Cursus

Soilmix-wanden

Ontwerp en uitvoering

Soilmix-wanden worden gevormd door menging van de aanwezige ondergrond met toeslagmaterialen. De wanden zijn een relatief nieuwe verschijning en  worden vaak toegepast waar trillingen een risico vormen. De cursus geeft inzicht in het maakproces en de haalbare materiaaleigenschappen.

Het constructieve ontwerp van de soilmix-wanden wordt uitvoerig behandeld, eerst op basis van de theorie en aansluitend met enkele rekenvoorbeelden. De uitvoeringsgevoeligheid van de toegepaste mengtechnieken en de invloed van de oorspronkelijke bodemgesteldheid als bouwstof, maken het namelijk noodzakelijk een afwijkende procedure te volgen om de betrouwbaarheid van de toegepaste constructies te waarborgen.

Als basis voor de cursus geldt de SBRCURnet publicatie rondom deze thematiek, die in samenwerking met het Belgische instituut WTCB is ontwikkeld. Basiskennis van het ontwerp van bouwkuipen wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Vooroplopen met soilmix

Na het volgen van de cursus ken je:

 • de stand van zaken met betrekking tot soilmix-wanden: het ontwerp, de uitvoering en de beproeving;
 • de toepasbaarheid van dit type wanden bij verschillende grondsoorten, materiaalaspecten en duurzaamheid van het soilmix-product. 

Bedoeld voor

Ontwerpers, werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grond- en funderingstechniek, medewerkers van ingenieurs- en ontwerpbureaus, medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties en opdrachtgevers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B. Snijders (CRUX Engineering BV)
  Cursusdata: 7 oktober 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 595,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering en materialen. Het handboek soilmixwanden is los bij te bestellen tot 23 september 2021
  Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma
  • Geschiedenis en Uitvoering van Soilmix-wanden
   Wat verstaan we onder soilmix-wanden, toelichting op de achtergronden en het tot stand komen van de CUR-publicatie,  uitvoeringsvoorbeelden en vooronderzoek.
   Marco Everaars (Sweco)
  • Ontwerp van Soilmix-wanden 1
   Materiaaleigenschappen, ontwerpuitgangspunten, risico’s.
   Bas Snijders (CRUX Engineering)
  • Levensduur, beheer en onderhoud
   De levensduur van soilmix wordt mede bepaald door de bouwlocatie. Een projectspecifieke beschouwing hiervan is dan ook nodig om een effectief beheer- en onderhoudsplan te kunnen opstellen.
   Martin de Jonker (SGS Intron)
  • Kwaliteits- en procescontrole
   Toleranties, beheersing van uitvoeringsparameters,  controles kwaliteit soilmix-wanden, monstername technieken uit de wand, laboratorium proeven en evaluatie, oefening cursisten.
   Jan-Willem van den Berg (Witteveen+Bos)
  • Ontwerp van Soilmix-wanden 2
   Details hoekaansluitingen, stempels en verankeringen.
   Jeroen de Leeuw (ConGeo)
  • Ontwerp van Soilmix-wanden 3
   Aan de hand van een interactieve praktijkcase zal het ontwerpproces worden toegelicht.
   Jeroen Hermans (Sweco)
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,1
  “Zeer leerzaam met veel verschillende onderdelen.”
  Roy Hageman (ABT BV)
  “Boeiend, goede afwisseling tussen theorie uit het handboek en voorbeelden uit de praktijk.”
  Tom van Gils (Geobest BV)
  “Een interessant onderwerp, en verrijkend aangezien deze wanden steeds meer toegepast worden.”
  Richard Heerkes (Aveco de Bondt BV)
  “Goede presentaties, kundige docenten, zeer leerzame dag.”
  Kees Groeneveld (FL Liebregts BV)
  “Theorie en praktijk komen samen in combinatie met het interactief bezig zijn.”
  Arnoud Hoeve (Sterk Midden Nederland BV)
  “Interessant om een overzicht te hebben over rekenmethode van soilmix-wanden.”
  Lies Scheerlinck (Jan de Nul NV)
  “Brede doch met diepgang gegeven PAOTM-cursus (zoals gebruikelijk).”
  Peter Damen (Waterschap Rivierenland)
  “Binnen een dag was ik op de hoogte van alle aspecten die samenhangen met het ontwerp van soilmix-wanden.”
  Arend Pool (Fugro Geoservices BV)
  “In vogelvlucht door de richtlijn gegaan.”
  Rens Servais (Strukton Civiel Projecten BV)