Cursus

Projectbeheersing bij bouw en infrastructuur

Beheersaspecten van projectbeheersing en integrale aanpak

Projectbeheersing geeft je handvatten voor de sturing van een project en draagt daardoor bij aan het succesvol behalen van resultaten. In deze cursus wordt stilgestaan bij alle aspecten en toepassingsmogelijkheden van integrale projectbeheersing zoals planning, raming, risico’s, scope, kwaliteit en het vastleggen en ontsluiten van informatie.

Een belangrijke uitdaging voor projectbeheersing is het overzicht houden op al deze aspecten en het borgen van de onderlinge samenhang. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn.

Tijdens de cursus leer je methoden om projectbeheersing in te richten in de eigen organisatie en ontwikkel je je vaardigheden als projectbeheerser. De manager projectbeheersing fungeert namelijk als spil in het web: hij zorgt dat stuurinformatie wordt genereerd, geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare stuur- en beslisinformatie.

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing
 • Krijg je inzicht in de verschillende aspecten van projectbeheersing en hoe deze op te zetten en te beoordelen.
 • Leer je hoe je de integraliteit tussen deze aspecten kunt borgen.
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen op een eigen project
 • Wordt uitgebreid ingegaan op de rol, vaardigheden en competenties van de projectbeheerser


De training is zo opgezet dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk. Vooraf moeten de deelnemers onze Peilstok Projectbeheersing© invullen. Dit is een tool om te bepalen in hoeverre essentiële aspecten van projectbeheersing op orde zijn. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als input voor de training, zodat de eigen ervaring van de deelnemers wordt gekoppeld aan de theorie.

Bedoeld voor

(beginnend) Managers Projectbeheersing, projectbeheersers en projectleden die invulling (gaan) geven aan projectbeheersing. Bedoeld voor de gehele keten van aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en overheden in de bouw en infrastructuur.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. A.H.H.J. van den Berg (Praeceptum)
  Cursusdata: 23, 24 maart en 3 en 4 april 2023 (vol)
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.815,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: 4 dagen
 • Programma

  Voorafgaand

  Opsturen Peilstok Projectbeheersing naar deelnemers
  Nataly Lie-Kwie, PAOTM

  Invullen van Peilstok Projectbeheersing
  Deelnemers

  Dag 1 Projectbeheersing – 23 maart

  Ontvangst, inloop en introductie op de cursus
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Kennismaken & inventariseren leerdoelen deelnemers. In dit onderdeel wordt kort ingegaan op de opzet van de training, de ervaringen en verwachtingen van de deelnemers.

  Achtergrond en noodzaak van en visie op projectbeheersing
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Ingegaan wordt op de achtergrond en de noodzaak en het waarom van projectbeheersing.

  Visie op projectbeheersing
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Ingegaan wordt op de visie en opbouw van projectbeheersing.

  Inrichten van PB; meten van de stand van zaken (Peilstok)
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Wat is succesvolle projectbeheersing en hoe meet je dat. Ingegaan wordt op een instrument om de stand van zaken ten aanzien van projectbeheersing in kaart te brengen. Met de deelnemers wordt een oefening gedaan waarbij zij zelf voor hun project de stand van zaken inzichtelijk maken.

  Projectmatig werken
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, I. (Iljan) van Hardevelt, Twynstra Gudde

  Hoe ziet de projectmanager de rol van de MPB
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, I. (Iljan) van Hardevelt, Twynstra Gudde

  Scopemanagement, gevolgd door oefening
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Ingegaan wordt op de essentie scopemanagement. Wat is het? Hoe kun je het inrichten. Hoe houd je overzicht? Hoe houdt je grip op scopewijzigingen?

  Reflectie op Peilstok en Afsluiting
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum

  Dag 2 Projectbeheersing – 24 maart

  Ontvangst, inloop en inleiding op de dag
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum
  Korte terugblik op de eerste dag en doorlopen van het programma van dag 2

  Planningsmanagement, gevolgd door oefening
  A. (Ad) Peters, Appma
  Een toelichting wordt gegeven op planningsmanagement. Wat is nodig in het kader van projectbeheersing. Hoe (laten) opzetten van een planning, op welke wijze gebruiken, kwalitatief of kwantitatief? Waar loop je tegen aan? Wat is lastig? Er wordt geoefend met het beoordelen van een planning

  Kostenramingen, gevolgd door oefening
  D. (Diederik) Zuiderwijk, Kodos
  Stilgestaan en geoefend wordt bij het beoordelen van ramingen en kostennotities.  Wat is een goede raming, aan welke eisen moet deze voldoen en waar moet je rekening mee houden, wat zijn tips?

  Financieel management
  D. (Diederik) Zuiderwijk, Kodos

  Reflectie op Peilstok en Afsluiting
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum

  Dag 3 Projectbeheersing – 3 april

  Ontvangst, inloop en inleiding op de dag
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum

  Risicomanagement, gevolgd door oefening
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Ingegaan wordt op de essenties van risicomanagement. Hoe risico’s in kaart brengen, prioriteren, beheersmaatregelen inventariseren? Rapporteren over risico’s komt eveneens aan de orde. Theorie wordt in dit onderdeel afgewisseld met een case.

  Uitvoeren van een risicoanalyse
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde

  Informatiemanagement, gevolgd door praktijkvoorbeelden
  J. (José) Jongeling, Doxis
  Dit onderdeel geeft inzicht in de wijze waarop informatie kan worden vastgelegd. Welke systemen zijn beschikbaar? Wat zijn de wettelijke vereisten, WOB verzoeken, etc.

  Kwaliteitsmanagement
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum
  Er wordt ingegaan op waarom kwaliteitsmanagement nodig is en hoe dit ingericht kan worden. Hoe stel je processen op en hoe toets je de processen? Daarnaast wordt een kleine oefening hiermee gedaan.

  Reflectie op Peilstok en Afsluiting
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum

  Dag 4 Projectbeheersing – 4 april

  Ontvangst, inloop en inleiding op de dag
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum

  Organisatie- en capaciteitsmanagement
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum
  Ingegaan wordt op hoe een project te organiseren en inzichtelijk te maken en hebben wat de governance, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van allen die bij het project zijn betrokken en benodigd.

  Verantwoording en rapportages, gevolgd door oefening
  Drs. L. (Liesbeth) Beneder, TwynstraGudde
  Stilgestaan wordt bij hoe er gerapporteerd kan worden. Waaraan moet een goede rapportage voldoen? Welk gremium vraagt om welke informatie?

  Integraliteit van projectbeheersing
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Er wordt inzicht gegeven hoe alle aspecten van projectbeheersing aan elkaar gelinkt zijn en hoe deze aan elkaar verbonden kunnen worden om te komen tot integrale projectbeheersing

  Rollen en vaardigheden van de projectbeheerser
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Een toelichting wordt gegeven op de rollen, vaardigheden en verantwoordelijkheden van de projectbeheerser en hoe je dit zou kunnen organiseren.

  In gesprek met een manager projectbeheersing: Praktijkverhaal van een gastspreker
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde, Gastspreker – Hermen Breunissen
  Delen van ervaringen: interactief verhaal van een manager projectbeheersing.

  Nabespreking
  Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Ophalen wat geleerd is over de rol van de manager projectbeheersing.

  Verbetervoornemens, evaluatie en afsluiting
  Ir. A.H.H.J. van den Berg, Praeceptum, K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  Er wordt teruggepakt op de oefening Peilstok uit dag 1 en met de deelnemers gekeken welke quick wins er zijn voor hun projecten en welke goede voornemens er nu na de cursus kunnen worden opgesteld om projectbeheersing in hun project te verbeteren.

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,1
  “Hoog tempo, wel voldoende interactiviteit, volgbaar en nuttig.”
  Anne de Zoeten (Royal HaskoningDHV)
  “Zeer leerzaam, intensief.”
  Roland Slangen (Gemeente Roermond)
  “Breed in disciplines en dat bondig in tijd. Door de vele verschillende disciplines veel nieuwe en verschillende inzichten.”
  Cursist werkzaam bij een adviesbureau
  “Goed, aandacht voor interactie/de persoon die de cursus volgt. Goed tempo (inhoud/praktijk in balans).”
  Cursist werkzaam bij een aannemer
  “Behandelt bouw GROTIKS, vlotte cursus, actuele sprekers, lekker interactief. Doen!”
  Gert-Jan van den Brink (DNV Netherlands B.V.)
  “Prettige uitleg met praktische voorbeelden en ook met name een fijne diversiteit in de groep.”
  Yarn van Bentum (incompany deelnemer Sweco)
  “Waardevolle inzichten in projectbeheersing voor een niet-projectbeheerser.”
  Merlijn van Beurden (incompany deelnemer Sweco Nederland BV)
  “Prettig. Professionele cursusleiders. Fijn dat er veel ruimte is voor interactie.”
  Nick Montenij (incompany deelnemer Sweco Nederland BV)
  “Prettige cursus, konden open gesprekken met elkaar voeren”
  Flip Peek (incompany deelnemer Sweco Nederland B.V.)