Cursus

Portefeuille- en assetmanagement

Inzicht in het proces, de organisatie en opzet van portefeuillebeleid

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management). Deze cursus richt zich op het strategisch en tactisch niveau.

Tijdens deze cursus leer je zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen en uit te voeren, met de nadruk op zowel portefeuille- als assetmanagement. Je krijgt inzicht in hoe verschillende soorten corporaties (wat betreft grootte, woningmarktgebied of financiële positie) hun portefeuillebeleid en assetmanagement ontwikkelen. Je inzichten maak je direct praktisch door een groeps- en thuisopdracht. Bij de thuisopdracht, die gericht is op jouw eigen de praktijksituatie, kun je een keuze maken uit een aantal verschillende thema’s.

Portefeuillebeleid ontwikkelen en uitvoeren

Tijdens deze cursus leer je meer over:

 • het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager
 • de opzet van een portefeuillestrategie, het benoemen van de wensportefeuille en bijbehorend facetbeleid: verkoop-, onderhouds- en huurbeleid
 • de instrumenten van de assetmanager
 • het keuzeproces van mogelijke complexstrategieën en de uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen
 • de effecten van marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement, het belang van vastgoedrekenen

 

Bedoeld voor

De cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, portefeuillemanagers, assetmanagers, programmamanagers en beleidsmedewerkers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. H.P. Heeger (Havensteder)
  Cursusdata: 11 en 12 oktober en 8 en 9 november 2022
  Prijs: € 2.195,00 excl. btw
  Studiepunten: 27 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  27 (PE punten Aedes)
 • Programma

  Concept programma

  Dag 1

  • Introductie programma cursusblok 1
  • Procesmodel Portefeuillebeleid
   • Begripsbepaling
   • Beleidskaders en toelichting op het stappenplan
    Henk Heeger, Havensteder, Rotterdam, en Samenwerking, Vlaardingen
  • De werkzaamheden van een portefeuillemanager
   • Kenmerken en opgave van de corporatie Kennemer Wonen
   • Organisatie: taken, verantwoordelijkheden en draagvlak
   • Sturing: betekenis van portefeuillesturing in de Planning & Control-cyclus
   • Inhoudelijk: belangrijkste rollen en werkzaamheden
   • Prestatieafspraken
    Nancy van Dijk, portefeuillemanager, Kennemer Wonen, Heiloo
  • Analyses t.b.v. wensportefeuille: interactief bespreken
   • Relevante interne en externe ontwikkelingen en informatie
   • Benodigde analyses, scenario’s en doorrekeningen
    Henk Heeger en Nancy van Dijk
  • Wensportefeuille, transformatie en facetbeleid: interactief bespreken
   • Wat leg je in de wensportefeuille vast? Welke fasering?
   • Strategieën om de wensportefeuille te realiseren
   • Betrokkenen en draagvlak
    Henk Heeger en Nancy van Dijk
  • Financiële begrippen
   • Kasstromen bij woningcorporaties
   • Rendementssturing en waardesturing
   • Kosten en investeringen, nieuwe regels
    Lia de Kievit, zelfstandig ondernemer via Fineut*, Steenbergen
  • Groepsopdracht A: Optimaliseren van rendement
  • Bespreken van groepsopdracht A
   Lia de Kievit
  • Afsluiting en diner

   

  Dag 2

  • Strategische vraagstukken in het wonen of Duurzaamheidsbeleid
  • Portefeuillestrategie en kwaliteitsbeleid
   • Sturen op kwaliteit is sturen op kosten
   • Referentiekwaliteiten om strategisch en tactisch te kunnen sturen
   • Besparen op onderhoudskosten door bouwdeelbenadering
    Henk Heeger, Havensteder, Rotterdam
  • Portefeuillestrategie en huurbeleid
   • Financiële en maatschappelijke doelstellingen
   • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
   • Huursombenadering
   • Optimaliseren van huurkortingen; naar een doelmatige sociale voorraad
   • Gevolgen van de passendheidstoets
    Maarten Vos, manager Strategie en Innovatie, Vidomes, Delft
  • Groepsopdracht B: Kwaliteitsbeleid
  • Bespreking groepsopdracht B
   Henk Heeger
  • Afsluiting
   • Introductie thuisopdracht: uitwerking van een van de volgende thema’s:
   • Evaluatie programma eerste cursusblok en eventuele wensen voor tweede blok

   

  Dag 3

  • Introductie programma cursusblok 2
  • Assetmanagement op complexniveau
   • Proces assetmanagement
   • Koppelingen met portefeuilleniveau
   • De ‘knoppen’ voor de assetmanager
    Henk Heeger, Havensteder, Rotterdam
  • Assetmanagement in de praktijk
   • Definitie assetmanagement op scherp
   • Sturen op maatschappelijk en financieel rendement in de exploitatieportefeuille: complexbegrotingen
   • Taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden van een assetmanager
   • Plek van de assetmanager in de organisatie
    Carole Vermolen, Vastgoedsturing, Den Haag/Zwolle
  • Rekenen aan investeringsvoorstellen
   • Marktwaarde en beleidswaarde: hoe pas je deze waardebegrippen toe bij (des)investeringen
   • Sturen op maatschappelijk en financieel rendement bij (des)investeringen: de variantenanalyse
    Carole Vermolen, Vastgoedsturing, Den Haag/Zwolle
  • Bespreking thuisopdracht
   • De gemaakte huiswerkopdrachten worden voor dit blok verspreid en in kleine groepen besproken. Elke groep richt zich op bepaalde thema’s, problemen en oplossingen.

  • Het tot stand komen van de complexstrategie
   • Betrokkenen
   • Benodigde informatie
   • Complexscenario’s
   • Maken van keuzes
   • Oefening in het opstellen van complexstrategieën
    Rein Bakker, assetmanager, Ymere, Amsterdam
  • Afsluiting en diner

   

  Dag 4

  • Assetmanagement bij een belegger: het onderhoud
   • Beleggen in vastgoed
   • Kenmerken van het woningbezit van Vesteda
   • Onderhoud in relatie tot rendement
   • Onderhouds- en renovatiebegroting
   • Van meerjarenbegroting naar jaarbegroting
   • Bewaking budget in relatie tot realisatie
    Kees Korver, regiomanager, Vesteda, Amsterdam
  • Assetmanagement bij een corporatie in een krimpgebied
   • Betekenis van een krimpgebied voor het assetmanagement
   • Organisatie en samenwerking met andere betrokkenen
   • Maken van keuzes op buurt- en complexniveau
    Wim de Vries, coördinator Vastgoedsturing, Thús Wonen, Dokkum
  • Assetmanagement bij Oost Flevoland Woondiensten
   • Organisatie en vastgoedstrategie
   • Duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit als belangrijke thema’s
   • De basis op orde door middel van basiskwaliteit
   • Routekaart
    Marco Kersing, Manager Vastgoed, Oost Flevoland Woondiensten, Dronten
  • Bespreken thuisopdrachten (vervolg)
   • Stellingen, discussie over dilemma’s en oplossingen.

  • Efficiënt beheer: property management
   • Efficiënt verhuurproces: vermijden van leegstand, doelgroepen en woningtoewijzing, betaalbaarheid als dilemma, verkoop
   • Technisch: efficiënt uitvoeren van mutatieonderhoud en dagelijks onderhoud
   • Financieel: realiseren markthuur, lage onderhouds- en beheerskosten
   • Quick-wins in property-management
   • Omgaan met wensen van bewoners
    Manfred Ziere, directeur, MVGM, Rijswijk
  • Afsluiting, uitreiking getuigschriften en borrel
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,9
  “Hele fijne cursus. Ik heb er ontzettend veel ervan geleerd. Ik heb nu veel beter inzicht in hoe het hele beslissingsproces bij de corporatie in elkaar zit. Het waren vier volle dagen. Maar, dat was het dubbel en dwars waard.”
  cursist Portefeuille- en assetmanagement
  “Mooie, leerzame cursus waarin alle facetten van P&A management naar voren komen en op diverse manieren wordt belicht.”
  Roelof van Steenis (Van Dillen Bouwgroep)
  “Zeer interessant, breed, mooie basis om er mee aan de slag te gaan.”
  Arjen Sprokkereef (Thús Wonen)