Cursus

Slappe bodem: ontwerp en beheer

Omgaan met bodemdaling en zettingsarm bouwen

We staan voor de uitdaging om gebieden met een slappe bodem duurzaam te ontwikkelen. Hier spelen onzekerheden met klimaatverandering en bodemdaling een rol. De schade door bijvoorbeeld bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe. Denk daarbij aan structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, kabels en leidingen, en gebouwen. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen de risico’s van bodemdaling worden beheerst. De ontwikkeling van een gedragen gebiedsstrategie is in lijn met de nieuwe Omgevingswet.

Door het aanbrengen van een belasting op de slappe grond zakt niet alleen de weg, maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels, leidingen en riolen, in stedelijk én landelijk gebied. Bij een zettingsgevoelig gebied zou een cyclus moeten worden doorlopen waarin lokale randvoorwaarden, risico’s, criteria en technische alternatieven verkend worden.

In deze cursus krijg je meer handvatten met welke aspecten je rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing. 

Keuzes bij een integrale gebiedsstrategie

Na het volgen van de cursus:

 • weet je welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie
 • welke ophoogtechnieken, wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
 • weet je wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn;
 • kun je inschatten hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses dienen te zijn;
 • heb je meer inzicht in te stellen (zettings)eisen en het borgen van deze eisen middels monitoring;
 • heb je meer inzicht in de raakvlakken met grondwaterbeheer, in zowel droge als natte perioden;
 • tot slot leer je hoe je de samenwerking (en daarmee samenhangend contractvormen) en risicomanagement vorm kunt geven voor projecten op een slappe ondergrond.

Bedoeld voor

 • Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van nutsbedrijven die te maken krijgen met infrastructurele beheerplannen van derden;
 • Medewerkers van ingenieursbureaus die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van (GWW) aannemers, projectontwikkelaars en verzekeraars.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Mevr. Ir. P.R.M. Ammerlaan (Boskalis), Mevr. Drs.ir. E. Tromp (Deltares)
  Cursusdata: 18 en 19 mei 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 5 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  10 (PDH's Geotechniek)
 • Programma

  Dag 1

  • Welkom, introductie raamwerk cursus

  ir. drs. E. Tromp, Deltares

  • Bodemdaling: overzicht landelijke en regionale kennisontwikkeling inzicht in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, de deelexpedities en regionale programma's zoals de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

  W.M. Visser MSc., Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

  • Basis grondmechanica

  dr. ir. C. Zwanenburg, Deltares

  • Geologie, bodemdaling, veenoxidatie en evt. satelietmetingen

  dr. G. Erkens, Deltares

  • Ophoogmaatregelen  keuzebepaling

  ir. drs. R.E.P. de Nijs, CEng, Witteveen+Bos

  • Geforceerde consolidatie + paalmatras + drains

  dr. ir. C. Zwanenburg, Deltares en dr. S.J.M. van Eekelen, Deltares 

  • Samenwerking: Communicatie/ kennis delen / participatie

  ir. drs. E. Tromp, Deltares

  • Wrap-up voor eerste dag + introductie oefening

  ir. drs. E. Tromp, Deltares

  Dag 2

  • Welkom + korte inleiding

  ir. P.R.M. Ammerlaan, Boskalis

  • Praktijk: Rotterdam

  Snjezana Bardak-Hristov, Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam

  • Benodigd grondonderzoek/ risicogestuurd grondonderzoek

  ing. M.W. Willeboer, Geobest

  • Rekenmodellen zettingsberekeningen

  ir. F.J.M. Hoefsloot, Fugro

  • Oefening

  ir. P.R.M. Ammerlaan, Royal Boskalis Westminster NV

  • Risico’s o.m. kabels en leidingen

  ir. R.J. Bakker, BT GeoConsult

  • Restzettingseisen

  ir. P.R.M. Ammerlaan, Royal Boskalis Westminster NV

  • Monitoring tijdens aanleg en onderhoud, incl. opvolging

  ing. A.J. Louwerse, Fugro

  • Afsluiting case en overall terugkoppeling lessons learned

  ir. drs. E. Tromp, Deltares en ir. P.R.M. Ammerlaan, Royal Boskalis Westminster NV

  Onder het tabje 'Downloads' vindt u een schema van de opbouw van de cursus. 

 • Downloads