Cursus

Polymeerchemie en -technologie - incompany training

Alles over polymeren: van eigenschappen tot composieten

Basiskennis van polymeerchemie en -technologie komt van pas bij het ontwerpen en fabriceren van kunststof producten. Ben jij betrokken bij de keuze en toepassing van polymeren, maar ben je niet tot polymeertechnoloog opgeleid? In deze cursus krijg je alle basiskennis van polymeren.

De cursus bestaat uit vijf modules, waarbij de eerste drie de basis vormen. De twee laatste modules bespreken de stap van polymeren naar kunststof. De losse onderwerpen zijn apart te volgen of je kunt er een aantal combineren. De gehele serie is geschikt als brede oriëntatie op de wereld van polymeerchemie en -technologie. 

Na het volgen van de cursus kun je de relatie leggen tussen diverse fysische en chemische parameters en de in de praktijk toegepaste verwerkingstechnologieën. In projecten kun je daadwerkelijk problemen aanpakken, analyseren en optimaliseren vanaf de ontwerp- tot en met de verwerkingsfase.

Basiskennis polymeren

Module 1: Polymeer eigenschappen en -verwerking
In deze tweedaagse module wordt de relatie gelegd tussen de structuur van polymeren en de fysische eigenschappen. Vervolgens wordt deze kennis toegepast bij de behandeling van diverse verwerkingstechnieken. De module besluit met de mechanische eigenschappen van polymeren.

Module 2: Polymeerchemie
Deze tweedaagse module geeft essentiële achtergrondkennis in de polymeerchemie: chemische structuurkenmerken, polymerisatiemechanismen en het principe van Flory. Daarna komen chemische aspecten van condensatiepolymerisaties en additiepolymerisaties en tenslotte copolymerisaties en polymerisatietechnieken aan de orde.

Module 3: Polymeerkarakterisering
Deze eendaagse module behandelt karakterisering van polymeren in oplossing, controle van de kwaliteit van het eindproduct, volgen van een polymerisatie of degradatie, fysisch gedrag van polymeren in oplossingen, vaststelling van de molecuulgrootte en recente ontwikkelingen in de karakterisering (GPC).

Van polymeer naar kunststof

Module 4: Polymeren: afnemende eigenschappen en end of life van kunststoffen
Deze eendaagse module behandelt de degradatiemechanismen van polymeren en de uitwerking op de mechanische eigenschappen. Waarom wordt de E-modulus minder bij contact met vloeistoffen? Wat gebeurt er met een polymeer onder invloed van UV of hoge druk? Welke additieven zijn toepasbaar om veroudering van polymeren tegen te gaan door andere invloeden? Hoe kun je door blending de eigenschappen veranderen?

Module 5:  Polymeer composieten
Polymeren worden regelmatig gemengd voor de vezelversterking van plastics. Hoe wordt een composiet opgebouwd en waarom? De relatie wordt gelegd tussen de combinatie polymeer-vezel en de mechanische eigenschappen in de toepassing. 

Bedoeld voor

Je bent betrokken bij de keuze en de toepassing van polymeren of het ontwerp en de fabricage van kunststof producten. De cursus kan ook dienen voor het opfrissen van weggezakte kennis op dit gebied.

Je hebt tenminste een hbo-opleiding chemie, chemische technologie of werktuigbouwkunde.
Voor module 3 is voorkennis op het niveau van module 2 nodig.
Voor de modules 4 en 5 is voorkennis nodig op het niveau van module 1 en/of 2.

Deel deze pagina