Cursus

Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken

Voor de komende jaren staan er in Nederland, in het kader van het Programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat, een groot aantal waterbouwkundige projecten op de rol, waaronder de renovatie van vijfentwintig sluiscomplexen. Voorbeelden zijn de renovatie van het sluizencomplex bij IJmuiden inclusief het gemaal en de vervanging van Stuw Grave. Voor het ontwerp van deze en andere waterbouwkundige kunstwerken is kennis van stroming en golven onontbeerlijk.

In de cursus wordt je meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, waaronder de stuwen bij Grave en in de Nederrijn, en de nieuwe sluizen van IJmuiden en Terneuzen. Je leert rekenen aan de belangrijkste eigenschappen van stroming, waarbij de nadruk ligt op sluizen en stuwen. Ook komen CFD (Computational Fluid Dynamics), golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheiding aan bod.

Als er tijdens de cursus relevante schaalproeven worden gehouden die bezocht mogen worden, bezoekt u de Zout-zoet-hal van Deltares. De cursus duurt twee dagen zodat er voldoende  ruimte is voor oefening en discussie.

Hydraulisch ontwerpen van kunstwerken

Na het volgen van deze cursus:

 • heb je meer kennis van de stromingstechnische aspecten van waterbouwkundige kunstwerken, met nadruk op sluizen en stuwen;
 • ken je de meest gebruikte rekenmethodieken voor stroming en golven, analytisch maar bijvoorbeeld ook CFD;
 • heb je een schaalmodel gezien in de Zout-zoet-hal van Deltares (onder voorbehoud).

Bedoeld voor

betrokkenen bij het hydraulisch ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, modelleurs), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen en aannemers. 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.C.D. Kortlever (Rijkswaterstaat)
  Cursusdata: 26 en 27 mei 2020
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 12 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
  In samenwerking met: Deltares Academy
 • Programma

  Dag 1

  Hydraulische randvoorwaarden
  Stuwen
  Stroomsluizen en beweegbare keringen
  Oefening: berekening van de afvoercoëfficiënt
  Nivelleersystemen bij schutsluizen
  Oefening: nivelleersystemen
  Hydraulische belastingen
   

  Dag 2

  CFD-berekening van stroming rond waterbouwkundige kunstwerken
  Golven bij waterbouwkundige kunstwerken
  Trillingen bij waterbouwkundige kunstwerken
  Voorbeeld + oefening: calamiteit Stuw Grave
  Dichtheidsstromen bij schutsluizen, bellenschermen
  Schaalmodellen; zeesluizen IJmuiden en Terneuzen
  (incl. bezoek aan modelfaciliteiten)