Cursus

Risico-aspecten van contracteren

Toepassing risicomanagement in contracteringsproces

Tijdens deze module krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het gehele contracteringsproces.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico’s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht dat de opdrachtnemer die risico’s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s. 

Toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het contracteringsproces

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het contracteringsproces. Hierbij komt de rol van de risicomanager expliciet aan de orde.
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen in de eigen organisatie
 • Oefen je in een spelsituatie in groepen met een case en leer je van vele praktijkvoorbeelden.


Deze module is onderdeel van de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur en gaat alleen in op het onderdeel contracteren.

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur € 1.815,00 excl. btw 13, 14, 20 en 21 april 2023

  Losse modules

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 € 1.495,00 excl. btw 13, 14 en 21 april 2023
  Risico-aspecten van contracteren € 695,00 excl. btw 20 april 2023
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Van den Bunt Consult)
  Cursusdata: 20 april 2023
  Locatie: Midden Nederland
  Prijs: € 695,00 excl. btw
  Roosterinformatie: 1 cursusdag
 • Programma
  • Inleiding, overview
  • Risicomanagement en bepalen contracteringsstrategie
  • Allocatie van risico’s
  • Oefening keuze contracteren
  • Risicomanagement als selectie-instrument en bij contractbeheersing
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever