Cursus

Macrostabiliteit en piping voor waterkeringen

Schematiseren faalmechanismen voor veiligheidsanalyses

De WBI toetssporen piping en macrostabiliteit beoordelen de geotechnische stabiliteit van een dijk of dam in verschillende stappen van grof naar fijn. Piping kan ontstaan als gevolg van kwelstroming. Bij macrostabiliteit schuiven grote delen van de dijk af langs schuifvlakken. Voor beide toetssporen is de opbouw en de sterkte van de ondergrond van belang.

De geologische kennis en de resultaten uit de sonderingen en boringen  kunnen gecombineerd worden in scenario’s die de mogelijke variatie in de ondergrond beschrijven (Stochastische Ondergrond Schematisatie, SOS).

Vervolgens leggen we de link met strategieën voor de beoordeling, scenario-ontwikkeling en doorrekenen van scenario’s in Riskeer en andere specialistische rekenprogramma’s. De cursus wordt gedoceerd door beoordelaars met ervaring met deze toetssporen en de ontwikkelaars van de methodieken en rekenprogramma’s.

WBI toetssporen piping en macrostabiliteit

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat een globale en lokale SOS is kun je een lokale schematisatie opzetten en weet je welke data hiervoor nodig zijn
 • weet je hoe je een beoordeling op piping en macrostabiliteit kunt uitvoeren volgens WBI 2017
 • weet je hoe je de parameters kunt bepalen voor een beoordeling op piping en macrostabiliteit
 • kun je de beoordelingsresultaten piping en macrostabiliteit analyseren
 • heb je inzicht in de relatie tussen de schematisatie-aannames voor piping en macrostabiliteit en de beoordelingsresultaten


Bedoeld voor

Beoordelaars van waterkeringen.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  • Introductie - toelichting programma
  • Globale SOS (Stochastische Ondergrond Schematisatie)
  • Van globale naar lokale schematisatie
  • Schematiseren in de praktijk
  • Scenario-ontwikkeling
  • Samenvatting
  • Toelichting op huiswerkopdracht voor lesdag 2 - Casus dijktraject beoordelen op piping en macrostabiliteit

  Dag 2

  • Theorie Toetsspoor piping
  • Bespreken huiswerkopdracht
  • Schematisatie en parameterbepaling
  • Van schematisatie naar rekenen - intro
  • Van schematisatie naar rekenen
  • Analyse van de resultaten
  • Laatste inzichten in piping en lopend onderzoek
  • Samenvatting en afsluiting

  Dag 3

  • Strategie beoordeling STBI/STBU
  • Schematiseren voor STBI/STBU
  • SOS en SOS-gebruik voor macrostabiliteit
  • Oefening dijkvakken maken
  • Grondwatermechanica
  • Geometrie, dijkopbouw
  • Samenvatting en formuleren casus/vraag door cursisten vanuit eigen praktijk

  Dag 4

  • Behandelen casuïstiek/vragen (huiswerk) vanuit lesdag 3
  • Parameterbepaling - deel 1
  • Oefening som maken
  • Voorbeeld RisKeer case Vuren laten zien op scherm
  • Parameterbepaling – deel 2
  • Analyse van toetsresultaten
  • Laatste inzichten STBI/STBU en lopen onderzoek