Cursus

Projectbeheersing bij bouw en infrastructuur

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van integrale projectbeheersing

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing, de verschillende aspecten en hoe deze integraal te benaderen en leer je dit toe te passen in het eigen project.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een steeds grotere complexiteit en onzekerheden over kosten en doorlooptijden. Door deze groeiende complexiteit is er meer en meer vraag naar beheersbaarheid en voorspelbaarheid van projecten. Hiervoor is een goede projectbeheersing noodzakelijk.

In deze cursus wordt stilgestaan bij alle aspecten van projectbeheersing zoals planning, raming, risico’s, scope, kwaliteit en het vastleggen en ontsluiten van informatie. Je leert wat er voor elk aspect nodig is om succesvol te zijn. Maar projectbeheersing is meer dan alle separate aspecten. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn. We geven handvatten voor het inrichten van projectbeheersing en de integraliteit van de aspecten te waarborgen om zo de juiste stuur- en beslisinformatie te leveren. Tevens wordt ingegaan op de cruciale rol van de manager projectbeheersing in het geheel.

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing
 • Krijg je inzicht in de verschillende aspecten van projectbeheersing en hoe deze op te zetten en te beoordelen.
 • Leer je hoe je de integraliteit tussen deze aspecten kunt borgen.
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen op een eigen project
 • Word uitgebreid ingegaan op de rol, vaardigheden en competenties van de projectbeheerser


De training is zo opgezet dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk. Vooraf moeten de deelnemers onze Peilstok Projectbeheersing© invullen. Dit is een tool om te bepalen in hoeverre essentiële aspecten van projectbeheersing op orde zijn. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als input voor de training, zodat de eigen ervaring van de deelnemers wordt gekoppeld aan de theorie.

Bedoeld voor

(beginnend) Managers Projectbeheersing, projectbeheersers en projectleden die invulling (gaan) geven aan projectbeheersing. Bedoeld voor de gehele keten van aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en overheden in de bouw en infrastructuur.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. A.H.H.J. van den Berg (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: 23 april, 11 en 12 mei 2020
  Dagindeling: van 9:00 tot circa 17:00
  Locatie: Amersfoort
  gemakkelijk te bereiken met auto en openbaar vervoer
  Prijs: € 1.375,00 excl. btw
  prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  Gedurende drie dagen wordt in een kleine groep intensief gewerkt. Door te sturen op een goede interactie worden de deelnemers uitgedaagd en is er ruimte om van elkaar te leren. Daarnaast is zelfstudie onderdeel van de training. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als input voor de training, zodat de eigen ervaring van de deelnemers wordt gekoppeld aan de theorie.
   

  Dag 1: Projectbeheersing: de basis

  • Introductie op de cursus
  • Achtergrond en noodzaak van en visie op projectbeheersing
  • Visie op projectbeheersing
  • Rollen en vaardigheden van de projectbeheerser
  • Inrichten van PB; meten van de stand van zaken (Peilstok)
  • Scopemanagement
  • In gesprek met een manager projectbeheersing: Praktijkverhaal van een gastspreker
  • Nabespreking
  • Afsluiting en meegeven huiswerk: handouts over Ramingsmanagement en Planningsmanagement
    

  Dag 2: Inzoomen op de verschillende onderdelen

  • Inleiding
  • Kostenramingen
  • Oefening kostenramingen
  • Financieel management
  • Planningsmanagement
  • Oefening planningsmanagement
  • Risicomanagement
  • Oefening risicomanagement
  • Afsluiting
    

  Dag 3: Inzoomen op de verschillende onderdelen

  • Inleiding op de dag
  • Verantwoording en rapportages
  • Oefening Verantwoording en rapportages
  • Organisatie- en capaciteitsmanagement
  • Informatiemanagement
  • Praktijkvoorbeelden Informatiemanagement
  • Kwaliteitsmanagement
  • Integraliteit van projectbeheersing
  • Verbetervoornemens, evaluatie en afsluiting
    
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Hoog tempo, wel voldoende interactiviteit, volgbaar en nuttig.”
  Anne de Zoeten (Royal HaskoningDHV)
  “Zeer leerzaam, intensief.”
  Roland Slangen (Gemeente Roermond)
  “Breed in disciplines en dat bondig in tijd. Door de vele verschillende disciplines veel nieuwe en verschillende inzichten.”
  Cursist werkzaam bij een adviesbureau
  “Goed, aandacht voor interactie/de persoon die de cursus volgt. Goed tempo (inhoud/praktijk in balans).”
  Cursist werkzaam bij een aannemer