Cursus

Waterzuivering als bron van grondstoffen en energie

Circulaire Economie, duurzaamheid, Green Deals, grondstoffen en energiefabrieken, er lijkt een grote verandering gaande in het denken met betrekking tot afvalwaterstromen. Die moeten in de toekomst steeds meer als grondstof in plaats van afval worden behandeld. De mogelijkheden lijken legio maar de gewenste investeringsroute is complex.

Je leert de theoretische achtergronden van het voorkomen van fosfor, bioplastics, cellulose, ALE en energie in de waterzuivering. Vervolgens leer je per grondstof hoe je deze technisch terug kunt winnen. 

Ook gaat de cursus in op de veranderingen die noodzakelijk zijn om de omschakeling van waterzuiveraar naar energie en chemicaliën producent te kunnen maken. Dit betreft de LCA-methodiek als afwegingskader, maatschappelijke en juridische aspecten.
 

Circulaire economie voor jouw waterzuivering?

Na het volgen van de cursus heb je:

 • inzicht in de context waarbinnen de transitie van afvalwater naar grondstoffen zich bevindt;
 • inzicht in de achtergrond van het vóórkomen en/of de vorming van grondstoffen in afvalwater;
 • overzicht over de stand van de techniek voor het (terug)winnen en afzetten in de praktijk;
 • inzicht in de belangrijkste uitdagingen (economisch, maatschappelijk, juridisch) om de transitie te kunnen maken in de waterzuivering;
 • en kun je voor jouw eigen waterzuivering onderbouwd een afweging maken of het terugwinnen van grondstoffen en energie rendabel is. 

 

Bedoeld voor

Watertechnologen uit industrie, drinkwaterbedrijven en waterschappen, docenten uit hbo en wo, beleidsmakers en managers van waterschappen, provincies, Rijksoverheid en hun adviseurs.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

   

  • Introductie op de cursus 
   prof.dr.ir. Merle de Kreuk (TU Delft)
  • Casus Den Bosch (casus Heineken, Afvalstoffendienst)
   ir. Peter van Vugt (Waterschap Aa en Maas)
  • Terugwinnen van energie 
   ing. Johan Raap (Royal Cosun/Avans Hogeschool) 
  • Bioplastics 
   Theorie: prof.dr.ir. Merle de Kreuk (TU Delft) 
   Praktijk: ir. Leon Korving (WETSUS)
  • Fosfor 
   ir. Leon Korving (WETSUS)
  • ALE (alginaat achtige polymeren)
   Theorie: prof.dr.ir. Merle de Kreuk (TU Delft) 
   Praktijk: Maarten Schaafsma MSc (Waterschap Rijn en IJssel) 
  • Creatie van een waardeketen 
   Martijn Bovee (Platform Energie en Grondstoffenfabriek)
  • Vragen & Wrap-up 
   prof.dr.ir. Merle de Kreuk (TU Delft)

   

  Dag 2

   

  • Introductie
   Shane Kleyhorst (Platform Energie en Grondstoffenfabriek)
  • Life Cycle Analysis in de waterzuivering 
   Ingrid Odegaard (CE Delft)
  • Van afvalstof naar grondstof
   ​Tijdige kennis van het afvalrecht voorkomt uitglijers en ondersteunt succes
   Paul Vriend (Waternet)
  • Biomassa 
   Annelies Balkema (waterschap De Dommel)
  • Cellulose
   Yede van der Kooy MBA BSc (Wetterskip Fryslân)
  • Vragen en discussie
   Wrap up & evaluatie cursus
  • Excursie RWZI Amersfoort