Cursus

Macrostabiliteit en piping voor waterkeringen

INNW cursus Geotechniek

De WBI toetssporen piping en macrostabiliteit beoordelen de geotechnische stabiliteit van een dijk of dam in verschillende stappen van grof naar fijn. Piping kan ontstaan als gevolg van kwelstroming. Bij macrostabiliteit schuiven grote delen van de dijk af langs schuifvlakken. Voor beide toetssporen is de opbouw en de sterkte van de ondergrond van belang. De samenstelling van de ondergrond kan via bijvoorbeeld sonderingen en boringen worden vastgesteld. De datadichtheid is echter regelmatig te beperkt om een goed beeld te krijgen van de mogelijke variatie in de ondergrond. Het is daarom belangrijk om de geologische kennis te gebruiken. De geologische kennis en de resultaten uit de sonderingen en boringen  kunnen gecombineerd worden in scenario’s die de mogelijke variatie in de ondergrond beschrijven. Binnen het WBI2017 is een globale Stochastische Ondergrond Schematisatie (SOS) gemaakt. Met de globale SOS en lokale data wordt een lokale ondergrondschematisatie gemaakt, toegespitst op piping of macrostabiliteit.

Deze cursus behandelt de globale SOS en het opstellen van een lokale schematisatie. Ook komen de beoordeling van piping bij dijken via D-Soil Model en Ringtoets en van macrostabiliteit via D-Soil Model en BM Macrostabiliteit aan de orde.
 

WBI toetssporen piping en macrostabiliteit

Na afloop van de cursus:

  • weet je wat een globale en lokale SOS is kun je een lokale schematisatie opzetten en weet je welke data hiervoor nodig zijn
  • weet je welke focus je in de lokale SOS legt voor het toetsspoor piping weet je hoe je met ringtoets een beoordeling op piping kunt uitvoeren
  • weet je welke focus je in de lokale SOS legt voor het toetsspoor macrostabiliteit
  • weet je hoe je met de BasisModule Macrostabiliteit een beoordeling op macrostabiliteit kunt uitvoeren en hoe je de parameters kunt bepalen
  • kun je de beoordelingsresultaten piping en macrostabiliteit analyseren
  • heb je inzicht in de relatie tussen de schematisatie-aannames voor piping en macrostabiliteit en de beoordelingsresultaten
 

Bedoeld voor

Beoordelaars van waterkeringen.

Deel deze pagina