Cursus

Technisch Management bij bouw- en infraprojecten

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden en de verschillende aspecten van Technisch Management binnen het IPM-model (Integraal Project Management). Je leert deze integraal te benaderen en toe te passen in je eigen project.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een steeds grotere complexiteit en grote onzekerheden. Deze manifesteren zich zelden op één discipline. Een uitdaging is meestal niet alleen een technische uitdaging, maar hangt ook samen met omgevingsraakvlakken, contractuele voorwaarden, een kostenkant en te beheersen (politieke) risico’s.

In deze cursus wordt stilgestaan bij alle aspecten van Technisch Management en worden instrumenten als functioneel specificeren, system engineering, RAMS en SCB behandeld. Binnen de diverse (geïntegreerde) contractvormen is aandacht voor de rol van de Technisch Manager tijdens projectfases: planstudie, contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie/uitvoering. Daarnaast is constant oog voor de rol binnen het IPM-team en de samenwerking met overige IPM-leden om zo met succes samen de projectdoelen te behalen.

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van Technisch Management

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je op interactieve wijze inzicht in het werkveld van de Technisch Manager
 • Wordt ingegaan op de inhoudelijke aspecten van de rol van Technisch Manager in de verschillende projectfases en -vormen
 • Wordt ingegaan op de plaats binnen het IPM-model en de raakvlakken tussen de verschillende rolhouders (TM, CM, OM, PM en MPB)
 • Krijg je inzicht in de aansturing van het technisch team, de benodigde vaardigheden en competenties
 • Wordt uitgebreid ingegaan op de span of control van de Technisch Manager
 • Wordt jouw input (d.m.v. een intakeformulier) gekoppeld aan de theorie en oefeningen.


Bedoeld voor

 • Projectleiders, (startende) Technisch Managers, adviseurs/ en projectteamleden die invulling willen geven aan de rol van Technisch Manager
 • (Lijn)managers, die het IPM-model willen/gaan implementeren binnen hun organisatie
 • ​Overige IPM-rollen, om de samenwerking binnen het IPM-model te verbeteren

De cursus is geschikt voor de gehele bouw en infra/gww gerelateerde keten van rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, aannemers en advies/ingenieursbureaus

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. R. van Twisk (Van Twisk Projectmanagement)
  Cursusdata: 24 november en 8 december 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure hotel Amersfoort
  Prijs: € 935,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  De training is zo opgezet dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk. Vooraf wordt de deelnemers gevraagd een intakeformulier in te vullen en daarin de gewenste leerdoelen aan te geven. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als input voor de training, zodat de eigen ervaring van de deelnemers wordt gekoppeld aan de theorie & oefeningen. 

  Hieronder staat het programma op hoofdlijnen:

  • Introductie en kennismaking
  • Algemene uiteenzetting van het IPM-model en de verschillende rollen
  • De rol van de Technisch Manager binnen verschillende contractvormen en projectfases
  • Competenties en vaardigheden van de Technisch manager
  • Het werkveld van de Technisch manager en het technisch team
  • Diverse groepsopdrachten tijdens de cursusdagen en een individuele opdracht tussen de cursusdagen in
  • Sturen op raakvlakken en integraliteit tussen de rolhouders binnen het projectteam
  • Terugblik, evaluatie en afsluiting
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,4
  “Zeer leerzaam, veel ruimte voor inbreng, cursusleider zeer kundig.”
  Marc Suurmeijer (Forward5)
  “Praktisch, interactief, goede opbouw.”
  Patrick van Tolmeijer (Van de Wetering Cultuurtechniek BV)
  “Goede cursus, goede efficiënte invulling. Veel ruimte voor toelichting en discussie.”
  Vincent de Weger (Traffic IT Services BV)
  “Cursus die vol enthousiasme werd gegeven. Qua stof veel in weinig tijd, daardoor op punten wat minder diepgang. Het heeft mij geholpen om de functie van Technisch Management beter te leren kennen en plaatsen binnen het Integraal Projectmanagement team.”
  Cursist werkzaam bij een adviesbureau
  “Zeer interessant met veel informatie en praktijkvoorbeelden inclusief goede interactie met de deelnemers.”
  Arjen Langedijk, K_Dekker bouw & infra
  “Goede cursus, goed zicht gekregen op veel verschillende aspecten van Technisch Management. Goede groep met veel interactie en veel inzichten uit verschillende invalshoeken.”
  Cursist werkzaam bij een consultancy bureau