Cursus

Toetsen van hoogbouw

Alle aspecten van het beoordelen van hoogbouwaanvragen

Hoogbouw kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood bij gemeenten. Het toenemend aantal nieuwbouwplannen moet vooraf worden getoetst. Daarvoor hebben toetsers specifieke kennis nodig die in deze cursus geboden wordt. In twee dagen worden zowel de hoofdlijnen van het ontwerp van de fundering als van het bovengrondse deel van hoogbouw behandeld.

Het toetsen van een hoogbouw vraagt het beoordelen van vele ontwerpaspecten van de bouwaanvraag. Voorbeelden daarvan zijn de geschiktheid van de draagconstructie, fysische aspecten, dynamische eigenschappen, effecten van windbelasting, windhinder en mogelijk windtunnelonderzoek. Maar ook de interactie tussen de constructie en de fundering mag niet over het hoofd worden gezien.

Hoogbouw stelt specifieke eisen aan de fundering. Niet alleen aan het ontwerp maar ook aan de uitvoerbaarheid. Specifieke aandachtspunten zijn de stijfheid van de fundering, groepseffecten en de maakbaarheid. Meestal worden kelders aangelegd. In bebouwd gebied stelt dat hoge eisen aan de voorspelling van de effecten op de omgeving.

Hoogbouw vraagt veelzijdige kennis van plantoetsers

Tijdens de cursus:

 • Maak je kennis met de verschillende constructiesystemen;
 • Leer je de hoofdlijnen van de dynamica met eigenfrequentie en demping;
 • Verzamel je kennis over wind-engineering;
 • Krijg je inzicht in de eisen die hoogbouw aan de fundering stelt;
 • Leer je te beoordelen of de fundering aan die eisen zal voldoen;
 • Wordt het je duidelijk of de fundering maakbaar is en of met uitvoeringsaspecten voldoende rekening is gehouden;
 • Leer je monitoring te specificeren en hoe daarmee om te gaan.

 

Bedoeld voor

Toetsers van gemeenten, ontwerpers van ingenieursbureaus en aannemers, projectontwikkelaars.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusdata: nog niet bekend
  Prijs: € 1.050,00 excl. btw
  Studiepunten: 6 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1: Ondergrond - Bert Everts (Everts Geotechniek BV)

  • Grondonderzoek: type onderzoeken, diepte onderzoek en aantallen.
  • Paalfunderingen: typen geschikt voor hoogbouw, kenmerken van deze typen, heibaarheid van geheide paalgroepen (uitvoeringsaspecten), typen en de gevolgen daarna voor het ontwerp, risicoprofiel paaltypen.
  • Bouwvolgorde: eerst palen maken en dan ontgraven of andersom.
  • Paal-plaatfunderingen: uitgangspunten en kenmerken.
  • Zakking van hoogbouw: eigenschappen samendrukbaarheid diep gelegen kleilagen, zakkingsverschillen binnen een gebouw, bedding constanten korte- en lange termijn, zakking als functie van de tijd, zakking van de fundering laag naast de hoogbouw als functie van de afstand tot de hoogbouw.
  • Stijfheid palen: lange termijn, herhaald belast, dynamisch belast.
  • Monitoring palen: toezicht, zakkingsmetingen tijdens de bouw.
  • Bouwputten: afschatten zakking omgeving als functie van de afstand tot de grondkering,  uitvoerbaarheid intrillen / indrukken / inheien en verwijderen van damwanden, invloed intrillen en verwijderen van damwanden op omgeving (zakkingen).
  • Monitoring bouwputten: trillingen, zakkingen, waterstandsdalingen, geluid.

   

  Dag 2: Hoogbouw - Erik Middelkoop (HaskoningDHV)

  • Geavanceerde betonconstructies: hoogbelaste wandliggers, staal-beton constructies, detaillering.
  • Fysisch NL EEM: theoretische achtergrond, probabilistische methodes, normen.
  • Inleiding dynamica: eigenfrequentie, demping.
  • Wind-engineering: dynamische effecten wind, windtunnelonderzoek, lokale winddrukken.
  • Windhinder: CFD / Windtunnelonderzoek.
  • Constructie systemen: kern, gevelbuis, outriggers, gietbouw, actieve demping.
  • Grond-constructie interactie: horizontaal (hoogte steunpunt), verticaal (hoger bouwen, vijzels).
  • Vijzels
  • Wandliggers met hoge belasting