Modern rivierbeheer

€ 1.885 excl. btw
4 dagen
Cursus

Tijdens de cursus leer je de techniek en processen achter rivieren beter begrijpen. Krijg inzicht in belangrijke aspecten zoals kribben, langsdammen, tegengaan van bodemerosie en beoordeling van ecologische waarden.

Ontwerpen en beheren van riviersystemen

Bij rivierprojecten is kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie essentieel. Tevens is de goede inpassing in de omgeving belangrijk. Naast de aanleg van maatregelen zijn de beheerconsequenties belangrijk. Kosten, fysische en ecologische veranderingen en consequenties moeten bekend zijn vóór uitvoering van maatregelen.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het technische- en beleidsinstrumentarium, de samenwerking tussen diverse partijen en de implementatie van maatregelen. Programma’s, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Uiterwaardenbeheer en Integraal Riviermanagement (IRM/Deltaprogramma) passeren de revue en ook hoe deze in elkaar grijpen. Daarnaast komt het rivierenonderzoek in Nederland aan de orde en wordt de visie van Rijkswaterstaat op rivierbeheer en de kennisontwikkeling toegelicht.

Vanuit de verschillende functies van een rivier worden enkele belangrijke aspecten besproken, zoals kribben, langsdammen, tegengaan van bodemerosie en beoordeling van ecologische waarden. Met praktijkvoorbeelden laten we zien hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een project in het rivierengebied.

Rivierkunde leren toepassen

Na het volgen van de cursus:

 • Ben je in staat om de rivierkundige problematiek te herkennen, weet je wanneer assistentie van deskundigen ingeroepen moet worden en heb je begrip voor de complexiteit van de technische en maatschappelijke materie.
 • Heb je inzicht in de actuele rivierenprogramma’s: Kaderrichtlijn Water, HWBP, Duurzame Bodemligging Rijntakken, Uiterwaardenbeheer, Integraal Riviermanagement, Deltaprogramma alsmede lopend rivierenonderzoek in Nederland.
 • Ken je de inleidende basistheorie (zoveel mogelijk toepassingsgericht) van hydraulica en morfologie; gebruik van computermodellen.
 • Heb je inzicht in de dynamiek van het riviersysteem en het belang van de interactie tussen hydro-morfologie en ecologie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan klimaatverandering en duurzaamheid.
 • Besef je dat ingrepen in de rivier (zowel civieltechnische als natuurlijke successie) effecten sorteren met ruimte- en tijd dimensies.
 • Heb je inzicht in conflicterende eisen van diverse rivierbelangen aan de rivierinrichting. Hierbij staan hoogwaterbescherming, waterbeschikbaarheid, scheepvaart, ecologische belangen en beheerbaarheid centraal.
 • Heb je inzicht in de problemen die spelen bij de implementatie van het project: omgeving, procedures, communicatie, effectieve uitvoering en beheer.

Bedoeld voor

personen betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en beheer van riviermaatregelen, werkzaam bij Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, ingenieursbureaus, natuurorganisaties, aannemers en baggeraars.

Cursusleider

ir. Hermjan Barneveld

HKV lijn in water BV

Deze cursus wordt beoordeeld met een

8,7

Programmamanager

Waarom PAOTM

 • De nieuwste postacademische kennis en kunde
 • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
 • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
 • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Veelgestelde vragen

Eerstvolgende data

Modern rivierbeheer

Startdatum: 19 november 2024
Locatie: Utrecht
Prijs: € 1.885 excl. btw
Inschrijven

Staat je gewenste datum er niet tussen?

Schrijf je in voor de interesselijst. We informeren je zodra een nieuwe datum is gepland.

Inschrijven interesselijst
 • "Prima cursus. Over elk onderdeel van rivierbeheer was een eigen presentatie."
  Sander de Borst
  Rijkswaterstaat
 • "Goed om deze kennis 'bij te spijkeren'. Mijns inziens meteen toepasbaar!"
  Tom Violier
  Rijkswaterstaat
 • "Er komen zeer veel aspecten aan bod; technisch, bestuurlijk, innovatie. Een compleet verhaal."
  Cursist
 • "Erg interessant om vanuit verschillende invalshoeken naar de rivier te kijken; boeiend en leerzaam."
  Cursist
 • "Zeer informatief, veel aspecten belicht, voldoende diepgang, integraal."
  Cursist
 • "Goede mix tussen inhoud, beleid en proces. Goede praktijkvoorbeelden."
  Cursist
 • "Geeft een goed zicht op alle aspecten die kunnen spelen."
  Cursist

Onze corporate partners

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je maandelijks per e-mail over cursussen, opleidingen, nieuws en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden van PAOTM. Kies daarbij zelf over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen!

Schrijf je nu in

Download de studiegids

In de studiegids staan, naast het cursusaanbod, ook de thema’s die we komend jaar verder gaan ontwikkelen. Wil je een compleet overzicht van onze cursussen en opleidingen in jouw vakgebied(en)? Vraag de Studiegids aan en ontvang hem digitaal.