Cursus

Trends in de woonruimteverdeling

De laatste ontwikkelingen, context en tips voor de eigen praktijksituatie

Het recht op huisvesting, op gewoon kunnen wonen, is voor grote groepen niet vanzelfsprekend. De druk op de sociale huursector is steeds verder toegenomen. Vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders in overvolle AZC’s en gewone starters op de woningmarkt vragen om huisvesting. Steeds meer woningzoekenden met een laag inkomen, maar ook huishoudens met een bescheiden middeninkomen doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Bovendien bestaat een steeds groter deel van de instroom in de sociale huursector uit kwetsbare doelgroepen. 

Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen:

 • Hoe zorgen we ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden?
 • Wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming te stimuleren?
 • Hoe vinden we de juiste balans tussen passend toewijzen en het borgen van de leefbaarheid?

 
In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. Dat begint met verstand van zaken en een heldere kijk op de veranderende buitenwereld, gevolgd door een stevige discussie over doelen, uitgangspunten, keuzes en dilemma’s binnen de woonruimteverdeling. We gaan actief aan de slag met de uitdagingen uit je eigen praktijk middels thuisopdracht en reflectie op praktijksituaties.

Beleidsmatige uitdagingen in woonruimteverdeling in de praktijk

Door het volgen van deze cursus krijg je:

 • kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling;
 • kennis over de (inter)nationale context van de woonruimteverdeling;
 • inzicht in andere praktijksituaties en daarmee in de overwegingen, dilemma’s en keuzes van vakgenoten;
 • kennis van de meest recente (evaluatie)onderzoeken op het gebied van de woonruimteverdeling;
 • een nieuwe kijk op de eigen praktijksituatie;
 • tools om met de eigen situatie aan de slag te gaan.


Bedoeld voor

Beleidsmedewerkers van corporaties en gemeenten, verhuurmedewerkers en woonconsulenten, managers wonen of woondiensten, vertegenwoordigers van huurdersorganisaties en professionals betrokken bij woonruimteverdeling.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. A.L. Ouwehand (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE)), Dhr. T. Wever MSc (RIGO Research en Advies)
  Cursusdata: 19 en 20 september 2023 (o.v.)
  Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.195,00 excl. btw
  Studiepunten: 13 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  In samenwerking met: TU Delft - MBE
 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding woonruimteverdeling 
   • Waarom woonruimteverdeling? 
   • Ontwikkelingen in verdelingssystemen 
   • Actuele kwesties, doelen en dilemma’s 
  • Dilemma’s bij voorrang- en urgentie geven
   • Met welke dilemma’s krijg je als gemeente in de woonruimteverdeling te maken?
   • Ervaringen met beleid, politiek en praktijk in Utrecht.
  • Werk maken van doorstroming
   • Tegen de stroom in werken: een effectieve inzet van verhuisbegeleiding, maatwerk en andere maatregelen
   • De praktijk: geleerde lessen, nieuwe kansen en valkuilen
  • Woonruimteverdeling in cijfers
   • Landelijke trends in wachttijden en slaagkansen
   • Wat zeggen de cijfers uit rapportages en monitors?
   • Hoe kun je meer beleidsinformatie uit de systemen halen?
  • Bespreken thuisopdracht
  • Afsluiting en diner

  Dag 2

  • Werken met/binnen de Huisvestingswet 2014
   • Huisvestingsverordeningen in de praktijk
   • Hoe onderbouw je schaarste?
   • Welke mogelijkheden zijn er in het middensegment?
   • Hoe geef je invulling aan lokaal maatwerk?
  • Gerichte woningtoewijzing in complexen en buurten
   • Wat is gerichte woningtoewijzing en waarom zou je dat willen?? 
   • Welke instrumenten zijn er beschikbaar binnen het toewijzingssysteem en hoe werkt het?
   • Wanneer maak je gebruik van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek?
   • Ervaringen met beleid en praktijk onder andere in Utrecht en Nijmegen
  • Huisvesting kwetsbare doelgroepen
   • Concentratie of spreiding kwetsbare groepen
   • Hoe kunnen corporaties maatwerk leveren bij de toewijzing?
   • Welke speelruimte is er binnen de regels voor passend toewijzen?
  • Presentatie resultaten thuisopdrachten
  • Afsluiting en uitreiking getuigschriften
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,6
  “Leuk, interactief, fijn om medecursisten te leren kennen die je later nog eens zou willen spreken om een aantal zaken nader uit te diepen.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Zeer interessante sprekers, waardoor je vanuit een ander perspectief naar de vraagstelling rond woningtoewijzing gaat kijken.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Goede mix voor begrip van de huidige stand van zaken rondom woonruimteverdeling en de bijbehorende context.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Veel ruimte voor discussie met vakgenoten, reflectie op eigen situatie en interactie.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Erg prettig. Heel fijn om de hele context te zien.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Voorziet in een vakkundige en heldere uitleg van de onderdelen.”
  Christel Koolen (Stichting Stadlander)
  “Ik vond het een goede cursus qua organisatie en inhoud. Vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven is er naar de woonruimteverdeling gekeken en dat had soms verrassende uitkomsten. Fijn dat er ruimte was voor eigen inbreng.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Uitwisseling met andere collega’s is heel interessant.”
  Ilus Kasbergen (Woonwenz)
  “Het is een inspirerende cursus met goede en kundige sprekers die de cursisten in alle facetten van woonruimteverdeling meenemen. De opgedane kennis is voor mij echt van toegevoegde waarde om mijn functie beter te kunnen uitvoeren.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Ontzettend interessant! Veel geleerd en inspiratie opgedaan die ik met mijn manager ga delen.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
 • Downloads