Cursus

Toxicologie

Giftige stoffen: van blootstelling tot risicoschatting

De belangrijkste recente ontwikkelingen in de toxicologie worden tijdens deze cursus door vakspecialisten toegelicht. Je krijgt inzicht in de huidige wetenschappelijke trends in de ontwikkeling van de toxicologie met bijzondere aandacht voor toxicologische onderzoeksstrategieën, risico-evaluatie, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes.

Op basis van inzicht in de basale mechanismen van de toxicologie en specifieke onderdelen zoals testsystemen, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes worden toepassingen behandeld in de belangrijke risicosectoren, te weten: arbeid, milieu, geneesmiddelen en voeding.

Je leert alles over blootstelling aan giftige stoffen, (de)toxificatie van mechanismen en epidemiologie. Ook gaan we in op radicalen en toxiciteit, bedrijfsgezondheid, in vitro modellen voor detectie van toxiciteit, toxicologie in relatie tot voeding en geneesmiddelen en risicobeoordeling.

Omgaan met toxische stoffen

In deze cursus gaan we in op:

 • Blootstelling en belasting
 • Toxificatie en detoxificatie
 • Epidemiologie
 • Radicalen
 • Arbeidshygiëne
 • Genotoxiciteit en carcinogeniteit
 • Toxiciteit en voeding en geneesmiddelen
 • Chemicaliën in het milieu

Bedoeld voor

Je komt, via uitvoering dan wel voorbereiding van beleid, in contact met vraagstukken van toxicologische aard. Je werkt in het bedrijfsleven (voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en (agro)chemische industrie) of bij de (semi-)overheid of in het onderwijs.

Voor deelname aan de cursus is geen diepgaande vakspecifieke voorkennis van toxicologie vereist. Wel is enige biologische/ biochemische kennis gewenst.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. N.P.E. Vermeulen (VU Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS)), Dhr. Prof.dr. B. van de Water (LACDR, Division of Toxicology)
  Cursusdata: 17, 24 en 25 november 2022 (o.v.)
  Prijs: € 1.995,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1

  • Van blootstelling tot belasting (prof. dr. F.G.M. Russel, Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Farmacologie - Toxicologie)
    
  • Toxificatie/detoxificatie mechanismen (prof. dr. N.P.E. Vermeulen, VU Amsterdam - AIMMS)
    
  • Epidemiologie: theorie en praktijk (dr. ir. R.C.H. Vermeulen, Universiteit Utrecht)
    
  • Radicalen en toxiciteit (prof. dr. A.  Bast, Universiteit Maastricht)


  Dag 2

  • Arbeidshygiene en bedrijfsgezondheid (H. Agtenberg, KLM)
    
  • Chemicaliën in het milieu: risicoschatting en regelgeving (dr. T.  Vermeire, RIVM Centrum voor de Veiligheid van Stoffen en Producten)
    
  • Preklinische toxicologie van geneesmiddelen (dr. D.J. van den Dobbelsteen, Synthon Biopharmaceuticals BV)
    
  • Voeding en toxiciteit (prof. H. Bouwmeester, Wageningen Universiteit)


  Dag 3

  • In vitro modellen voor toxiciteit (profdr. B. van de Water, LACDR, Division of Toxicology)
    
  • Protocoltoxicologie in de praktijk (dr. ir. J.H.E. Arts, AkzoNobel)
    
  • Genotoxiciteit en carcinogeniteit (dr. A. Menke, TNO Leiden)
    
  • Risicobeoordeling en REACH (prof. dr. P.J.  Boogaard, Shell Int. Afd. Shell Health, SI-SHP/T: Division of Toxicology, Wageningen University)
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “De cursus geeft een goed overzicht van toxicologie in breedste zin.”
  Anneke Boot (DSM)
  “Zeer zinvolle cursus van zeer deskundige docenten, waarvan een aantal ook zeer inspirerend.”
  Cursist van Wageningen University & Research (WUR)
  “Goede inleiding toxicologie, vanuit verschillende invalshoeken belicht.”
  Cursist van BASF
  “Pittige cursus met veel diepgang.”
  Cursist van Waterschap Hollandse Delta
  “Goed opgebouwde cursus, veelal interactief, goed georganiseerd.”
  Rick Pasman (Enrichment Technology Nederland BV)
  “Als niet-toxicoloog heeft de cursus mij een goed beeld gegeven van het vakgebied toxicologie en de diverse mechanismen en technieken.”
  Christiaan Fetter (Lyondell Chemie Nederland BV)
  “Veel basiskennis vanuit verschillende invalshoeken.”
  Angelique van Geresteijn (Keune Haircosmetics)