Cursus

Haven en terminal planning

Initiƫle planning en haalbaarheidsstudies die de besluitvorming ondersteunen

De planning van havens en terminals is een complexe aangelegenheid. Dit geldt voor zowel nieuwe havens als voor de uitbreiding of aanpassing van bestaande havens.

De toename van de wereldhandel leidt tot toename van het goederen transport en vereist uitbreiding van havencapaciteit. De steeds grotere (container) schepen en andere huidige en toekomstige trends hebben gevolgen voor de havens. Planning en ontwerp van de benodigde infrastructuur van de haven (toegangskanaal, draaicircel, bekkens en terreinen) en de verschillende soorten terminals is daarom een uitdagend geheel. 

Deze cursus richt zich primair op de vroege stadia van havenontwikkeling: de initiële planning en haalbaarheidsstudies die de besluitvorming ondersteunen. Deze fase vergt in de praktijk vaak de meeste tijd, brengt de grootste risico's met zich mee en is van het grootste belang in het proces van havenplanning en ontwerp.

Ontwerpen aan havens en terminals

Na het volgen van deze cursus:

  • heb je inzicht in de relevante externe ontwikkelingen voor havens en terminals;
  • kun je capaciteitsanalyses maken van de belangrijkste onderdelen, zoals toegangsgeulen en terminals en adaptieve elementen verwerken in de ontwerpen;
  • ken je de greenport-strategie;
  • ken je de belangrijkste risico’s bij het haven- en terminal ontwerp;
  • kun je een havenlayout maken;
  • ken je de technische ontwikkelingen rond verschillende soorten terminals.

 

Deze cursus wordt geheel in de Engelse taal gedoceerd.

Bedoeld voor

projectmanagers en ingenieurs van havenautoriteiten en havenbedrijven; planners, ontwerpers en projectleiders bij ingenieursbureaus en beleidsadviseurs.

Deel deze pagina