Cursus

Toxicologie

Giftige stoffen: van blootstelling tot risicoschatting

De belangrijkste recente ontwikkelingen in de toxicologie worden tijdens deze cursus door vakspecialisten toegelicht. Je krijgt inzicht in de huidige wetenschappelijke trends in de ontwikkeling van de toxicologie met bijzondere aandacht voor toxicologische onderzoeksstrategieën, risico-evaluatie, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes.

Op basis van inzicht in de basale mechanismen van de toxicologie en specifieke onderdelen zoals testsystemen, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes worden toepassingen behandeld in de belangrijke risicosectoren, te weten: arbeid, milieu, geneesmiddelen en voeding.

Je leert alles over blootstelling aan giftige stoffen, (de)toxificatie van mechanismen en epidemiologie. Ook gaan we in op radicalen en toxiciteit, bedrijfsgezondheid, in vitro modellen voor detectie van toxiciteit, toxicologie in relatie tot voeding en geneesmiddelen en risicobeoordeling. Er is volop ruimte voor vragen en interactie.

Omgaan met toxische stoffen

In deze cursus gaan we in op:

 • Blootstelling en belasting
 • Toxificatie en detoxificatie
 • Epidemiologie
 • Radicalen
 • Arbeidshygiëne
 • Genotoxiciteit en carcinogeniteit
 • Toxiciteit en voeding en geneesmiddelen
 • Chemicaliën in het milieu

Bedoeld voor

Je komt, via uitvoering dan wel voorbereiding van beleid, in contact met vraagstukken van toxicologische aard. Je werkt in het bedrijfsleven (voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en (agro)chemische industrie) of bij de (semi-)overheid of in het onderwijs.

Voor deelname aan de cursus is geen diepgaande vakspecifieke voorkennis van toxicologie vereist. Wel is enige biologische/ biochemische kennis gewenst.

Interesse in aanpalende cursussen? Kijk ook eens naar de cursus Carcinogene stoffen

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. N.P.E. Vermeulen (VU Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS)), Dhr. Prof.dr. B. van de Water (LACDR, Division of Toxicology)
  Cursusdata: 2 en 3 november 2023
  Prijs: € 1.290,00 excl. btw
  inclusief lesmateriaal
  Roosterinformatie: dag 1 van 9.00 tot 18.00 uur + diner
  dag 2 van 8.30 tot 17.30 uur
 • Programma

  Dag 1 - 11 mei 2023

  • Ontvangst en inleiding
  • Van blootstelling tot belasting
  • Toxificatie / detoxificatie; mechanismen
  • Epidemiologie
  • Arbeidshygiëne en bedrijfsgezondheid
  • Chemicaliën in het milieu en risico’s voor de volksgezondheid
  • Radicalen en toxiciteit
  • Diner

   

  Dag 2 - 12 mei 2023

  • In vitro modellen voor toxiciteit
  • Voeding en toxiciteit
  • Preklinische toxicologie van geneesmiddelen
  • Protocoltoxicologie in de praktijk
  • Genotoxiciteit en carcinogeniteit
  • Risicobeoordeling en REACH
  • Evaluatie en afsluiting
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “De cursus geeft een goed overzicht van toxicologie in breedste zin.”
  Anneke Boot (DSM)
  “Zeer zinvolle cursus van zeer deskundige docenten, waarvan een aantal ook zeer inspirerend.”
  Cursist van Wageningen University & Research (WUR)
  “Goede inleiding toxicologie, vanuit verschillende invalshoeken belicht.”
  Cursist van BASF
  “Pittige cursus met veel diepgang.”
  Cursist van Waterschap Hollandse Delta
  “Goed opgebouwde cursus, veelal interactief, goed georganiseerd.”
  Rick Pasman (Enrichment Technology Nederland BV)
  “Als niet-toxicoloog heeft de cursus mij een goed beeld gegeven van het vakgebied toxicologie en de diverse mechanismen en technieken.”
  Christiaan Fetter (Lyondell Chemie Nederland BV)
  “Veel basiskennis vanuit verschillende invalshoeken.”
  Angelique van Geresteijn (Keune Haircosmetics)
  “Ik vond het een zeer interessante cursus, ontzettend breed vanuit verschillende invalshoeken.”
  Mattie de Vries (Wetterskip Fryslân)