Cursus

Veiligheid regionale waterkeringen

De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein waren de aanleiding om het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de regionale waterkering te uniformeren. In deze cursus nemen we alle stappen met je door om je de handvatten te geven om jouw eigen proces effectief te kunnen doorlopen.

We starten met het bestuurlijk-juridisch kader en de rol van diverse overheden bij de waterkering. Vervolgens geven we je handvatten mee hoe het proces van normeren, toetsen, ontwerpen, verbeteren en beheer en onderhoud effectief te doorlopen. Het delen van elkaars ervaringen staat centraal. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht met vele praktische voorbeelden en is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Voorafgaand en tijdens de cursus verzamel je jouw eigen casussen die op de laatste dag worden besproken. 

Wat kan er beter aan jouw (proces rond de) waterkering?

Tijdens de cursus komen de volgende cursusonderdelen aan bod:

 • stand van zaken van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen;
 • status en rol van provincie versus waterschappen;
 • normeren van boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en compartimenteringskeringen;
 • specifieke aandachtspunten bij het toetsen van regionale keringen;
 • specifieke aandachtspunten bij het ontwerpen en verbeteren van regionale keringen;
 • beheer en onderhoud met extra aandacht voor bouwbeleid, vergunningverlening en Inspectie.

Doelgroep

(senior) adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers regionale waterkeringen van waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, gemeenten en provincies.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1 

  Algemeen
  3e ontwikkelprogramma, BORK, nieuwe leidraad regionale keringen en nieuwe veiligheidsfilosofie primaire keringen
  ing. E.C. Hazenoot, waterschap Rivierenland

  Normeren
  Achtergronden systematiek en specifieke aandacht voor compartimenteringsdijken
  J. Chen, Nelen&Schuurmans

  Toetsen, Principes
  ir. W.R. Halter, Fugro

  Toetsen, Piping, macrostabiliteit
  ir. W.R. Halter, Fugro

  Toetsen
  Hoogte en overslag, Beheerdersoordeel, bewezen sterkte veendijken
  ir. A.C. Nederpel, Nederpel Dijk in waterveiligheid

  Dag 2

  Ontwerpen en verbeteren
  Toetsen vs. ontwerpen, bomen, kabels en leidingen
  ir. K.M. Heijn, Waternet

  Ontwerpen en verbeteren
  Watersysteemmaatregelen met voorbeelden
  ir. E. Vonk-Jurgens, Waterschap Rivierenland

  Ontwerpen en verbeteren 
  Zorgplicht en Asset management
  ing. V. Gommers, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  Beheer en Onderhoud
  G. Wijnstekers, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

  Problematiek in het veld
  ing. E.C. Hazenoot, Waterschap Rivierenland