Cursus

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur

Toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management

Risicomanagement is het proces om risico’s zo te beheersen dat er meer zekerheid bestaat dat het doel behaald gaat worden. Deze cursus geeft je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en risicomanagement in het gehele contracteringsproces en leert je de technieken toe te passen in de eigen organisatie.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in deze onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project en verlaagt de risico’s. Van de opdrachtnemer wordt verwacht die risico’s te beheersen door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Alle partijen in de keten hebben baat bij het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s.

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management

Deze cursus leert je:

 • de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management
 • de beschikbare methoden en technieken toe te passen in je eigen organisatie
 • de risico-aspecten van contracteren. Hierbij komt de rol van de risicomanager expliciet aan de orde.
 • alle ins en outs van de RISMAN-methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten, het implementeren van risicomanagement en de link met contracteren.
 • risicomanagement direct toepasbaar te maken door te oefenen in spelsituaties en te leren van praktijkvoorbeelden.

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit twee modules die ook los te volgen zijn:

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars
   

Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Projectbeheersing bij bouw en infrastructuurSysteemgerichte Contract BeheersingSamenwerken in BouwteamsTechnisch Management bij bouw- en infraprojectenMasterclass Management van complexe projecten of Tweefasen-contracten

Deel deze pagina

 • Modules
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Van den Bunt Consult), Mevr. Ir. F. Lindenaar (TwynstraGudde)
  Cursusdata: 13, 14, 20 en 21 april 2023
  Locatie: Mercure hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.815,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1, 13 april 2023 - Bouwke van den Bunt

  • Risicoanalyse in het projectproces
  • In kaart brengen risico’s
  • Vaststellen belangrijkste risico’s + oefening
  • In kaart brengen beheersmaatregelen + oefening
  • Begeleiden en organiseren van risicosessies + oefening
    

  Dag 2, 14 april 2023 - Fianne Lindenaar

  • Risicomanagement: een introductie
  • Het implementeren van risicomanagement en case
  • Het verzekeren van risico’s in theorie en praktijk
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever
    

  Dag 3, 20 april 2023 - Bouwke van den Bunt

  • Inleiding, overview
  • Risicomanagement en bepalen contracteringsstrategie
  • Allocatie van risico’s
  • Oefening keuze contracteren
  • Risicomanagement als selectie-instrument en bij contractbeheersing
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever
    

  Dag 4, 21 april 2023 - Bouwke van den Bunt

  • Recapitulatie voorafgaande cursusdagen
  • Kwantificeren van onzekerheden + case
  • Het grote Risicomanagementspel
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,5
  “Inhoudelijk interessante cursus met een goede combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden en interactie.”
  Marieke Oort-Nijenhuis (Witteveen+Bos)
  “De contractendag past prima bij de rest van de cursus. Ook de laatste dag hoort bij de cursus om te weten wat mogelijk is.”
  Fred Vaes (Civamo)
  “Interessant, breed palet aan risicomanagement gerelateerde onderwerpen.”
  Simon van IJssel (RWS Corporate Dienst)
  “Goede cursus; besef dat er veel komt kijken bij risicomanagement.”
  Wim Roelse (Provincie Zeeland)
  “Intensief, leerzaam en vraagt om vervolg en oefening.”
  Ton Stoffel (Royal HaskoningDHV Nederland)
  “Goede balans tussen theorie en praktijk. Erg leerzaam en opgedane kennis is direct toepasbaar.”
  Wieger van Weelden (Tauw BV Utrecht)
  “Goede basis, goede verhouding theorie en praktijk en belichting van alle aspecten.”
  H. v.d. Dungen (Waterschap Rivierenland)
  “Inspirerend met veel interessante sprekers, voorbeelden en cases.”
  Kees Anemaet (Movares Nederland BV)
  “Interessante presentaties, leuke combinatie van praktijkvoorbeelden en theorie.”
  Frank Smorenberg (Tauw BV)
  “Verfrissend, nieuwe inzichten, leerzame oefeningen.”
  Nasir Mahbubi (Royal HaskoningDHV)
  “Ik vond het een leerzame cursus die extra handvatten geeft voor implementatie op projecten”
  cursist werkzaam bij een advies- en ingenieursbureau