Cursus

Portefeuille- en assetmanagement

Inzicht in het proces, de organisatie en opzet van portefeuillebeleid

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management). Deze cursus richt zich op het strategisch en tactisch niveau.

Tijdens deze cursus leer je zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen en uit te voeren, met de nadruk op zowel portefeuille- als assetmanagement. Je krijgt inzicht in hoe verschillende soorten corporaties (wat betreft grootte, woningmarktgebied of financiële positie) hun portefeuillebeleid ontwikkelen. Je inzichten maak je direct praktisch door een groeps- en thuisopdracht. Bij de thuisopdracht, die gericht is op jouw eigen de praktijksituatie, kun je een keuze maken uit een aantal verschillende thema’s.

Portefeuillebeleid ontwikkelen en uitvoeren

Tijdens deze cursus leer je meer over:

 • het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager
 • de opzet van een portefeuillestrategie, het benoemen van de wensportefeuille en bijbehorend facetbeleid: verkoop-, onderhouds- en huurbeleid
 • de instrumenten van de assetmanager
 • het keuzeproces van mogelijke complexstrategieën en de uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen
 • de effecten van marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement, het belang van vastgoedrekenen

 

Bedoeld voor

De cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, portefeuillemanagers, assetmanagers, programmamanagers en beleidsmedewerkers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. H.P. Heeger (Havensteder)
  Cursusdata: 25, 26 mei en 29 en 30 juni 2021 (o.v.)
  Prijs: € 2.195,00 excl. btw
  Studiepunten: 27 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  27 (PE punten Aedes)
 • Programma

  Dag 1

  • Introductie programma cursusblok 1
  • Procesmodel Portefeuillebeleid
  • De werkzaamheden van een portefeuillemanager
  • Analyses t.b.v. wensportefeuille: interactief bespreken
  • Wensportefeuille, transformatie en facetbeleid: interactief bespreken
  • Financiële begrippen
  • Groepsopdracht A: Optimaliseren van rendement
  • Bespreken van groepsopdracht A
  • Afsluiting en diner


  Dag 2

  • Portefeuillestrategie en kwaliteitsbeleid
  • Portefeuillestrategie en verkoopbeleid
  • Groepsopdracht B: Kwaliteitsbeleid
  • Bespreking groepsopdracht B
  • Portefeuillestrategie en huurbeleid
  • Afsluiting


  Dag 3

  • Introductie programma cursusblok 2
  • Assetmanagement op complexniveau
  • Assetmanagement in de praktijk
  • Rekenen aan investeringsvoorstellen
  • Bespreking thuisopdracht
  • Van complexbegroting en -scenario’s tot complexstrategie
  • Afsluiting en diner


  Dag 4

  • Assetmanagement bij een belegger: het onderhoud
  • Assetmanagement bij een corporatie in een krimpgebied
  • Assetmanagement bij Zayaz
  • Bespreken thuisopdrachten (vervolg)
  • Efficiënt beheer: property management
  • Afsluiting, uitreiking getuigschriften en borrel
 • Downloads