Cursus

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: module 1

Dag 1, 2 en 4 Risicomanagement: alle ins en outs van de RISMAN methode

Deze module gaat in op alle ins en outs van de RISMAN methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten en het daadwerkelijk toepassen van risicomanagement in projecten.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in deze onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project en verlaagt de risico’s. Van de opdrachtnemer wordt verwacht die risico’s te beheersen door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Alle partijen in de keten hebben baat bij het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s.

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management

Deze cursus leert je:

 • de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management
 • de beschikbare methoden en technieken toe te passen in je eigen organisatie
 • alle ins en outs van de RISMAN-methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten, het implementeren van risicomanagement en de link met contracteren.
 • risicomanagement direct toepasbaar te maken door te oefenen in spelsituaties en te leren van praktijkvoorbeelden.

Deze module is onderdeel van de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur. Het onderdeel contracteren behoort niet tot deze module.

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars


Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Projectbeheersing bij bouw en infrastructuurSysteemgerichte Contract BeheersingSamenwerken in BouwteamsTechnisch Management bij bouw- en infraprojectenMasterclass Management van complexe projecten of Tweefasen-contracten

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  • Risicoanalyse in het projectproces
  • In kaart brengen risico’s
  • Vaststellen belangrijkste risico’s + oefening
  • In kaart brengen beheersmaatregelen + oefening
  • Begeleiden en organiseren van risicosessies + oefening

  Dag 2

  • Risicomanagement: een introductie
  • Het implementeren van risicomanagement en case
  • Het verzekeren van risico’s in theorie en praktijk
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever

  Dag 3

  • Recapitulatie voorafgaande cursusdagen
  • Kwantificeren van onzekerheden + case
  • Het grote Risicomanagementspel