Cursus

Toxicologie

Giftige stoffen: van blootstelling tot risicoschatting

De belangrijkste recente ontwikkelingen in de toxicologie worden tijdens deze cursus door vakspecialisten toegelicht. Je krijgt inzicht in de huidige wetenschappelijke trends in de ontwikkeling van de toxicologie met bijzondere aandacht voor toxicologische onderzoeksstrategieën, risico-evaluatie, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes.

Op basis van inzicht in de basale mechanismen van de toxicologie en specifieke onderdelen zoals testsystemen, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes worden toepassingen behandeld in de belangrijke risicosectoren, te weten: arbeid, milieu, geneesmiddelen en voeding.

Je leert alles over blootstelling aan giftige stoffen, (de)toxificatie van mechanismen en epidemiologie. Ook gaan we in op radicalen en toxiciteit, bedrijfsgezondheid, in vitro modellen voor detectie van toxiciteit, toxicologie in relatie tot voeding en geneesmiddelen en risicobeoordeling.

Omgaan met toxische stoffen

In deze cursus gaan we in op:

 • Blootstelling en belasting
 • Toxificatie en detoxificatie
 • Epidemiologie
 • Radicalen
 • Arbeidshygiëne
 • Genotoxiciteit en carcinogeniteit
 • Toxiciteit en voeding en geneesmiddelen
 • Chemicaliën in het milieu

Bedoeld voor

Je komt, via uitvoering dan wel voorbereiding van beleid, in contact met vraagstukken van toxicologische aard. Je werkt in het bedrijfsleven (voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en (agro)chemische industrie) of bij de (semi-)overheid of in het onderwijs.

Voor deelname aan de cursus is geen diepgaande vakspecifieke voorkennis van toxicologie vereist. Wel is enige biologische/ biochemische kennis gewenst.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. N.P.E. Vermeulen (VU Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS)), Dhr. Prof.dr. B. van de Water (LACDR, Division of Toxicology)
  Cursusdata: 10, 17 en 18 november 2022
  Locatie: Fletcher hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.995,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1 - Blootstelling, biotransformatie, epidemiologie, en radicalen

  Van blootstelling tot belasting
  Prof.dr. F.G.M. Russel, Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Farmacologie – Toxicologie

  Toxificatie / detoxificatie; mechanismen
  Prof.dr. N.P.E. Vermeulen, VU - AIMMS

  Epidemiologie
  Prof. dr. ir. R.C.H. Vermeulen, Universiteit Utrecht

  Radicalen en toxiciteit
  Prof. dr. A.  Bast, Universiteit Maastricht

   

  Dag 2 - Arbeidshygiëne, carcinogeniteit, preklinisch geneesmiddeltoxicologie, voeding

  Arbeidshygiëne en bedrijfsgezondheid
  Dr. H. Agterberg, KLM

  Chemicaliën in het milieu en risico's voor de volksgezondheid
  Prof.dr. J. de Boer, VU University Amsterdam

  Preklinische toxicologie van geneesmiddelen
  Dr. D.J. van den Dobbelsteen, Byondis BV

  Voeding en toxiciteit
  Dr. H. Bouwmeester, Wageningen Universiteit

   

  Dag 3 - Celtoxicologie en oxidatieve stress, milieu en risicoschatting en REACH

  In vitro modellen voor toxiciteit
  Prof. dr. B. van de Water, LACDR, Afd. Division of Toxicology

  Protocoltoxicologie in de praktijk
  Dr. Ir. J.H.E. Arts, Nouryon Chemicals BV

  Genotoxiciteit en carcinogeniteit
  Dr. A. Menke, TNO Leiden

  Risicobeoordeling en REACH
  Dr. M. Rooseboom, Shell International B.V.
  Afdeling Shell Health S/SHP/T;Div.Toxicologie Wageningen Un.

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “De cursus geeft een goed overzicht van toxicologie in breedste zin.”
  Anneke Boot (DSM)
  “Zeer zinvolle cursus van zeer deskundige docenten, waarvan een aantal ook zeer inspirerend.”
  Cursist van Wageningen University & Research (WUR)
  “Goede inleiding toxicologie, vanuit verschillende invalshoeken belicht.”
  Cursist van BASF
  “Pittige cursus met veel diepgang.”
  Cursist van Waterschap Hollandse Delta
  “Goed opgebouwde cursus, veelal interactief, goed georganiseerd.”
  Rick Pasman (Enrichment Technology Nederland BV)
  “Als niet-toxicoloog heeft de cursus mij een goed beeld gegeven van het vakgebied toxicologie en de diverse mechanismen en technieken.”
  Christiaan Fetter (Lyondell Chemie Nederland BV)
  “Veel basiskennis vanuit verschillende invalshoeken.”
  Angelique van Geresteijn (Keune Haircosmetics)