Cursus

Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen

Alle technische aspecten toegelicht

De uitvoering van dijkversterkingen is specialistisch werk, waarbij in Nederland gelukkig gebruik kan worden gemaakt van een eeuwenlange ervaring. Daarnaast worden er momenteel veel dijken versterkt, waarbij uitgebreid nieuwe kennis wordt opgedaan. Beide zaken komen samen in deze cursus.

In deze cursus passeren alle technische aspecten van een dijkversterking de revue, waaronder grondwerk, bouwmaterieel, uitvoeringsveiligheid en kwaliteitscontrole. Er wordt gebruik gemaakt van het handboek Dijkenbouw.

Deze dijkenbouwcursus heeft vooral een technisch karakter. Niet-technische zaken zijn weliswaar ook zeer relevant, maar hiervoor wordt verwezen naar andere cursussen. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een lopend dijkversterkingsproject.

2000 jaar dijkenbouwervaring samengevat in 3 dagen

Tijdens deze cursus:

 • Wordt versnipperde historische dijkenkennis overzichtelijk ontsloten
 • Vertellen ervaren dijkenbouwers over hun leerpunten bij de recente realisatie van grote dijkversterkingsprojecten
 • Leer je hoe je een solide dijklichaam kan bouwen
 • Leer je hoe je de veiligheid van de dijk kan garanderen tijdens uitvoering
 • Krijg je inzicht in hoe het uitvoeringsproces kan worden gemonitord
 • Leer je hoe langsconstructies kunnen worden gebouwd in een kwetsbare omgeving
 • Leer je hoe je geotechnische uitvoeringsrisico’s kunt signaleren en beheersen

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.R. Halter (Fugro), Dhr. Ing. T.J. Schepers MPM (Aveco de Bondt)
  Cursusdata: 27 en 28 september 2022 (Zwolle)
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Zwolle
  Prijs: € 1.450,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  Roosterinformatie: 2 cursusdagen + dagvullende excursie (datum en project nog te bepalen)
 • Programma

  Voorlopig programma

  Dag 1: Grondwerk, veiligheid en conditionering

  Inleiding / historische ontwikkeling dijkenbouw
  Fasering van een dijkversterkingsproject tijdens uitvoering
  Grondwerk 
  Conditionering
  Veilig werken en waterveiligheid tijdens uitvoering
  Dijkenbouwborrel en avondeten (facultatief)

   

  Dag 2: Constructies en monitoring

  Constructieve dijkversterkingen
  Praktijkervaringen met constructieve dijkversterkingen
  Uitvoeringscasus
  Praktijkervaringen met grondwerk bij regionale waterkeringen
  Monitoring, opleveringscontrole en datamanagement
  Geotechnisch risicomanagement tijdens de uitvoering
  ‚ÄčOmgang met kabels en leidingen bij dijkversterkingen

  Dag 3: Excursie