Cursus

Risico-aspecten van contracteren

Toepassing risicomanagement in contracteringsproces

Tijdens deze module krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het gehele contracteringsproces.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico’s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht dat de opdrachtnemer die risico’s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s. 

Toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het contracteringsproces

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het contracteringsproces. Hierbij komt de rol van de risicomanager expliciet aan de orde.
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen in de eigen organisatie
 • Oefen je in een spelsituatie in groepen met een case en leer je van vele praktijkvoorbeelden.


Deze module is onderdeel van de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur en gaat alleen in op het onderdeel contracteren.

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur € 1.730,00 excl. btw 26, 27 november en 3 en 4 december 2020

  Losse modules

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 € 1.435,00 excl. btw 26, 27 november en 4 december 2020
  Risico-aspecten van contracteren € 695,00 excl. btw 3 december 2020
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Van den Bunt Consult)
  Cursusdata: 3 december 2020
  Locatie: Gouda
  Gemakkelijk te bereiken met auto en openbaar vervoer. Mocht je gebruik maken van de parkeergarage, dan ontvang je een uitrijkaart.
  Prijs: € 695,00 excl. btw
  Prijs is inclusief parkeerkosten, materialen, catering en lunch. (dus inclusief het boek: Risicomanagement voor Projecten)
  Roosterinformatie: Dagprogramma
  Optioneel online te volgen, informeer naar de mogelijkheden.
 • Programma
  • Inleiding, overview
   Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
    
  • Risicomanagement en bepalen contracteringsstrategie
   Mr. J.L.C. Moonen, Twynstra Gudde
    
  • Allocatie van risico’s
   Mr. J.L.C. Moonen, Twynstra Gudde
    
  • Oefening keuze contracteren
   Mr. J.L.C. Moonen, Twynstra Gudde
   Ir. E. van der Lee, RWS

    
  • Risicomanagement als selectie-instrument en bij contractbeheersing
   Ir. E. van der Lee, RWS
    
  • Contractering stadsbrug en Waalbrug
   R. Duifhuizen, Gemeente Nijmegen