Cursus

Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen

Alle technische aspecten toegelicht

De uitvoering van dijkversterkingen is specialistisch werk, waarbij in Nederland gelukkig gebruik kan worden gemaakt van een eeuwenlange ervaring. Daarnaast worden er momenteel veel dijken versterkt, waarbij uitgebreid nieuwe kennis wordt opgedaan. Beide zaken komen samen in deze cursus.

In deze cursus passeren alle technische aspecten van een dijkversterking de revue, waaronder grondwerk, bouwmaterieel, uitvoeringsveiligheid en kwaliteitscontrole. Er wordt gebruik gemaakt van het handboek Dijkenbouw.

Deze dijkenbouwcursus heeft vooral een technisch karakter. Niet-technische zaken zijn weliswaar ook zeer relevant, maar hiervoor wordt verwezen naar andere cursussen. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een lopend dijkversterkingsproject.

2000 jaar dijkenbouwervaring samengevat in 3 dagen

Tijdens deze cursus:

 • Wordt versnipperde historische dijkenkennis overzichtelijk ontsloten
 • Vertellen ervaren dijkenbouwers over hun leerpunten bij de recente realisatie van grote dijkversterkingsprojecten
 • Leer je hoe je een solide dijklichaam kan bouwen
 • Leer je hoe je de veiligheid van de dijk kan garanderen tijdens uitvoering
 • Krijg je inzicht in hoe het uitvoeringsproces kan worden gemonitord
 • Leer je hoe langsconstructies kunnen worden gebouwd in een kwetsbare omgeving
 • Leer je hoe je geotechnische uitvoeringsrisico’s kunt signaleren en beheersen

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.R. Halter (Fugro), Dhr. Ing. T.J. Schepers MPM (Aveco de Bondt)
  Cursusdata: 27 en 28 september 2022 (Zwolle)
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Nieuwe Buitensociƫteit Meeting Center Zwolle
  Prijs: € 1.450,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  Roosterinformatie: 2 cursusdagen + dagvullende excursie (datum en project nog te bepalen)
 • Programma

  Voorlopig programma

  Dag 1: Historie, grondwerk

  Inleiding / historische ontwikkeling dijkenbouw
  Werner Halter, Fugro 
  Grondwerk 
  Werner Halter, Fugro
  Conditionering
  Leo Berkers, Waterschap Rivierenland
  Geotechnisch risicomanagement tijdens de uitvoering
  Martin van der Meer, Fugro 
  Praktijkervaringen bij de versterking van regionale waterkeringen
  Paul Kivit, Hoogheemraadschap Rijn en IJssel 

   

  Dag 2: Constructies, veiligheid

  Constructieve dijkversterkingen
  Marco van Leeuwen, RPS 
  Praktijkervaringen met constructieve dijkversterkingen
  Marco van Leeuwen, RPS 
  Veilig werken en waterveiligheid tijdens uitvoering
  Martin Schepers, Aveco de Bondt 
  Uitvoeringsaspecten innovaties
  Martin Schepers, Aveco de Bondt 
  Ontwerp en realisatie van kunststof damwanden in waterkeringen
  Berry Hol, GMB 

  Dag 3: Excursie Markermeerdijken

  Monitoring, opleveringscontrole en datamanagement
  Werner Halter, Fugro 
  Inleiding en achtergronden versterking Markermeerdijk

  Willem-Jan de Vos of collega, Alliantie Markermeerdijk 
  Site-engineering en omgevingsbeïnvloeding bij Markermeerdijk
  Willem-Jan de Vos of collega, Alliantie Markermeerdijk
  Excursie langs Markermeerdijk
  Willem-Jan de Vos of collega, Alliantie Markermeerdijk


   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Zeer nuttige cursus, vooral het delen van praktijkervaringen bij dijkversterkingen.”
  Cursist werkzaam als beleidsmedewerker waterkeringen
  “Theorie toegepast met praktijkvoorbeelden”
  Cursist werkzaam bij een waterschap