Eurocode bijeenkomsten

In één dag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen

De Eurocodes worden op dit moment herzien en dat betekent grote veranderingen in de ontwerppraktijk in de bouwsector. Zo wordt er in sommige situaties gekozen voor andere rekenmethodes of formules. De herziening loopt nog tot 2022-2024 en de doorlooptijd verschilt per Eurocode. De eerste concepten van de nieuwe Eurocodes zijn nu echter al gereed. Wij vinden het belangrijk deze kennis nu al te delen en willen deelnemers uitnodigen om mee te denken met deze veranderingen.
 
Daarom organiseren de samenwerkende partijen Betonvereniging, Bouwen met staal, NEN, VN Constructeurs en PAO Techniek en Management de komende jaren verschillende korte bijeenkomsten. Je bent hiermee als eerste op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de normen en welke impact die hebben op jouw werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor discussie over de veranderingen. Bij elke bijeenkomst zal een lid van de Nederlandse en/of internationale normcommissie aanwezig zijn om uitleg te geven en in gesprek te gaan met de deelnemers. De sprekers zijn onder andere afkomstig van TNO, TU Delft en TU Eindhoven.
 
De bijeenkomsten vinden plaats bij NEN in Delft en worden georganiseerd door één van de samenwerkende partijen. Een overzicht van de bijeenkomsten, de verwachte planning en hoe je je kunt inschrijven, vind je hieronder.

Bijeenkomsten

  • Nieuwe tijdperk Eurocode: algemene informatiedag Eurocodes | inschrijven via NEN
  • Eurocode 0: Grondslagen | PAOTM
  • Eurocode 1: Belastingen op constructies | PAOTM
  • Eurocode 2: Betonconstructies | inschrijven via Betonvereniging
  • Eurocode 3: Staalconstructies | inschrijven via Bouwen met Staal
  • Eurocode 5: Houtconstructies | PAOTM
  • Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp | 21 mei 2021, PAOTM
  • Eurocode 8: Aardbevingsbestendige constructies. Dit is een onderdeel van de meerdaagse cursus Aardbevingsbestendig bouwen | PAOTM

 
Vooralsnog komen er dus geen bijeenkomsten over Eurocode 4 (Staal-betonconstructies), Eurocode 6 (Constructies van metselwerk) en Eurocode 9 (Aluminiumconstructies).

Meer informatie of inschrijven?
Neem contact op met PAO Techniek en Management via info@paotm.nl of 015-278 4618.

 


Eurocode bijeenkomsten bestaat uit: