Cursus

Systeemgerichte Contract Beheersing

Inzicht in het samenspel bij contractbeheersing

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB), de kwaliteitsborging vanuit Opdrachtnemer en het risicomanagement vanuit Opdrachtgever.

Opdrachtgevers leggen meer verantwoordelijkheid bij marktpartijen. Contractbeheersing bij geïntegreerde contractvormen (UAV-GC) is gebaseerd op kwaliteitsborging van de Opdrachtnemer, waarbij de Opdrachtgever toetst. Systeemgerichte Contract Beheersing ziet toe op de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Hoe werkt dit in de praktijk?

SCB is gericht op een verminderde inspanning aan de zijde van de Opdrachtgever. Van de Opdrachtnemer vraagt het juist meer. Niet alleen een kwaliteitssysteem wat in een projectmanagementplan toegelicht wordt, maar ook de adequate inrichting van een projectorganisatie. Een organisatie die zich bewust is van aantoonbaarheid, het voorkomen van optredende risico’s en focus heeft op continu verbeteren. Als je dat als team lukt, zal het project renderen.

Doelgericht Systeemgerichte Contract Beheersing toepassen

Door het volgen van de cursus krijg je inzicht in:

 • de systematiek Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).
 • de werking van een kwaliteitsmanagementsysteem tijdens ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering bij de Opdrachtnemer.
 • risicogestuurde toetsing door de Opdrachtgever en de totstandkoming en actualisatie van een toetsmix.
 • issues constructief handen en voeten geven vanuit casuïstiek, met het oog op ieders verantwoordelijkheid.
 • in herkenbare situaties om effectief handelen verder te ontwikkelen en samenspel in de keten te verbeteren.


De cursus is modulair opgebouwd. Op dag 1 wordt inzicht gegeven in Systeemgerichte Contract Beheersing door een goede balans tussen theorie en praktijk. Deelnemers krijgen een syllabus mee, waarmee SCB gemakkelijk kan worden toegepast. Optioneel kan je deelnemen aan de terugkomdag (1 dagdeel). Hierbij wordt je gecoacht om SCB toe te passen in de eigen projecten.

Bedoeld voor

Projectleiders, (assistent)contractmanagers of procesmanagers, managers projectbeheersing en IPM-rolhouders bij opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureaus in de bouw- en infrasector.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Mr. J.G. Schillemans (Adjust)
  Cursusdata: 8 februari 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 625,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering en alle standaard materialen. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de publicatie UAV-GC-2005 - toelichting. Deze dien je zelf mee te nemen of bij te bestellen bij de cursus (EUR 55,- excl btw).
  Roosterinformatie: cursusdag 9:00-17:00
  optionele terugkommiddag 13:00-17:00
 • Programma

  Dag 1:

  • Inleiding Systeemgerichte Contract Beheersing
  • Contractdocumenten UAV-GC
  • Contract Beheersing Opdrachtnemer
  • Risicomanagement Opdrachtgever
  • Effectief toetsen
  • ISO 9001 en Kwaliteitsborging Opdrachtnemer
  • Prestatie verklaren en betalen
    

  Dag 2 - Coaching (Optioneel)

  • Vaardigheden om Systeemgerichte Contract Beheersing toe te passen