Cursus

Projectbeheersing bij bouw en infrastructuur

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van integrale projectbeheersing

Projectbeheersing geeft je handvatten voor de sturing van een project en draagt daardoor bij aan het succesvol behalen van resultaten. In deze cursus wordt stilgestaan bij alle aspecten en toepassingsmogelijkheden van integrale projectbeheersing zoals planning, raming, risico’s, scope, kwaliteit en het vastleggen en ontsluiten van informatie.

Een belangrijke uitdaging voor projectbeheersing is het overzicht houden op al deze aspecten en het borgen van de onderlinge samenhang. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn.

Tijdens de cursus leer je methoden om projectbeheersing in te richten in de eigen organisatie en ontwikkel je je vaardigheden als projectbeheerser. De manager projectbeheersing fungeert namelijk als spil in het web: hij zorgt dat stuurinformatie wordt genereerd, geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare stuur- en beslisinformatie.

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing
 • Krijg je inzicht in de verschillende aspecten van projectbeheersing en hoe deze op te zetten en te beoordelen.
 • Leer je hoe je de integraliteit tussen deze aspecten kunt borgen.
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen op een eigen project
 • Wordt uitgebreid ingegaan op de rol, vaardigheden en competenties van de projectbeheerser


De training is zo opgezet dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk. Vooraf moeten de deelnemers onze Peilstok Projectbeheersing© invullen. Dit is een tool om te bepalen in hoeverre essentiële aspecten van projectbeheersing op orde zijn. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als input voor de training, zodat de eigen ervaring van de deelnemers wordt gekoppeld aan de theorie.

Bedoeld voor

(beginnend) Managers Projectbeheersing, projectbeheersers en projectleden die invulling (gaan) geven aan projectbeheersing. Bedoeld voor de gehele keten van aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en overheden in de bouw en infrastructuur.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. A.H.H.J. van den Berg (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: 21, 22 april en 11, 12 mei 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Gouda
  Goed bereikbaar met OV en auto, voldoende parkeergelegenheid
  Prijs: € 1.695,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: Klassikale cursus, ook online te volgen
  indien minder dan de helft van de cursisten de cursus niet klassikaal kan volgen, zijn wij genoodzaakt de cursus te verzetten.
 • Programma

  Voorafgaand

  Invullen van Peilstok Projectbeheersing


  Dag 1 Projectbeheersing

  • Introductie op de cursus
   Ir. A.H.H.J. (Bart) van den Berg en K. (Kevin) van Vulpen, TwynstraGudde
  • Achtergrond en noodzaak van en visie op projectbeheersing
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Visie op projectbeheersing
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Inrichten van PB; meten van de stand van zaken (Peilstok)
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Projectmatig werken
   n.t.b.
  • Hoe ziet de projectmanager de rol van de MPB
   n.t.b.
  • Scopemanagement, met aansluitend oefening
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Reflectie op Peilstok en Afsluiting
   Bart van den Berg, TwynstraGudde


  Dag 2 Projectbeheersing

  • Inleiding
   Bart van den Berg, TwynstraGudde
  • Planningsmanagement, met aansluitend oefening en nabespreking
   A. (Ad) Peters, Appma
  • Kostenramingen, met aansluitend oefening
   M. (Mischa) Kramer, Kodos
  • Financieel management
   Mischa Kramer, Kodos
  • Reflectie op Peilstok en Afsluiting
   Bart van den Berg, TwynstraGudde


  Dag 3 Projectbeheersing

  • Inleiding op de dag
   Bart van den Berg, TwynstraGudde
  • Risicomanagement, met aansluitend oefening
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Uitvoeren van een risicoanalyse
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Informatiemanagement, met aansluitend praktijkvoorbeelden
   J. (José) Jongeling, Doxis
  • Kwaliteitsmanagement
   Bart van den Berg, TwynstraGudde
  • Reflectie op Peilstok en Afsluiting
   Bart van den Berg, TwynstraGudde


  Dag 4 Projectbeheersing

  • Inleiding op de dag
   Bart van den Berg, TwynstraGudde
  • Organisatie- en capaciteitsmanagement
   Bart van den Berg, TwynstraGudde
  • Verantwoording en rapportages, met aansluitend oefening
   Drs. L. (Liesbeth) Beneder, TwynstraGudde
  • Integraliteit van projectbeheersing
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Rollen en vaardigheden van de projectbeheerser
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • In gesprek met een manager projectbeheersing: Praktijkverhaal van een gastspreker
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
   Gastspreker - nt
  • Nabespreking
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
  • Verbetervoornemens, evaluatie en afsluiting
   Bart van den Berg en Kevin van Vulpen, TwynstraGudde
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Hoog tempo, wel voldoende interactiviteit, volgbaar en nuttig.”
  Anne de Zoeten (Royal HaskoningDHV)
  “Zeer leerzaam, intensief.”
  Roland Slangen (Gemeente Roermond)
  “Breed in disciplines en dat bondig in tijd. Door de vele verschillende disciplines veel nieuwe en verschillende inzichten.”
  Cursist werkzaam bij een adviesbureau
  “Goed, aandacht voor interactie/de persoon die de cursus volgt. Goed tempo (inhoud/praktijk in balans).”
  Cursist werkzaam bij een aannemer