Cursus

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1

Alle ins en outs van de RISMAN methode

Deze module gaat in op alle ins en outs van de RISMAN methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten en het daadwerkelijk toepassen van risicomanagement in projecten.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico’s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht dat de opdrachtnemer die risico’s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s. 

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen in de eigen organisatie
 • Word uitgebreid ingegaan op alle ins en outs van de RISMAN methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten en het implementeren van risicomanagement.
 • Oefen je in een spelsituatie in groepen met een case en leer je van vele praktijkvoorbeelden.


Deze module is onderdeel van de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur. Het onderdeel contracteren behoort niet tot deze module.

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur € 1.750,00 excl. btw 9, 10, 16 en 17 juni 2022

  Losse modules

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 € 1.450,00 excl. btw 9+10 en 17 juni 2022
  Risico-aspecten van contracteren € 695,00 excl. btw 16 juni 2022
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Van den Bunt Consult), Mevr. Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde), Mevr. Drs. D. van Well - Stam (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: 9+10 en 17 juni 2022
  Locatie: Midden Nederland
  Prijs: € 1.450,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1

  • Risicoanalyse in het projectproces
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO)
   Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

    
  • In kaart brengen risico’s
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
   Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

    
  • Vaststellen belangrijkste risico’s + oefening
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
   Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

    
  • In kaart brengen beheersmaatregelen + oefening
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
   Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

    
  • Begeleiden en organiseren van risicosessies
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
   Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

    
  • Oefening begeleiden en organiseren van risicosessies
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
   Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde


  Dag 2

  • Risicomanagement: een introductie
   Drs. D. van Well-Stam, Twynstra Gudde
    
  • Het implementeren van risicomanagement en case
   Dr.ir. M.Th. van Staveren, Van Staveren Risk Management
    
  • Het verzekeren van risico’s in theorie en praktijk
   C. Elderhorst, AON Risicomanagement
    
  • Risicomanagement door een Opdrachtnemer
   P.A.W. Beljaars, Van Hattum en Blankevoort BV
    
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever
   Ir. S. Blokpoel, Ingenieursbureau Amsterdam IBA


  Dag 4

  • Recapitulatie voorafgaande cursusdagen
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
    
  • Kwantificeren van onzekerheden
   Ir. A. Willems, Iv Infra BV
   Ir. E.P. van Haastregt, VolkerInfra BV 

    
  • Case Kwantificeren van onzekerheden
   Ir. A. Willems, Iv Infra BV
   Ir. E.P. van Haastregt, VolkerInfra BV 

    
  • Het grote Risicomanagementspel
   Ir. A. Willems, Iv Infra BV
   Ir. E.P. van Haastregt, VolkerInfra BV