Cursus

Veiligheid regionale waterkeringen

Het hele proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van regionale waterkeringen staat in deze cursus centraal.  Ervaren keringbeheerders nemen alle stappen met je door om je de handvatten te geven om jouw eigen proces effectief te kunnen doorlopen. Recente ontwikkelingen zoals droogte leggen we uit aan de hand van de meest actuele kennis. 

We starten met het bestuurlijk-juridisch kader en de rol van diverse overheden bij de waterkering. Vervolgens geven we je handvatten mee hoe het proces van normeren, toetsen, ontwerpen, verbeteren en beheer en onderhoud effectief te doorlopen. Het delen van elkaars ervaringen staat centraal. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht met vele praktische voorbeelden en is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Voorafgaand en tijdens de cursus verzamel je jouw eigen casussen die op de laatste dag worden besproken. 

Wat kan er beter aan jouw (proces rond de) waterkering?

Tijdens de cursus komen de volgende cursusonderdelen aan bod:

 • stand van zaken van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen;
 • status en rol van provincie versus waterschappen;
 • normeren van boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en compartimenteringskeringen;
 • specifieke aandachtspunten bij het toetsen van regionale keringen;
 • specifieke aandachtspunten bij het ontwerpen en verbeteren van regionale keringen;
 • beheer en onderhoud met extra aandacht voor bouwbeleid, vergunningverlening en Inspectie.

Bedoel voor

(senior) adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers regionale waterkeringen van waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, gemeenten en provincies.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. E.C. Hazenoot (Waterschap Rivierenland)
  Cursusdata: 29 oktober en 4 november 2020
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 875,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering (prijs onder voorbehoud)
  Studiepunten: 12 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
  Roosterinformatie: Optioneel online te volgen, informeer naar de mogelijkheden.
  In samenwerking met: Wateropleidingen
 • Programma

  Programma onder voorbehoud

  Dag 1 

  Algemeen
  3e ontwikkelprogramma, BORK, nieuwe leidraad regionale keringen en nieuwe veiligheidsfilosofie primaire keringen

  Normeren
  Achtergronden systematiek en specifieke aandacht voor compartimenteringsdijken

  Toetsen, Principes

  Toetsen, Piping, macrostabiliteit

  Toetsen
  Hoogte en overslag, Beheerdersoordeel, bewezen sterkte veendijken

  Dag 2

  Ontwerpen en verbeteren
  Toetsen vs. ontwerpen, bomen, kabels en leidingen

  Ontwerpen en verbeteren
  Watersysteemmaatregelen met voorbeelden

  Ontwerpen en verbeteren 
  Zorgplicht en Asset management

  Beheer en Onderhoud

  Problematiek in het veld