Cursus

Technisch beheer van woningen

Sturing, budgettering en prioritering van technische beheermaatregelen

Voor elke verhuurder is het een lastige opgave om het technisch beheer op een goede wijze te prioriteren. De financiële middelen zijn beperkt en de vraag naar onderhoud en verbetering van de woningkwaliteit is groot, dus streven zij naar zo efficiënt en doelmatig mogelijk technisch beheer.

Deze cursus zoomt in op de diverse afwegingen om technische maatregelen te kiezen: welke prestaties willen we realiseren, wat en wie beïnvloeden die keuze, hoe is het proces objectief en transparant te maken en waarom stellen we bepaalde maatregelen (nog) uit?

Dergelijk afwegingen vinden op zowel portefeuille- als complexniveau plaats. Op portefeuilleniveau spelen vragen als: waarop leggen we als corporatie de nadruk? Welke risico’s moeten beheersbaar zijn? Welke prestatieafspraken moeten gehaald worden? Afwegingen op complexniveau zijn bijvoorbeeld: waarom krijgt het ene complex volgend jaar wel een onderhoudsbeurt en het andere niet? Wanneer grijpt men in?

Technische beheermaatregelen op portefeuille- en complexniveau

Tijdens deze cursus doe je kennis op over:

 • het sturen, budgetteren en prioriteren van technisch beheer: hoeveel geld is nodig voor technisch beheer, hoe komen we tot de ‘juiste’ beslissingen, wat zijn goede samenwerkingsvormen en hoe prioriteren we de benodigde maatregelen?
 • de afwegingen om voor bepaalde technische maatregelen te kiezen
 • thema’s als: sturing op portefeuilleniveau en complexniveau, onderhoud op bouwdeelniveau, data-analyses, meetmethodes, risicobeheersing en samenwerking met opdrachtnemers.
 • technisch beheer van woningen die nog enige tijd door geëxploiteerd worden (d.w.z. niet gericht op sloop/nieuwbouw). De cursus richt zich met name op het bezit van woningcorporaties.

 

Bedoeld voor

De cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties en bouw- en onderhoudsbedrijven: managers technisch beheer, medewerkers die zich met technisch beheer of inkoop bezighouden en beleidsmedewerkers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. H.P. Heeger (Havensteder)
  Cursusdata: 28 en 29 september (o.v.)
  Locatie: Doorn
  Prijs: € 1.145,00 excl. btw
  Studiepunten: 14 (PE punten Aedes)
 • Programma

  Dinsdag 28 september 2021 - Sturing, budgetten en prioriteiten, risicomanagement en data-analyses

  • Ontvangst, registratie en introductie programma
  • Vastgoedbeheer woningcorporaties 4.0
   Ad Straub, universitair hoofdocent Publiek opdrachtgeverschap, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Sturing, budgetering en prioritering van onderhoud door het Rijksvastgoedbedrijf
   Vincent Faesen, beheerder handboeken BOEI, Rijksvastgoedbedrijf
  • Delen van praktijkervaringen met cursisten
   Henk Heeger en Ad Straub
  • Huurders kiezen voor duurzaamheid
   Annemieke van Doorn, aanjager Innovatie, Portaal
  • Analyseren en benutten van data ten behoeve van de begroting
   Martijn Neeleman, manager Programmering, Ymere
   Glen Bosman, manager RGS, Consolidated
  • Prioriteren van duurzaamheidsmaatregelen
   Arthur Lippus, Kwartiermakers in de bouw
  • Afsluiting en diner
    

  Woensdag 29 september 2021 - Samenwerken, digitalisering, organiseren en klantsturing

  • Digitaliseren van vastgoedinformatie
   Rob Rutgers, coördinator Vastgoedbeheer, Woningstichting SWZ
  • Organiseren van de onderhoudsbegroting
   Henk van Leuven, Adviseur Woninginformatie, Woonbedrijf
  • De mogelijke rol van de opdrachtnemer bij het prioriteren
   Hans van der Krogt, directeur Smits Vastgoedzorg
  • Discussie met Hans van der Krogt over samenwerkingsvormen
  • Onderhoud op bouwdeelniveau
   Henk Heeger, adviseur Programma en Innovatie, Havensteder
  • Risicobeheersing in technisch beheer
   Valentijn Nouwens, Senior Adviseur/Coördinator Techniek, Portaal
  • Afsluiting

   

 • Downloads