Cursus

Recente ontwikkelingen in het wonen

PAOTM-OTB: Inzicht in trends, beleidsinstrumenten en effecten

In deze cursus brengen docenten recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

De druk op de woningmarkt neemt steeds verder toe. De bouwproductie wil maar niet op het gewenste niveau komen en ook de stikstof- en PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een forse vertraging. Daarnaast stijgen de koopprijzen - vooral in de gebieden net buiten de Randstad - en blijven de woningverkopen hoog. Hierdoor is het met name voor starters en midden inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te kopen. Dit leidt op veel locaties in het land zelfs tot oververhitting van de koopwoningmarkt. De grote vraag is hoe we de woningmarkt weer stabiel krijgen.

In deze cursus komen onder andere vraagstukken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen aan de orde, evenals duurzaamheidsopgaven, hoge woonuitgaven en lange wachttijden in de sociale huursector. Daarnaast komt een scala aan beleidsinterventies en instrumenten aan bod om deze problemen het hoofd te bieden.

Recente ontwikkelingen, beleidsinterventies en instrumenten

Tijdens deze cursus:

 • Doe je kennis op over allerlei recente ontwikkelingen die er spelen op het terrein van wonen.
 • Krijg je inzicht in de rol van diverse belanghebbende partijen.
 • Krijg je inzicht in beleidsinterventies en instrumenten die er zijn om de problemen het hoofd te bieden.
 • Doe je kennis op over de effecten van nieuw beleid.
 • Deel je je kennis door het maken en bespreken van opdrachten.


Bedoeld voor

De cursus is interessant voor iedereen die beroepsmatig bij het wonen betrokken is en in een kort tijdsbestek inzicht wil krijgen in recente ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten. Wij gaan ervan uit dat de cursisten enige basiskennis op het gebied van het wonen hebben.

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. P. Boelhouwer (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE))
  Cursusdata: 14 en 15 september en 12 en 13 oktober 2022
  Locatie: Midden Nederland
  Prijs: € 2.195,00 excl. btw
  excl. eventuele overnachtingen (zelf te boeken bij het hotel)
  Studiepunten: 26 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  26 (PE punten Aedes)
  Roosterinformatie: 2X2 dagen
  In samenwerking met: met TUDelft MBE
 • Programma

  Dag 1

  • Ontvangst, introductie en kennismaking
  • Strategische vraagstukken in het wonen: systeemwereld versus  beleidswereld
   Prof. dr. P.J. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Ontwikkelingen op de woningbouwmarkt
   Dr. H.M.H. van der Heijden, universitair hoofddocent Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • De ontwikkeling van wooncoöperaties
   C. Mol, programmaleider wooncoöperaties !WOON, Amsterdam
  • Private huursector en de positie van de midden inkomens
   Mr. A.L.M. Vlak, adviseur wonen en beleggingen
  • Opdracht
  • Presentatie opdracht en uitleg thuisopdracht
  • Diner

   

  Dag 2

  • Energiebesparing in de woningvoorraad
   Prof. dr. ir. H.J. Visscher, hoogleraar Housing Quality & Process Innovation, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Inleiding duurzaam bouwen
   Frank Pieper, eigenaar van Sustay
  • De afstemming tussen grond- en woonbeleid
   Prof. dr. W.K. Korthals Altes, hoogleraar Grondbeleid, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Woningcorporaties en maatschappelijk ondernemerschap
   Dr. ing. G. van Bortel, universitair docent, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Afsluiting

   

  Dag 3

  • Opening en bespreking thuisopdracht
  • De markt van koopwoningen
   Prof. dr. P.J. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Leefbare wijken en wijkvernieuwing
   Dr. ir. A.L. Ouwehand, gastonderzoeker MBE, TU Delft
  • Trends in de woonruimteverdeling
   Dr. ir. A.L. Ouwehand, gastonderzoeker, MBE, TU Delft
  • De financiële positie van woningcorporaties
   G. Erents, interim-bestuurder/beleidsadvi- seur, Orka Advies
  • Behandeling thuisopdracht
  • Discussiespel
  • Diner

   

  Dag 4

  • Plenaire bespreking thuisopdracht
  • Wonen en zorg
   Y. Witter, beleidsadviseur wonen en zorg, Platform ZorgSaamWonen
  • Betaalbaarheid: passend toewijzen of flexibel arrangeren?
   Ir. M.B.J. Vos, manager Strategie en Innovatie, Vidomes
  • Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuig- schriften
  • Borrel
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,7
  “Goed overzicht van problemen op de woningmarkt vanuit verschillende perspectieven.”
  Tom Kleinepier (ABF Onderzoek en Informatie)
  “Veel goede onderwerpen die diepgaand werden behandeld.”
  Harold Dello (Provincie Limburg)
  “Prima cursus. Geeft mij als startende gemeente ambtenaar een goede achtergrond van problematiek op de woningmarkt.”
  cursist Recente ontwikkelingen in het wonen
  “Prima om in korte tijd de laatste stand van zaken van de verschillende woonthema's op te doen.”
  cursist Recente ontwikkelingen in het wonen
  “De kennis die ik in de cursus heb opgedaan was meteen praktisch toepasbaar in mijn werk. Als je met iemand in gesprek bent kun je direct refereren aan een concreet recent voorbeeld. Ook is het contact met de medecursisten waardevol omdat dit de samenwerking in je netwerk bevordert.”
  Martin van der Giesen (Gemeente Breda)
 • Downloads