het strategisch inzicht heeft men behoefte aan kennis op het gebied van risicomanagement, projectbeheersing en stakeholdermanagement. Qua competenties wil men zich vooral ontwikkelen op het vlak van communicatie, ter verbetering van de onderlinge samenwerking.

De informatiebronnen die respondenten raadplegen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen zijn vooral internet in de breedste zin van het woord en eigen collega’s. Specifieke bronnen die genoemd worden zijn Cobouw, CROW en Het Financieele Dagblad. Men bezoekt ook regelmatig events om de kennis en het netwerk te vergroten, waarbij de Infratech, congressen van het CROW of enkele kleinschalige kennissessies benoemd weren.

Trainingen, ervaringen en interessante organisaties

Het merendeel van de respondenten is geïnteresseerd in het volgen van trainingen en staat er zeker ook voor open om onderlinge ervaringen uit te wisselen met collega’s uit de sector, omdat ze van mening zijn dat kennis delen altijd waardevol is. Organisaties die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan kennisdeling zijn volgens de respondenten vooral grote overheidsorganisaties, Bouwend Nederland en Rijkwaterstaat.

Eens of oneens? Deel jouw mening!

Dit waren de eerste resultaten. Deel je bovenstaande mening of juist niet? Laat het ons weten en vul de enquête in.

Onder de deelnemers verloten wij de mogelijkheid om gratis je collega mee te nemen naar één van onze contractmanagement cursussen.

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

Benieuwd naar ons cursusaanbod op dit gebied? Bekijk hieronder de relevante cursussen. Of neem contact op met programmamanager Mariëlle Elenbaas voor een persoonlijk adviesgesprek.

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Programmamanager

Gerelateerde cursussen