Cursus

Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken

De komende jaren worden er in Nederland, in het kader van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat, meerdere nieuwe sluizen gebouwd, waaronder de grote zeesluizen bij IJmuiden en Terneuzen, en de binnenvaartsluizen bij Nieuwegein en Eefde. Daarnaast zijn de calamiteit met Stuw Grave en de renovatie van de stuwen in de Neder-Rijn volop in de aandacht. Voor het ontwerp van deze en andere waterbouwkundige kunstwerken is kennis van stroming en golven onontbeerlijk.

In de cursus wordt u meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, waaronder Zeesluis IJmuiden en de stuwen bij Grave en in de Neder-Rijn. U leert rekenen aan de belangrijkste eigenschappen van stroming, waarbij de nadruk ligt op sluizen en stuwen. Ook komen CFD (Computational Fluid Dynamics), golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheiding aan bod.

Als er tijdens de cursus relevante schaalproeven worden gehouden die bezocht mogen worden, bezoekt u de Zout-zoet-hal van Deltares. Deze cursus is dit jaar uitgebreid met een extra cursusdag zodat er meer ruimte is voor oefening en discussie.

 

Hydraulisch ontwerpen van kunstwerken

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u meer kennis van de stromingstechnische aspecten van waterbouwkundige kunstwerken, met nadruk op sluizen en stuwen;
 • kent u de meest gebruikte rekenmethodieken voor stroming en golven, analytisch maar bijvoorbeeld ook CFD;
 • heeft u een schaalmodel gezien in de Zout-zoet-hal van Deltares (onder voorbehoud).

Bedoeld voor

betrokkenen bij het hydraulisch ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, modelleurs), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstellingen en aannemers. 

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  Hydraulische randvoorwaarden
  ir. W.C.D. Kortlever, Rijkswaterstaat

  Stuwen
  ir. W.C.D. Kortlever, Rijkswaterstaat

  Stroomsluizen en beweegbare keringen
  ir. W.C.D. Kortlever, Rijkswaterstaat

  Oefening: berekening van de afvoercoëfficiënt
  ir. W.C.D. Kortlever, Rijkswaterstaat

  Nivelleersystemen bij schutsluizen
  ir. W.C.D. Kortlever, Rijkswaterstaat

  Oefening: nivelleersystemen
  ir. Alexander de Loor, Deltares

  Hydraulische belastingen
  dr. ir. Hessel Voortman

  Dag 2

  CFD-berekening van stroming rond waterbouwkundige kunstwerken
  ir. Alexander de Loor, Deltares

  Golven bij waterbouwkundige kunstwerken
  dr. ir. Bas Hofland, TU Delft

  Trillingen bij waterbouwkundige kunstwerken
  ir. S. Belfroid, TNO

  Voorbeeld + oefening: calamiteit Stuw Grave

  Dichtheidsstromen bij schutsluizen, bellenschermen
  dr. ir. Rob Uittenbogaard, Deltares

  Schaalmodellen; zeesluizen IJmuiden en Terneuzen
  (incl. bezoek aan modelfaciliteiten)
  ir. Arne van der Hout, Deltares