Cursus

Systeemgerichte Contract Beheersing

Inzicht in het samenspel bij Contract Beheersing

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB), de kwaliteitsborging vanuit opdrachtnemer en het risicomanagement vanuit opdrachtgever.

Opdrachtgevers leggen meer verantwoordelijkheid bij marktpartijen. Contract beheersing bij geïntegreerde contractvormen (UAV-GC) is gebaseerd op kwaliteitsborging van de Opdrachtnemer, waarbij de Opdrachtgever toetst. Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) ziet toe op de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Hoe werkt dit in de praktijk?

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) is gericht op een verminderde inspanning aan de zijde van de Opdrachtgever. Van de Opdrachtnemer vraagt het juist meer; niet alleen een kwaliteitssysteem wat in een projectmanagementplan toegelicht wordt, maar ook de adequate inrichting van een projectorganisatie die zich bewust is van aantoonbaarheid, het voorkomen van optredende risico’s en focus heeft op continu verbeteren. Als je dat als team lukt, zal het project renderen.

DOELGERICHT SYSTEEMGERICHTE CONTRACT BEHEERSING TOEPASSEN

Door het volgen van de cursus krijg je:

 • Inzicht in de systematiek Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).
 • Inzicht in de werking van een kwaliteitsmanagementsysteem tijdens ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering bij de Opdrachtnemer.
 • Inzicht in risicogestuurde toetsing door de Opdrachtgever en de totstandkoming en actualisatie van een toetsmix.
 • Verdieping vanuit casuïstiek om issues constructief handen en voeten te geven met het oog op ieders verantwoordelijkheid.
 • Inzicht in herkenbare situaties om effectief handelen verder te ontwikkelen en samenspel in de keten te verbeteren.


De cursus is modulair opgebouwd. Op dag 1 wordt inzicht gegeven in Systeemgerichte Contract Beheersing. De training is zo opgezet dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk. Bovendien krijgen de deelnemers een syllabus mee, waarmee Systeemgerichte Contract Beheersing gemakkelijk kan worden toegepast. Optioneel kan worden gekozen voor de terugkomdag (1 dagdeel). Hierbij wordt de deelnemer gecoacht om Systeemgerichte Contract Beheersing toe te passen in de eigen projecten.

DOELGROEP
Projectleiders, (assistent)contractmanagers of procesmanagers, managers projectbeheersing en IPM-rolhouders bij Opdrachtgevers, Opdrachtnemers en adviesbureaus in de Bouw- en Infrasector.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Mr. J.G. Schillemans (Adjust)
  Cursusdata: 12 maart 2020 (Amersfoort)
  Locatie: Amersfoort
  gemakkelijk te bereiken met auto en openbaar vervoer
  Prijs: € 595,00 excl. btw
  De cursusprijs geldt voor dag 1. Voor dag 2 geldt een toeslag. Het boek UAV-GC is optioneel te bestellen.
  Roosterinformatie: 12 maart 2020 (dag 1) - dagprogramma
  2 april 2020 (dag 2 - optioneel) - middagprogramma
 • Programma

  Dag 1:

  Inleiding Systeemgerichte Contract Beheersing
  mr. Joris Schillemans

  Contractdocumenten UAV-GC
  mr. Joris Schillemans

  Contract Beheersing Opdrachtnemer
  mr. Joris Schillemans

  Risicomanagement Opdrachtgever
  drs. Michiel Kool

  Effectief toetsen
  drs. Michiel Kool

  ISO 9001 en Kwaliteitsborging Opdrachtnemer
  drs. Michiel Kool

  Prestatie verklaren en betalen
  drs. Michiel Kool & mr. Joris Schillemans
   

  Dag 2 - Coaching (Optioneel)

  Vaardigheden om Systeemgerichte Contract Beheersing toe te passen
  drs. Michiel Kool & mr. Joris Schillemans