Cursus

Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken

Rekenen aan de belangrijkste eigenschappen

Voor de komende jaren staan er in Nederland, in het kader van het Programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat, een groot aantal waterbouwkundige projecten op de rol, waaronder de renovatie van vijfentwintig sluiscomplexen. Voorbeelden zijn de renovatie van het sluizencomplex bij IJmuiden inclusief het gemaal en de vervanging van Stuw Grave. Voor het ontwerp van deze en andere waterbouwkundige kunstwerken is kennis van stroming en golven onontbeerlijk.

In de cursus wordt je meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, waaronder de stuwen bij Grave en in de Nederrijn, en de nieuwe sluizen van IJmuiden en Terneuzen. Je leert rekenen aan de belangrijkste eigenschappen van stroming, waarbij de nadruk ligt op sluizen en stuwen. Ook komen CFD (Computational Fluid Dynamics), golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheiding aan bod.

Als er tijdens de cursus relevante schaalproeven worden gehouden die bezocht mogen worden, bezoekt u de Zout-zoet-hal van Deltares. De cursus duurt twee dagen zodat er voldoende ruimte is voor oefening en discussie.

Hydraulisch ontwerpen van kunstwerken

Na het volgen van deze cursus:

 • heb je meer kennis van de stromingstechnische aspecten van waterbouwkundige kunstwerken, met nadruk op sluizen en stuwen;
 • ken je de meest gebruikte rekenmethodieken voor stroming en golven, analytisch maar bijvoorbeeld ook CFD;
 • heb je een schaalmodel gezien in de Zout-zoet-hal van Deltares (onder voorbehoud).

Bedoeld voor

betrokkenen bij het hydraulisch ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, modelleurs), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen en aannemers. 

Verwacht: mei 2021

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma (voorlopig)

  Dag 1

  Hydraulische randvoorwaarden
  ir. Wim Kortlever (Rijkswaterstaat)
  Stuwen
  ir. Wim Kortlever (Rijkswaterstaat)
  Stroomsluizen en beweegbare keringen
  ir. Wim Kortlever (Rijkswaterstaat)
  Nivelleersystemen bij schutsluizen
  ir. Wim Kortlever (Rijkswaterstaat)
  Oefening: berekening van de afvoercoëfficiënt
  ir. Wim Kortlever (Rijkswaterstaat)
  Oefening: nivelleersystemen of stroomsluizen
  ir. Alexander de Loor (Deltares)
  Hydraulische belastingen
  dr. ir. Hessel Voortman (Arcadis)

  Dag 2

  CFD-berekening van stroming rond waterbouwkundige kunstwerken
  ir. Alexander de Loor (Deltares)
  Golven bij waterbouwkundige kunstwerken
  dr. ir. Bas Hofland (TU Delft) 
  Trillingen bij waterbouwkundige kunstwerken
  ir. Stefan Belfroid (TNO)
  Voorbeeld + oefening: calamiteit Stuw Grave
  ir. Wim Kortlever (Rijkswaterstaat)
  Dichtheidsstromen bij schutsluizen, bellenschermen
  dr. ir. Rob Uittenboogaard (Deltares)
  Schaalmodellen; zeesluizen IJmuiden en Terneuzen
  (incl. bezoek aan modelfaciliteiten)

  ir. Arne van der Hout (Deltares)