Cursus

Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen

Alle technische aspecten toegelicht

De uitvoering van dijkversterkingen is specialistisch werk, waarbij in Nederland gelukkig gebruik kan worden gemaakt van een eeuwenlange ervaring. Daarnaast worden er momenteel veel dijken versterkt, waarbij uitgebreid nieuwe kennis wordt opgedaan. Beide zaken komen samen in deze cursus.

In deze cursus passeren alle technische aspecten van een dijkversterking de revue, waaronder grondwerk, bouwmaterieel, uitvoeringsveiligheid en kwaliteitscontrole. Er wordt gebruik gemaakt van het handboek Dijkenbouw.

Deze dijkenbouwcursus heeft vooral een technisch karakter. Niet-technische zaken zijn weliswaar ook zeer relevant, maar hiervoor wordt verwezen naar andere cursussen. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een lopend dijkversterkingsproject.

2000 jaar dijkenbouwervaring samengevat in 3 dagen

Tijdens deze cursus:

 • Wordt versnipperde historische dijkenkennis overzichtelijk ontsloten
 • Vertellen ervaren dijkenbouwers over hun leerpunten bij de recente realisatie van grote dijkversterkingsprojecten
 • Leer je hoe je een solide dijklichaam kan bouwen
 • Leer je hoe je de veiligheid van de dijk kan garanderen tijdens uitvoering
 • Krijg je inzicht in hoe het uitvoeringsproces kan worden gemonitord
 • Leer je hoe langsconstructies kunnen worden gebouwd in een kwetsbare omgeving
 • Leer je hoe je geotechnische uitvoeringsrisico’s kunt signaleren en beheersen

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.R. Halter (Fugro), Dhr. Ing. T.J. Schepers MPM (Aveco de Bondt)
  Cursusdata: 19 en 20 mei 2022 (Den Bosch)
  Dagindeling: dagcursus met excursie
  Locatie: Den Bosch
  Prijs: € 1.450,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  Roosterinformatie: 2 cursusdagen + dagvullende excursie (datum en project nog te bepalen)
 • Programma

  Donderdag 19 mei BLOK 1: HISTORIE, GRONDWERK

  • Inleiding / historische ontwikkeling dijkenbouw
   Werner Halter, Fugro
  • Grondwerk (deel 1)
   Werner Halter, Fugro
  • Grondwerk (deel 2)
   Werner Halter, Fugro
  • Monitoring, opleveringscontrole en datamanagement
   Werner Halter, Fugro
  • Geotechnisch risicomanagement tijdens de uitvoering
   Martin van der Meer, Fugro
  • Praktijkervaringen bij de versterking van regionale waterkeringen
   Paul Kivit, Hoogheemraadschap Rijn en IJssel
  • Afsluiting blok 1
   Werner Halter, Fugro

   

  Vrijdag 20 mei BLOK 2: CONSTRUCTIES, VEILIGHEID

  • Inleiding Blok 2
   Martin Schepers, Aveco de Bondt
  • Constructieve dijkversterkingen
   Marco van Leeuwen, RPS
  • Praktijkervaringen met constructieve dijkversterkingen
   Marco van Leeuwen, RPS
  • Veilig werken en waterveiligheid tijdens uitvoering
   Martin Schepers, Aveco de Bondt
  • Uitvoeringsaspecten innovaties
   Martin Schepers, Aveco de Bondt
  • Realisatie van kunststof damwanden in waterkeringen
   Berry Hol, GMB
  • Afsluiting blok 2
   Martin Schepers, Aveco de Bondt

   

  Datum nog te bepalen BLOK 3: EXCURSIE MARKERMEERDIJK

  • Inleiding en achtergronden versterking Markermeerdijk
   Willem-Jan de Vos of collega, Alliantie Markermeerdijk
  • Site-engineering en omgevingsbeïnvloeding bij Markermeerdijk
   Willem-Jan de Vos of collega, Alliantie Markermeerdijk
  • Excursie langs Markermeerdijk
   Willem-Jan de Vos of collega, Alliantie Markermeerdijk