Cursus

RF6: Software reliability (online)

Om in te spelen op de laatste economische ontwikkelingen moeten organisaties producten en systemen ontwikkelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau. RAMS, Reliability-Availability-Maintainability-Safety, een opkomende discipline in productontwikkeling, helpt op integrale wijze de betrouwbaarheid van producten met accurate en kwantitatieve methoden te borgen.

In deze training wordt het complete Software Ontwikkel Proces (Product Creatie Proces) afgedekt: aan de hand van early design concepts worden methoden en procedures aangeleerd om Software Reliability eisen te definiëren en te realiseren, om uiteindelijk de vereiste Software Reliability te kunnen valideren tijdens ontwikkeling en implementatie. Door Software Reliability Engineering worden risico’s vroegtijdig in uw ontwikkelproces geïdentificeerd, beheerst en verlaagd.

Software Reliability draait – in tegenstelling tot Hardware Reliability – met name om systematische fouten welke in het systeem worden ‘ingebouwd’. Diverse aspecten van Software Reliability Engineering worden behandeld, waaronder Operational Profiles, het voorkomen, opsporen en voorspellen van fouten en tolerantie tegen fouten. Ook komen risico analyse methoden zoals FMEA en FTA (foutenbomen) aan bod, inclusief menselijke factoren. Het Software Validatie proces wordt behandeld, in de vorm van Software Reliability testen, gestructureerde Root Cause Analysis en Orthogonal Defect Classification (ODC). Ook Reliability Growth modellen en beoordeling van de Software Reliability vormen onderdeel van dit Software Validatie proces.

Resultaat

Als Software Reliability Engineering professional ben je in staat om Software Architecten en Developers te ondersteunen in het ontwikkelen van betrouwbare software voor complexe systemen. Door de focus op Software Reliability, kun je proactieve en solide engineering- en managementaanbevelingen geven gedurende het gehele Software Ontwikkel Proces.

Bedoeld voor

Reliability Engineers, werkzaam op het gebied van betrouwbaarheid, ontwerp, testen, garantie analyse, project planning, onderhoud of inspectie.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Dag 1
  • Introductie Software Reliability Engineering, Terminologie
  • Software Reliability Landscape
  • Software Ontwikkel Processen (Product Creatie Proces)
  • Verificatie en Validatie strategie
  • Software Reliability eisen

  Dag 2
  • Risico analyse (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) voor Software
  • Tolerantie tegen fouten (Fault Tolerance)
  • Robustness
  • Operational Profiles en User profiles

  Dag 3
  • Integratie en Testen
  • Root Cause Analysis, Orthogonal Defect Classification (ODC)
  • Voorspellen van Software Reliability
  • Reliability Growth modellen