Cursus

Risico-aspecten van contracteren: module 2

Dag 3 Risicomanagement: toepassing risicomanagement in contracteringsproces

Tijdens deze module krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het gehele contracteringsproces.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in deze onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project en verlaagt de risico’s. Van de opdrachtnemer wordt verwacht die risico’s te beheersen door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Alle partijen in de keten hebben baat bij het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s.

Toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het contracteringsproces

Deze cursus leert je:

 • inzicht verkrijgen in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het contracteringsproces. Hierbij komt de rol van de risicomanager expliciet aan de orde.
 • de beschikbare methoden en technieken toe te passen in de eigen organisatie
 • Oefen aan de hand van spelsituatie. Je leert van de vele praktijkvoorbeelden.
   

Deze module is onderdeel van de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur en gaat alleen in op het onderdeel contracteren.

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars


Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Projectbeheersing bij bouw en infrastructuurSysteemgerichte Contract BeheersingSamenwerken in BouwteamsTechnisch Management bij bouw- en infraprojectenMasterclass Management van complexe projecten of Tweefasen-contracten

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding, overview
  • Risicomanagement en bepalen contracteringsstrategie
  • Allocatie van risico’s
  • Oefening keuze contracteren
  • Risicomanagement als selectie-instrument en bij contractbeheersing
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever