Cursus

RF9: Physics of failure (online)

How stuff fails

Het herkennen van kritische onderdelen in systemen en het nemen van de benodigde maatregelen om falen te voorkomen is een onmisbare vaardigheid om een betrouwbaar ontwerp te kunnen realiseren. Een onderdeel kan op vele manieren én als gevolg van uiteenlopende oorzaken bezwijken. Het begrijpen van de onderliggende faaloorzaken en mogelijke faalmechanismen bespaart veel tijd en geld tijdens productontwikkeling plus voorkomt ontevreden klanten en gebruikers. 
De deelnemers aan de Physics of Failure module bouwen praktische en gedetailleerde kennis op over faalmechanismen in producten en hun impact op Reliability. De opgedane kennis kan direct worden toegepast tijdens Design for Reliability (DfR) en product verbeteringsprojecten teneinde falen te voorkomen.

Resultaat

De module richt zich op het identificeren, begrijpen en modelleren van faalmechanismen. Aan de hand van ontwerpmaatregelen wordt de kans op het optreden van faalmechanismen geminimaliseerd. Hierna wordt de betrouwbaarheid voorspeld, rekening houdend met variatie vanuit ontwerp, productie en gebruiker.

 • Denken in faalmechanismen tijdens het ontwerpen.
 • Inzicht in faalmechanismen in mechanische, mechatronische en elektrische systemen.
 • Onderwerpen zijn onder andere: 
    - Vermoeiing
    - Slijtage
    - Degradatie
    - Verbindingen
    - Elektrisch falen
 • Modelleren en het voorkomen van faalmechanismen.
 • Voorspellen van de betrouwbaarheid.

Bedoeld voor

De Physics of Failure module richt zich op Ontwikkelings- en Reliability Engineers actief in ontwerp, testen, garantie analyse, betrouwbaarheid en risicoanalyse (FMEA) binnen DfR, DfSS en verbeteringsprojecten. Het is een uitbreiding van de DfSS Black Belt training op het gebied van Reliability.
De module is ook geschikt voor docenten van universiteiten of HBO opleidingen.

Uitgegaan wordt van een Academisch of HBO niveau, of eenzelfde kennisniveau opgedaan door ervaring. Deelnemers van de module RF9 worden aanbevolen eerst de RF1 en RF2 modules te volgen of op een andere manier zeker te stellen dat zij de Life Data Analyse en Reliability Testing materie beheersen.

Samenwerking

De Physics of Failure module is ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Universität Stuttgart. De RF9 module vormt een aanvulling op de VDI 4002 richtlijn.

Benodigdheden

Een rekenmachine met wetenschappelijke functies is nodig voor het uitvoeren van diverse berekeningen. U wordt uitgenodigd om eigen data en casussen mee te nemen om tijdens de module classicaal te analyseren.

Op verzoek wordt de cursus gegeven in het Nederlands of Engels.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.