Cursus

Basiscursus tunnelveiligheid

Met de Basiscursus Tunnelveiligheid willen we eenieder inzicht geven in wat Tunnelveiligheid is, welke zaken er een rol in spelen en waarom Tunnelveiligheid zo belangrijk is. We doen dit in deze cursus met een uitdagende mix van actief bezig zijn en informatie ophalen.

In tunnel(renovatie)projecten wordt regelmatig geconstateerd dat het begrip Tunnelveiligheid op verschillende manieren wordt beleefd. Op basis van de rol in een project, bijbehorende verantwoordelijkheden en de achterliggende discipline wordt een eigen invulling gegeven. Dit leidt niet zelden tot onbegrip en misverstanden.

Onder het motto “Doen is de beste manier van Denken” gaan we gezamenlijk interactief ervaren wat een incident in een tunnel betekent. Welke actoren zijn daarin aanwezig, wat is hun rol en welke voorzieningen hebben zij in het kader van Tunnelveiligheid tot hun beschikking. Hoe wordt verdere escalatie voorkomen en hoe zorgen we er eigenlijk voor dat incidenten zo min mogelijk voorkomen.

Daarnaast behandelen we op hoofdlijnen alle aspecten van Tunnelveiligheid gedurende de levensloop (life-cycle) van een tunnel. Welke wet en regelgeving is er van toepassing. Welke richtlijnen zijn er voor de exploitatiefase en welke processen spelen hierin een rol. Met als voorbeelden het Opleiden, Trainen, Oefenen(OTO) programma en gedegen Asset Management.

Alle tunnelveiligheidsneuzen dezelfde kant op: één beeld en één taal

Na het volgen van deze cursus heb je/ben je:

 • Een eenduidig beeld van het begrip Tunnelveiligheid.
 • Bekend met het “taalgebruik” in Tunnelveiligheid.
 • Inzicht in alle technische, procesmatige en organisatorische aspecten van Tunnelveiligheid.
 • Overzicht van aanwezige technische voorzieningen
 • Overzicht van geldende richtlijnen en wet en regelgeving.
 • Overzicht van de toekomstige uitdagingen in Tunnelveiligheid
 • Kennis over alternatieve brandstoffen, in-car systemen etc.

Bedoeld voor

De Basiscursus tunnelveiligheid is bedoeld voor eenieder die vanuit zijn/haar rol op een of andere manier in aanraking komt met Tunnelveiligheid. Er is geen enkele (technische)vooropleiding vereist. We gaan er wel vanuit dat u wel eens vaker door een tunnel heen gereden bent. Verder vragen wij  enthousiasme om gezamenlijk het fenomeen Tunnelveiligheid te onderzoeken en te ervaren.


Deze basiscursus is onderdeel van de vernieuwde cursus Tunnelveiligheid die het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) organiseert in samenwerking met PAOTM. De cursusopzet is modulair en doelgroepgericht. De verdiepende modules zijn in ontwikkeling.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusdata: 19 oktober 2022 (vol)
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: De Bouwcampus Delft
  Prijs: € 695,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  Dag 1

  • Kennismaking cursisten en cursusleiding 
  • Bewustwordingssessie risico's en gevaren in en buiten een tunnel 
  • Tunnelveiligheidsdoelstellingen en projectie opgehaalde risico's en gevaren 
  • Functionele voorzieningen t.b.v. tunnelveiligheidsdoelstellingen 
  • Wet- en regelgeving 
  • Toelichting betrokken stakeholders en rollen 
  • Introductie live scenarioanalyse calamiteitenscenario 
  • Live scenarioanalyse 
  • Evaluatie live scenarioanalyse 
  • Tunnelveiligheid gedurende de levenscyclus en de bijbehorende processen 
  • Toekomstige ontwikkelingen 
  • Vragen, opmerkingen en afronding 
  • Borrel