Projectmanagement en procesmanagement

Schoon en emissieloos bouwen aan gww

De gehele bouwsector staat voor de uitdaging om verder te verduurzamen, met als streven de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Specifiek op het vlak van grond-, weg- en waterbouw zijn er twee programma’s die hierbij helpen: de aanpak Duurzaam GWW en Schoon en emissieloos bouwen. PAOTM zoomt verder in op deze programma’s.

Aanpak Duurzaam GWW

De aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid een plek te geven in GWW-projecten. Het helpt eenieder die bezig is met het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten en is gebaseerd op vijf basisprincipes:

  1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.
  2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee; in de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen.
  3. Focus per project of opgave op thema’s met de meeste duurzaamheidswinst.
  4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen.
  5. Maak gebruik van instrumenten als Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen

De afgelopen jaren is de aanpak toegepast in diverse projecten waar het heeft geleid tot substantiële resultaten op het gebied van CO2-reductie, materiaalgebruik en milieu-impact. Echter om op grote schaal duurzame transities in de infrastructuur te kunnen realiseren moet duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaken van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten.

Schoon en emissieloos bouwen

Een tweede ontwikkeling is om stappen te zetten naar een duurzame bouw is Schoon en emissieloos bouwen (SEB). Het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) biedt een aanpak voor de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot aan 2030. Hiervoor tekenden eind oktober 2023 tekenden 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB): diverse ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en branche- en netwerkorganisaties. De afspraken om meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten zorgt voor een daling van de uitstoot-emissies en voor positieve effecten voor de natuur (stikstof), het klimaat (CO₂) en de gezondheid (fijnstof en stikstof). Het programma bestaat uit verschillende instrumenten. Één daarvan is de routekaart SEB, die samen met marktpartijen en overheden wordt ontwikkeld. Deze laat zien welke stappen we moeten zetten tot 2030 en daarna. Met concrete en haalbare acties voor de hele bouwsector.

Welke stappen moet je zetten om jouw projecten te verduurzamen?

Bij PAOTM begrijpen we dat het lastig kan zijn deze programma’s direct toe te passen in jouw projecten. Daarom bieden we graag praktische handvatten. Met de cursus Duurzaam en emissieloos GWW helpt expert Niels van Amstel je graag verder bij het integreren van je duurzame ambities in jouw gww-projecten. Bekijk het programma op onze cursuspagina.

 

 

 

Cursusleider

ir. Niels Van Amstel

Megaborn Traffic Development BV

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen