Watermanagement en waterzuivering

Thermische energie uit drinkwater (ted): energiepotentieel en effecten op waterkwaliteit

Thermische energie uit drinkwater (TED) wordt, als een van de vormen van aquathermie, gezien als een kansrijk alternatief om aan de warmte- en koudevraag van de gebouwde omgeving bij te dragen. Welke invloed heeft dit echter op de drinkwaterkwaliteit? Op dit onderwerp is PAOTM-programmamanager Jawairia Ahmad onlangs aan de TU Delft gepromoveerd. Donderdag 23 maart geeft zij hierover een lezing op vakbeurs Aqua Nederland.

TED lijkt een aanvulling te zijn op de stappen die drinkwaterbedrijven zetten om hun ambitie om de komende tien jaar CO2-neutraal te opereren waar te maken. Het terugwinnen van energie in de vorm van koude of warmte zou verder kunnen worden gebruikt als koel- en verwarmingsbron. In Nederland wordt drinkwater gedistribueerd zonder toevoeging van restendesinfectiemiddel, zoals chloor. Het behoud van de drinkwaterkwaliteit is dus zeer essentieel na het terugwinnen van thermische energie uit water. Wanneer de warmte uit water wordt teruggewonnen, zal de drinkwatertemperatuur na de warmtewisselaar nog lager zijn. Maar bij koude recuperatie zal de watertemperatuur hoger zijn en is er kans op (her)groei van micro-organismen die niet goed zijn voor de menselijke gezondheid, zoals legionella. Deze microben groeien onder de hoge temperatuuromstandigheden. Het terugwinnen van thermische energie mag de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar brengen en om dit evenwicht te bereiken is een redelijke temperatuurstijging en een goede waterkwaliteit vereist.

Deze en andere relevante vragen zijn onderzocht door Jawairia Ahmad (PAOTM-programmamanager Water), die onlangs aan de TU Delft promoveerde. In haar lezing tijdens vakbeurs Aqua Nederland zal ze meer vertellen over het potentieel van thermische energie uit drinkwater in Nederland en de effecten van deze energieterugwinning op de drinkwaterkwaliteit. Gevolgd door een discussie over hoe een balans kan worden bereikt door het drinkwater van goede kwaliteit te behouden nadat er thermische energie uit is teruggewonnen.

Wil je meteen investeren in een verbreding of verdieping van jouw kennis op het gebied van watermanagement en waterzuivering? Bekijk dan ons volledige programma binnen dit vakgebied.

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen