Cursus

Windturbines en externe veiligheid (QRA)

Inleiding aan de hand van het Handboek Risicozonering Windturbines

Tijdens deze inleidende cursus maak je kennis met de externe veiligheid rondom windturbines en krijg je slagvaardige instructie bij het Handboek Risicozonering Windturbines (HRW).

Het inpassen van nieuwe windturbinelocaties in een dichtbevolkt en dichtbebouwd land als Nederland is een uitdagende opgave. Naast geluid, ecologie, landschappelijke inpassing en slagschaduw speelt het aspect externe veiligheid een belangrijke rol. Externe veiligheidsanalyses (zoals QRA’s) voor windturbines worden uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwste normen en richtlijnen uit het HRW. 

Om risico’s te beperken gelden er minimale afstanden tot de windturbines voor verschillende gebouwen en objecten. Daarnaast is het van belang om te weten wat de wensen zijn van andere gebruikers van de ruimte rondom de windturbines.

Kennismaking en inleiding in windturbines en externe veiligheid

Tijdens deze cursus leer je meer over:
 • de rekenregels, eisen en toepassing van het Handboek Risicozonering Windturbines (HRW);
 • de risico’s in de openbare ruimte en het dagelijks leven rondom windturbines;
 • de faalkansen, faalmechanismes en de impact van het falen van windturbines;
 • de te beschouwen objecten volgens het HRW.

Bedoeld voor

Windontwikkelaars, overheden en toezichthoudende instanties (gemeenten, provincies en omgeving diensten) belangengroepen en omwonenden van nieuwe windplan gebieden.

Deel deze pagina

 • Programma

  Inventarisatie persoonlijke doelstelling

  Risico’s in de openbare ruimte en het dagelijkse leven, wat accepteren we als risico, bewustwording; inleiding in risico en betrouwbaarheid

  • Achtergrond van externe veiligheid
  • Waarom risicozonering windturbines?


  Windturbines en:

  • Faalmechanismes; Mastfalen; Gondelval; Bladworp
  • Faalkansen; hoe vaak falen turbines
  • Impact van hun falen op de omgeving, bovengronds, ondergrond


  Te beschouwen Objecten volgens het HRW

  • Personen; Plaatsgebonden Risico’s en Groep Risico
  • Bebouwde ruimte; kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
  • Weg en transport infra
  • Industrie en buisleidingen
  • Interactie Externe veiligheid en Waterveiligheid (breder dan HRW)


  Modellering risico’s rondom een Windturbine generator (WTG)

  • Generieke rekenregels, afstand eisen
  • Modellering van falen van WTG


  Discussiepunten en status HRW

  • Diverse rekenmethodieken
  • Punten van aandacht
  • De toekomst


  Workshop risiscoanalyse

  • Zelf aan de slag a.d.h.v. 4 locaties