Cursus

Macrostabiliteit en piping voor waterkeringen

Schematiseren faalmechanismen voor veiligheidsanalyses

De WBI toetssporen piping en macrostabiliteit beoordelen de geotechnische stabiliteit van een dijk of dam in verschillende stappen van grof naar fijn. Piping kan ontstaan als gevolg van kwelstroming. Bij macrostabiliteit schuiven grote delen van de dijk af langs schuifvlakken. Voor beide toetssporen is de opbouw en de sterkte van de ondergrond van belang.

De geologische kennis en de resultaten uit de sonderingen en boringen  kunnen gecombineerd worden in scenario’s die de mogelijke variatie in de ondergrond beschrijven (Stochastische Ondergrond Schematisatie, SOS).

Vervolgens leggen we de link met strategieën voor de beoordeling, scenario-ontwikkeling en doorrekenen van scenario’s in Riskeer en andere specialistische rekenprogramma’s. De cursus wordt gedoceerd door beoordelaars met ervaring met deze toetssporen en de ontwikkelaars van de methodieken en rekenprogramma’s.

WBI toetssporen piping en macrostabiliteit

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat een globale en lokale SOS is kun je een lokale schematisatie opzetten en weet je welke data hiervoor nodig zijn
 • weet je hoe je een beoordeling op piping en macrostabiliteit kunt uitvoeren volgens WBI 2017
 • weet je hoe je de parameters kunt bepalen voor een beoordeling op piping en macrostabiliteit
 • kun je de beoordelingsresultaten piping en macrostabiliteit analyseren
 • heb je inzicht in de relatie tussen de schematisatie-aannames voor piping en macrostabiliteit en de beoordelingsresultaten


Bedoeld voor

Beoordelaars van waterkeringen.

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma

  Dag 1

  Introductie - toelichting programma

  Globale SOS (Stochastische Ondergrond Schematisatie)

  Van globale naar lokale schematisatie

  Schematiseren in de praktijk

  Scenario-ontwikkeling

  Samenvatting
  Toelichting op huiswerkopdracht voor lesdag 2 - Casus dijktraject beoordelen op piping en macrostabiliteit

  Dag 2

  Theorie Toetsspoor piping

  Bespreken huiswerkopdracht

  Schematisatie en parameterbepaling

  Van schematisatie naar rekenen - intro

  Van schematisatie naar rekenen

  Analyse van de resultaten

  Laatste inzichten in piping en lopend onderzoek

  Samenvatting en afsluiting


  Dag 3

  Strategie beoordeling STBI/STBU

  Schematiseren voor STBI/STBU

  SOS en SOS-gebruik voor macrostabiliteit

  Oefening dijkvakken maken

  Grondwatermechanica

  Geometrie, dijkopbouw

  Samenvatting en formuleren casus/vraag door cursisten, vanuit eigen praktijk, voor lesdag 4


  Dag 4

  Behandelen casuïstiek/vragen (huiswerk) vanuit lesdag 3

  Parameterbepaling - deel 1

  Oefening som maken

  Voorbeeld RisKeer case Vuren laten zien op scherm

  Parameterbepaling – deel 2

  Analyse van toetsresultaten

  Laatste inzichten STBI/STBU en lopen onderzoek