Cursus

Toetsen van hoogbouw

Alle aspecten van het beoordelen van hoogbouwaanvragen

Hoogbouw kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood bij gemeenten. Het toenemend aantal nieuwbouwplannen moet vooraf worden getoetst. Daarvoor hebben toetsers specifieke kennis nodig die in deze cursus geboden wordt. In twee dagen worden zowel de hoofdlijnen van het ontwerp van de fundering als van het bovengrondse deel van hoogbouw behandeld.

Het toetsen van een hoogbouw vraagt het beoordelen van vele ontwerpaspecten van de bouwaanvraag. Voorbeelden daarvan zijn de geschiktheid van de draagconstructie, fysische aspecten, dynamische eigenschappen, effecten van windbelasting, windhinder en mogelijk windtunnelonderzoek. Maar ook de interactie tussen de constructie en de fundering mag niet over het hoofd worden gezien.

Hoogbouw stelt specifieke eisen aan de fundering. Niet alleen aan het ontwerp maar ook aan de uitvoerbaarheid. Specifieke aandachtspunten zijn de stijfheid van de fundering, groepseffecten en de maakbaarheid. Meestal worden kelders aangelegd. In bebouwd gebied stelt dat hoge eisen aan de voorspelling van de effecten op de omgeving.

Hoogbouw vraagt veelzijdige kennis van plantoetsers

Tijdens de cursus:

 • Maak je kennis met de verschillende constructiesystemen;
 • Leer je de hoofdlijnen van de dynamica met eigenfrequentie en demping;
 • Verzamel je kennis over wind-engineering;
 • Krijg je inzicht in de eisen die hoogbouw aan de fundering stelt;
 • Leer je te beoordelen of de fundering aan die eisen zal voldoen;
 • Wordt het je duidelijk of de fundering maakbaar is en of met uitvoeringsaspecten voldoende rekening is gehouden;
 • Leer je monitoring te specificeren en hoe daarmee om te gaan.

 

Leef hier een interview met Martin Taams van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over dit onderwerp.
 

Bedoeld voor

Toetsers van gemeenten, ontwerpers van ingenieursbureaus en aannemers, projectontwikkelaars.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusdata: 18 en 25 april 2023
  Locatie: Best Western Plus City hotel Gouda
  Prijs: € 1.095,00 excl. btw
  Studiepunten: 6 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1, 18 april 2023 - Ondergrond

  • Normen en regelgeving - veiligheidsfilosofie, RC / CC
  • Geologie en grondonderzoek - geologie van Nederland in kort bestek, type grondonderzoek, diepte en omvang, laboratoriumonderzoek, aandachtspunten.
  • Paalfunderingen - typen geschikt voor hoogbouw (vaak binnenstedelijk, grote belasting op een relatief klein oppervlak), kenmerken van deze typen, uitvoeringsaspecten, risicoprofiel paaltypen / kwaliteitscontrole,
  • Ontwerp paalfundering - paalgroepen, veerstijfheden (statisch en dynamisch), wind, horizontale belasting (soms met slappe bovenlagen), krachtswerking richting directe belendingen, interactieberekeningen bij cohesieve lagen, uitvoeringsvolgorde (eerst palen maken en dan ontgraven of andersom).
  • Zetting van hoogbouw - samendrukbaarheid van diep gelegen kleilagen, zettingsverschillen binnen een gebouw, zetting als functie van de tijd, effect zetting naar omgeving, parameterbepaling, rekenmodellen (DSettlement vs. Plaxis).
  • Bouwputten - omgevingseffecten (trillingen, vervormingen), fasering bouwput, uitvoeringsaspecten, bemaling, onderafsluiting
  • Monitoring - trillingen, zettingen, grondwaterstand, geluid
    

  Dag 2, 25 april 2023 - Hoogbouw

  • Geavanceerde betonconstructies - hoogbelaste wandliggers, staal-beton constructies, detaillering
  • Fysisch NL EEM – theoretische achtergrond, probabilistische methodes, normen
  • Inleiding dynamica – eigenfrequentie, demping
  • Wind-engineering – dynamische effecten wind, windtunnelonderzoek, lokale winddrukken
  • Windhinder – CFD / Windtunnelonderzoek
  • Constructie systemen – kern, gevelbuis, outriggers, gietbouw, actieve demping
  • Grond-constructie interactie – horizontaal (hoogte steunpunt), verticaal (hoger bouwen, vijzels)
  • Vijzels
  • Wandliggers met hoge belasting
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Erg interessant en informatief. Entourage zeer goed verzorgd. Ik ben er wijzer uit gekomen en daar ging ik voor.”
  Geert van Bakel (Sweco Nederland BV)
  “Interessant, met name het geotechnisch deel.”
  Cursist van cursus "Toetsen van hoogbouw"
  “Zeer informatieve cursus, wordt veel in behandeld en is zeer duidelijk.”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau