Cursus

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1

Deze module gaat in op alle ins en outs van de RISMAN methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten en het daadwerkelijk toepassen van risicomanagement in projecten.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico’s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht dat de opdrachtnemer die risico’s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s. 

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen in de eigen organisatie
 • Word uitgebreid ingegaan op alle ins en outs van de RISMAN methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten en het implementeren van risicomanagement.
 • Oefen je in een spelsituatie in groepen met een case en leer je van vele praktijkvoorbeelden.


Deze module is onderdeel van de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur. Het onderdeel contracteren behoort niet tot deze module.

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur € 1.815,00 excl. btw 5 dagen in april 2023

  Losse modules

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 € 1.495,00 excl. btw voorjaar 2023
  Risico-aspecten van contracteren - -
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Van den Bunt Consult), Mevr. Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde), Mevr. Drs. D. van Well - Stam (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: voorjaar 2023
  Locatie: Midden Nederland
  Prijs: € 1.495,00 excl. btw
  Roosterinformatie: 3 cursusdagen
 • Programma

  Dag 1

  • Risicoanalyse in het projectproces
  • In kaart brengen risico’s
  • Vaststellen belangrijkste risico’s + oefening
  • In kaart brengen beheersmaatregelen + oefening
  • Begeleiden en organiseren van risicosessies + oefening


  Dag 2

  • Risicomanagement: een introductie
  • Het implementeren van risicomanagement en case
  • Het verzekeren van risico’s in theorie en praktijk
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever

   
  Dag 4

  • Recapitulatie voorafgaande cursusdagen
  • Kwantificeren van onzekerheden + case
  • Het grote Risicomanagementspel