Cursus

Systeem architectuur en integraal ontwerpen met SE

Ontwerp je systeem effectief en integraal met system engineering

Systeemarchitectuur maakt de integrale samenhang van een systeem inzichtelijk. Tijdens deze cursus leer je om de juiste technieken en hulpmiddelen toe te passen om de integraliteit van het systeem te blijven bewaken gedurende alle fasen van het project.

Het succes van een systeem blijkt telkens weer afhankelijk van het goed borgen van de verbinding tussen organisatiedoelen, systeemgebruik, functionaliteiten en systeemconcepten. Projecten worden nog te vaak disciplinegewijs georganiseerd. De uitdaging is om mensen vanuit hun individuele disciplines te laten samenwerken aan een integraal ontwerp.

Na afloop van de cursus ben je in staat je systeem effectief en integraal te ontwerpen door de samenhang te doorgronden tussen de eisen, scopeafbakening, functies, architectuur, raakvlakken en technisch budgetmanagement. Je krijgt handreikingen om over de disciplinegrenzen heen de kwaliteit van het systeem te borgen en te leveren wat de klanten en gebruikers vragen.

De ruggengraat van Systems Engineering

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in:

 • Het nut en de noodzaak van Systeem Architectuur, plus een kort overzicht van Systems Engineering (SE)
 • Architectuur Frameworks
 • Het vastleggen van bedrijfsdoelen, Systeem missie, Systeem Definitie en afbakening
 • Analysetechnieken voor gedrag- en scenario modellering en modelleertechnieken voor systeemfuncties
 • Ontwerpconcepten, Raakvlakbeheer en beheer van technische budgetten (o.a. RAMS)
 • Integraal Ontwerp en Systeem Architectuur tijdens fasen
 • Relatie met Model Based Systems Engineering en BIM

Bedoeld voor

Deze aanpak is zowel van belang voor de opdrachtgever (tijdens alternatieven studie, de planuitwerkingsfase en de oplevering) als de opdrachtnemer (vanaf tender tot en met realisatie of beheer). 

Hybride cursus: klassikaal, maar ook online te volgen

Deze cursus wordt klassikaal gegeven conform de RIVM-richtlijnen vanwege COVID-19, maar is in verband hiermee ook online te volgen. Geef s.v.p. bij het inschrijven aan hoe je de cursus wilt volgen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. P. Schreinemakers, MSc. (How2SE)
  Cursusdata: 5 en 6 november 2020
  Dagindeling: twee dagen met avondprograma eerste dag
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 1.225,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen, catering en overnachting
  Roosterinformatie: Zowel klassikaal als online te volgen.
  In samenwerking met: HOW2SE