Cursus

Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen

Alle technische aspecten toegelicht

De uitvoering van dijkversterkingen is specialistisch werk, waarbij in Nederland gelukkig gebruik kan worden gemaakt van een eeuwenlange ervaring. Daarnaast worden er momenteel veel dijken versterkt, waarbij uitgebreid nieuwe kennis wordt opgedaan. Beide zaken komen samen in deze cursus.

In deze cursus passeren alle technische aspecten van een dijkversterking de revue, waaronder grondwerk, bouwmaterieel, uitvoeringsveiligheid en kwaliteitscontrole. Er wordt gebruik gemaakt van het handboek Dijkenbouw.

Deze dijkenbouwcursus heeft vooral een technisch karakter. Niet-technische zaken zijn weliswaar ook zeer relevant, maar hiervoor wordt verwezen naar andere cursussen. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een lopend dijkversterkingsproject.

2000 jaar dijkenbouwervaring samengevat in 3 dagen

Tijdens deze cursus:

 • Wordt versnipperde historische dijkenkennis overzichtelijk ontsloten
 • Vertellen ervaren dijkenbouwers over hun leerpunten bij de recente realisatie van grote dijkversterkingsprojecten
 • Leer je hoe je een solide dijklichaam kan bouwen
 • Leer je hoe je de veiligheid van de dijk kan garanderen tijdens uitvoering
 • Krijg je inzicht in hoe het uitvoeringsproces kan worden gemonitord
 • Leer je hoe langsconstructies kunnen worden gebouwd in een kwetsbare omgeving
 • Leer je hoe je geotechnische uitvoeringsrisico’s kunt signaleren en beheersen

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen.

Interview

Cursusleider Werner Halter (Fugro) verzorgt al meer dan tien jaar de cursus Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen. Lees hier het intervieuw met Werner Halter.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.R. Halter (Fugro NL Land B.V.), Dhr. Ing. T.J. Schepers MPM (Aveco de Bondt BV)
  Cursusdata: 4 en 5 oktober 2023 (Delft)
  Dagindeling: dagcursus met excursie
  Locatie: WestCord Hotel Delft
  Prijs: € 1.495,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering.
  Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  Roosterinformatie: 2 cursusdagen + dagvullende excursie (datum en project nog te bepalen)
 • Programma

  Dag 1 - 4 oktober 2023: Historie, grondwerk

  • Inleiding / historische ontwikkeling dijkenbouw
  • Grondwerk 
  • Conditionering
  • Geotechnisch risicomanagement tijdens de uitvoering
  • Praktijkervaringen bij de versterking van regionale waterkeringen


  Dag 2 - 5 oktober 2023: Constructies, veiligheid

  • Constructieve dijkversterkingen
  • Praktijkervaringen met constructieve dijkversterkingen
  • Veilig werken en waterveiligheid tijdens uitvoering
  • Uitvoeringsaspecten innovaties
  • Ontwerp en realisatie van kunststof damwanden in waterkeringen


  Dag 3 - oktober 2023 (exacte datum volgt spoedig): Aliantie Markermeerdijken of een andere locatie 

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Zeer nuttige cursus, vooral het delen van praktijkervaringen bij dijkversterkingen.”
  Cursist werkzaam als beleidsmedewerker waterkeringen
  “Theorie toegepast met praktijkvoorbeelden”
  Cursist werkzaam bij een waterschap
  “Een waardevolle cursus, waarin theorie en praktijkervaringen samen komen.”
  Cursist werkzaam bij een hoogheemraadschap
  “Goed, inspirerend en veel lessons learned.”
  Cursist werkzaam bij een bouwbedrijf