Cursus

Veiligheid op de bouwplaats

Hijsen, verontreinigingen en draagkrachtige grond

Arbeidsveiligheid op de bouwplaats is van groot belang. Ongevallen kunnen vaak worden voorkomen door verstandig te werken en slimme ontwerpkeuzes te maken. Begrip van veiligheid gaat verder dan het VCA-certificaat en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze cursus besteedt veel aandacht aan praktijksituaties op het bouwterrein en hoe gevaarlijke situaties te voorkomen. De docenten hebben jarenlange ervaring als veiligheidskundige op de bouwplaats.  In één dag ken je de belangrijkste keuzes voor verantwoord werken met verontreinigde grond, het veilig opstellen van machines op draagkrachtige grond en het betrouwbaar uitvoeren hijswerkzaamheden.

BTO-keuzes (Bouwkundig-Technisch-Organisatorisch) zijn vaak tegenstrijdig met elkaar. Een goede keuze voor veiligheid kan weer een slechte keuze voor duurzaamheid betekenen. In de cursus leer je een aanpak te kiezen en zie je enkele voorbeelden van BTO-keuzes.

Veilig werken op het bouwterrein

Na het volgen van deze cursus:

  • Heb je overzicht over de belangrijkste veiligheidskeuzes die je in de praktijk op de bouwplaats moet maken;
  • Ken je de aandachtspunten voor werken met verontreinigde grond en weet je wanneer je een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP’er of de zwaardere R-DLP’er) in moet zetten;
  • Ken je de aandachtspunten voor draagkrachtige grond voor funderingsmachines en hijskranen;
  • Ken je de aandachtspunten voor een verantwoorde aanpak van hijswerkzaamheden;
  • Weet je de aanpak om tot een BTO-keuze te komen;
  • Heb je vele goede en foute voorbeelden uit de praktijk voorbij zien komen;
  • Ken je de meerwaarde van een bouwterreincertificaat.

 

Bedoeld voor
Medewerkers van bouwaannemers, funderingsaannemers, opdrachtgevers¸ omgevingsdiensten en toezichthouders. Iedereen die buiten op de bouwplaats komt of (ontwerp)keuzes moet maken die te maken hebben met de veiligheid op de bouwplaats.

Deze cursus is op mbo-niveau. Voor geotechnisch experts die berekeningen maken voor draagkracht van de grond hebben we de cursus ‘Geotechnische stabiliteit van hijskranen en funderingsmachines’ beschikbaar. De cursus kan op aanvraag ook als incompany cursus worden uitgevoerd bij jouw bedrijf.

Deel deze pagina