Cursus

Trends in de woonruimteverdeling

De laatste ontwikkelingen, context en tips voor de eigen praktijksituatie

Het recht op huisvesting, op gewoon kunnen wonen, is voor grote groepen niet vanzelfsprekend. De druk op de sociale huursector is steeds verder toegenomen. Vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders in overvolle AZC’s en gewone starters op de woningmarkt vragen om huisvesting. Steeds meer woningzoekenden met een laag inkomen, maar ook huishoudens met een bescheiden middeninkomen doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Bovendien bestaat een steeds groter deel van de instroom in de sociale huursector uit kwetsbare doelgroepen. 

Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen:

 • Hoe zorgen we ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden?
 • Wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming te stimuleren?
 • Hoe vinden we de juiste balans tussen passend toewijzen en het borgen van de leefbaarheid?

 
In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. Dat begint met verstand van zaken en een heldere kijk op de veranderende buitenwereld, gevolgd door een stevige discussie over doelen, uitgangspunten, keuzes en dilemma’s binnen de woonruimteverdeling. We gaan actief aan de slag met de uitdagingen uit je eigen praktijk middels thuisopdracht en reflectie op praktijksituaties.

Beleidsmatige uitdagingen in woonruimteverdeling in de praktijk

Door het volgen van deze cursus krijg je:

 • kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling;
 • kennis over de (inter)nationale context van de woonruimteverdeling;
 • inzicht in andere praktijksituaties en daarmee in de overwegingen, dilemma’s en keuzes van vakgenoten;
 • kennis van de meest recente (evaluatie)onderzoeken op het gebied van de woonruimteverdeling;
 • een nieuwe kijk op de eigen praktijksituatie;
 • tools om met de eigen situatie aan de slag te gaan.


Bedoeld voor

Beleidsmedewerkers van corporaties en gemeenten, verhuurmedewerkers en woonconsulenten, managers wonen of woondiensten, vertegenwoordigers van huurdersorganisaties en professionals betrokken bij woonruimteverdeling.
 

Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Recente ontwikkelingen in het wonen of Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. A.L. Ouwehand (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE)), Dhr. T. Wever MSc (RIGO Research en Advies)
  Cursusdata: 19 en 20 september 2023 (onder voorbehoud)
  Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.195,00 excl. btw
  Studiepunten: 13 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  In samenwerking met: TU Delft - MBE
 • Programma

  Dag 1 - 19 september 2023

  • Introductie en kennismaking
  • Inleiding woonruimteverdeling - André Ouwehand, MBE, TU Delft
  • Woonruimteverdeling in perspectief - Marja Elsinga, TU Delft
  • Dilemma's bij voorrang- en urgentie geven - Frank Meijer, Gemeente Utrecht
  • Woonruimteverdeling in cijfers - Steven Kromhout, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
  • Bespreken thuisopdracht
  • Diner

   

  Dag 2 - 20 september 2023

  • Werken met/binnen de Huisvestingswet 2014 - Thierry Wever, RIGO
  • Werk maken van doorstroming - volgt,Stadgenoot
  • Gerichte woningtoewijzing in complexen en buurten -  Lieselot Kerssen en Agnes van der Biezen, Portaal
  • Huisvesting kwetsbare doelgroepen - Wouter Schepers, RIGO
  • Resultaten thuisopdrachten, algemene terugkoppeling en uitreiking getuigschriften

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,6
  “Leuk, interactief, fijn om medecursisten te leren kennen die je later nog eens zou willen spreken om een aantal zaken nader uit te diepen.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Zeer interessante sprekers, waardoor je vanuit een ander perspectief naar de vraagstelling rond woningtoewijzing gaat kijken.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Goede mix voor begrip van de huidige stand van zaken rondom woonruimteverdeling en de bijbehorende context.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Veel ruimte voor discussie met vakgenoten, reflectie op eigen situatie en interactie.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Het is een inspirerende cursus met goede en kundige sprekers die de cursisten in alle facetten van woonruimteverdeling meenemen. De opgedane kennis is voor mij echt van toegevoegde waarde om mijn functie beter te kunnen uitvoeren.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Ik vond het een goede cursus qua organisatie en inhoud. Vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven is er naar de woonruimteverdeling gekeken en dat had soms verrassende uitkomsten. Fijn dat er ruimte was voor eigen inbreng.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
 • Downloads