Cursus

Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties

Het proces, de organisatie en opzet van portefeuillebeleid

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management). Deze cursus richt zich op het strategisch en tactisch niveau.

Tijdens deze cursus leer je zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen en uit te voeren, met de nadruk op zowel portefeuille- als assetmanagement. Je krijgt inzicht in hoe verschillende soorten corporaties (wat betreft grootte, woningmarktgebied of financiële positie) hun portefeuillebeleid en assetmanagement ontwikkelen. Je inzichten maak je direct praktisch door een groeps- en thuisopdracht. Bij de thuisopdracht, die gericht is op jouw eigen de praktijksituatie, kun je een keuze maken uit een aantal verschillende thema’s.

Portefeuillebeleid ontwikkelen en uitvoeren

Tijdens deze cursus leer je meer over:

 • het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager
 • de opzet van een portefeuillestrategie, het benoemen van de wensportefeuille en bijbehorend facetbeleid: verkoop-, onderhouds- en huurbeleid
 • de instrumenten van de assetmanager
 • het keuzeproces van mogelijke complexstrategieën en de uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen
 • de effecten van marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement, het belang van vastgoedrekenen

 

Bedoeld voor

De cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, portefeuillemanagers, assetmanagers, programmamanagers en beleidsmedewerkers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. H.P. Heeger (Woningstichting Havensteder en Woningstichting Samenwerking)
  Cursusdata: 11 en 12 oktober en 8 en 9 november 2022
  Locatie: 11 en 12 oktober Mercure hotel Amersfoort 8 en 9 november Landgoed Zonheuvel Doorn
  Prijs: € 2.195,00 excl. btw
  Studiepunten: 27 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  27 (PE punten Aedes)
 • Programma

  Dinsdag 11 oktober 2022
  Portefeuillemanagement: proces, werkzaamheden, wensportefeuille, financiële begrippen

  Procesmodel Portefeuillebeleid
      Begripsbepaling
      Beleidskaders en toelichting op het stappenplan
  Henk Heeger, Havensteder, Rotterdam en Samenwerking, Vlaardingen

  De werkzaamheden van een portefeuillemanager    
      Kenmerken en opgave van de corporatie Kennemer Wonen
      Organisatie: taken, verantwoordelijkheden en draagvlak
      Sturing: betekenis van portefeuillesturing in de Planning & Control-cyclus
      Inhoudelijk: belangrijkste rollen en werkzaamheden
      Prestatieafspraken
  Nancy van Dijk, portefeuillemanager Kennemer Wonen, Heiloo

  Analyses t.b.v. wensportefeuille: interactief bespreken
      Relevante interne en externe ontwikkelingen en informatie
      Benodigde analyses, scenario’s en doorrekeningen
  Henk Heeger en Nancy van Dijk

  Wensportefeuille, transformatie en facetbeleid: interactief bespreken
      Wat leg je in de wensportefeuille vast? Welke fasering?
      Strategieën om de wensportefeuille te realiseren
      Betrokkenen en draagvlak
  Henk Heeger en Nancy van Dijk

  Financiële begrippen
      Kasstromen bij woningcorporaties
      Rendementssturing en waardesturing
      Kosten en investeringen, nieuwe regels 
  Lia de Kievit, zelfstandig ondernemer via Fineut*, Steenbergen

  Groepsopdracht A: Optimaliseren van rendement
  Bespreken van groepsopdracht A
  Lia de Kievit

  Afsluiting en diner


  Woensdag 12 oktober 2022
  Portefeuillemanagement: instrumenten en facetbeleid
   

  Portefeuillebeleid en energietransitie
      Landelijke ontwikkelingen, prestatieafspraken en doelstellingen
      Routekaart naar CO2 neutraal corporatiebezit in 2050
      Corporatiedoelstellingen energietransitie en verduurzamen
      Strategieën en scenario’s
      Samenwerking tussen corporaties, gemeenten en bewoners
      Meetbaar maken van voortgang
  Dyon Noy, directeur-eigenaar Atriensis, Eindhoven 

  Portefeuillestrategie en kwaliteitsbeleid
      Sturen op kwaliteit is sturen op kosten
      Referentiekwaliteiten om strategisch en tactisch te kunnen sturen
      Besparen op onderhoudskosten door bouwdeelbenadering
  Henk Heeger, Havensteder, Rotterdam en Samenwerking, Vlaardingen

  Groepsopdracht B: Kwaliteitsbeleid
  Bespreking groepsopdracht B
  Henk Heeger

  Portefeuillestrategie en huurbeleid
      Financiële en maatschappelijke doelstellingen
      Betaalbaarheid en beschikbaarheid
      Huursombenadering
      Optimaliseren van huurkortingen; naar een doelmatige sociale voorraad
      Gevolgen van de passendheidstoets
  Maarten Vos, manager Strategie en Innovatie Vidomes, Delft

  Afsluiting 
  Introductie thuisopdracht: uitwerking van een van de volgende thema’s:
  1. Complexstrategieën 
  2. Duurzaamheidsbeleid
  3. Kwaliteitsbeleid
  4. Huurbeleid
  Evaluatie programma 11/12 oktober en eventuele wensen voor tweede blok
  Henk Heeger

  Dinsdag 8 november 2022
  Assetmanagement: complexniveau, taken van een assetmanager, marktwaarderen en complexscenario’s

  Assetmanagement op complexniveau
      Proces assetmanagement
      Koppelingen met portefeuilleniveau
      De ‘knoppen’ voor de assetmanager
  Henk Heeger, Havensteder, Rotterdam en Samenwerking, Vlaardingen

  Assetmanagement in de praktijk    
      Definitie assetmanagement op scherp
      Sturen op maatschappelijk en financieel rendement in de exploitatieportefeuille: complexbegrotingen
      Taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden van een assetmanager
      Plek van de assetmanager in de organisatie
  Carole Vermolen, Vastgoedsturing, Den Haag/Zwolle

  Asset management in de praktijk
      De “waardenbegrippensoep”
      Sturen op maatschappelijk en financieel rendement bij investeringsprojecten:    de variantenanalyse
      Rekenmethodieken en rendementseisen voor investeringsprojecten
  Carole Vermolen, Vastgoedsturing, Den Haag/Zwolle

  Bespreking thuisopdracht
  De gemaakte huiswerkopdrachten worden voor dit blok verspreid en in kleine groepen besproken. Elke groep richt zich op bepaalde thema’s, problemen en oplossingen. 

  Het tot stand komen van de complexstrategie
      Betrokkenen
      Benodigde informatie
      Complexscenario’s
      Maken van keuzes
      Oefening in het opstellen van complexstrategieën
  Rein Bakker, assetmanager Ymere, Amsterdam

  Afsluiting en diner

  Woensdag 9 november 2022
  Verschillende vormen van assetmanagement en property management

  Assetmanagement bij een belegger: het onderhoud
      Beleggen in vastgoed
      Kenmerken van het woningbezit van Vesteda
      Onderhoud in relatie tot rendement
      Onderhouds- en renovatiebegroting 
      Van meerjarenbegroting naar jaarbegroting
      Bewaking budget in relatie tot realisatie
  Kees Korver, regiomanager Vesteda, Amsterdam

  Assetmanagement bij een corporatie in een krimpgebied
      Betekenis van een krimpgebied voor het assetmanagement
      Organisatie en samenwerking met andere betrokkenen
      Maken van keuzes op buurt- en complexniveau
  Wim de Vries, coördinator Vastgoedsturing Thús Wonen, Dokkum

  Assetmanagement bij Oost Flevoland Woondiensten
      Organisatie en vastgoedstrategie
      Duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit als belangrijke thema’s
      De basis op orde door middel van basiskwaliteit 
      Routekaart
  Marco Kersing, Manager Vastgoed Oost Flevoland Woondiensten, Dronten

  Bespreken thuisopdrachten (vervolg)
  Stellingen, discussie over dilemma’s en oplossingen

  Efficiënt beheer: property management
      Efficiënt verhuurproces: vermijden van leegstand, doelgroepen en woningtoewijzing, betaalbaarheid als dilemma, verkoop
      Technisch: efficiënt uitvoeren van mutatieonderhoud en dagelijks onderhoud
      Financieel: realiseren markthuur, lage onderhouds- en beheerskosten
      Quick-wins in property-management
      Omgaan met wensen van bewoners
  Manfred Ziere, directeur MVGM, Rijswijk

  Afsluiting, uitreiking getuigschriften en borrel

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 9,0
  “Mooie, leerzame cursus waarin alle facetten van P&A management naar voren komen en op diverse manieren wordt belicht.”
  Roelof van Steenis (Van Dillen Bouwgroep)
  “Erg fijne cursus om een totaalbeeld te krijgen van vastgoedsturing binnen woningcorporaties. Interactieve dagen met zeer deskundige en goede sprekers.”
  Ruben Simson (Stadgenoot)
  “Bijzonder leerzaam. Het brede scala aan werkzaamheden van de assetmanager is goed onder woorden gebracht. En biedt derhalve veel aanknopingspunten om deze in de praktijk toe te passen in je eigen omgeving.”
  Hans Jannink (Woningcorporatie De Woonplaats)
  “Zeer interessant, breed, mooie basis om er mee aan de slag te gaan.”
  Arjen Sprokkereef (Thús Wonen)
  “Heel leerzaam. Leuke interactieve groep waardoor je veel van elkaar kunt leren. Leuke interessante gastsprekers met veel ervaring.”
  Cursist werkzaam bij een woningcorporatie
  “Ik vond het een mooie mix van verschillende sprekers vanuit verschillende achtergronden. Dat geeft meer inzicht in het toevoegen van extra waarde.”
  Cursist werkzaam bij een woningcorporatie
  “Hele fijne cursus. Ik heb er ontzettend veel ervan geleerd. Ik heb nu veel beter inzicht in hoe het hele beslissingsproces bij de corporatie in elkaar zit. Het waren vier volle dagen. Maar, dat was het dubbel en dwars waard.”
  cursist Portefeuille- en assetmanagement