Cursus

Paalfunderingen voor civiele constructies

In deltagebieden worden bijna alle gebouwen en andere constructies op palen gefundeerd, zo ook in Nederland. Daarom wordt in één cursus aan alle facetten van de paalfundering aandacht besteed: zowel aan de bestaande en nieuwe ontwerpmethodieken als aan de uitvoering van een paalfundering en de ontwikkeling op het gebied van proefbelasten.

De cursus brengt de vele aspecten van een paalfundering samen, waaronder de laatste stand van de Eurocode, normering en nieuwe ontwikkelingen in de kennis. Daarnaast komt een aantal uitvoeringsaspecten aan de orde: theoretische en praktische beschouwingen over het heien van palen en lopend onderzoek naar het meenemen van installatie-effecten in EEM-berekeningen.

De verschillende ontwerpmethodieken worden verduidelijkt aan de hand van cases. Ook worden praktische rekenvoorbeelden gegeven voor alle soorten belastingen die op een paalfundering kunnen worden aangebracht door bijvoorbeeld hoogbouw, ophogingen, viaducten en dynamische belastingen.

Alle aspecten van paalfunderingen in één cursus

Na het volgen van deze cursus ken je de laatste stand van zaken wat betreft:

 • de ontwerp- en de uitvoeringsaspecten van paalfunderingen;
 • de regelgeving: de nieuwe NEN-normen en de invoering van de Eurocodes;
 • de ontwerpaspecten: nieuwe paaltypes, axiaal belaste palen, paalgroepen en paalplaatfunderingen, horizontaal belaste palen, op trek belaste palen, veerstijfheden bij statisch, wisselende en dynamische belasting, ankerpalen en zwelbelasting;
 • en heb je inzicht in slimme funderingsconstructies voor nieuwe uitdagende kunstwerken.

Bedoeld voor

Constructeurs, geotechnici en ontwerpers werkzaam bij: adviesdiensten Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, grote en gespecialiseerde aannemingsbedrijven, ambtenaren bouw- en woningtoezicht en docenten geotechniek.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Mevr. Dr.ir. M. Korff (Deltares), Dhr. Ir. A.J. van Seters (Fugro NL Land B.V.)
  Cursusdata: 26, 27 maart en 9, 10 april 2020
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.695,00 excl. btw
  Prijs onder voorbehoud Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 8 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  24 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
  17 (PDH's Geotechniek)
  Taal
  Dit programma kan (gedeeltelijk) in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Programma (onder voorbehoud)

  Dag 1

  • Inleiding cursus
    
  • Ontwerp paalfundering volgens Eurocode 7
    
  • Veerstijfheid voor alleenstaande axiaal
    
  • Veerstijfheid: rekenvoorbeeld
    
  • Paalgroepen: draagvermogen en stijfheid
    
  • Paalplaatfunderingen: voorbeelden
    


  Dag 2

  • Dimensionering van door grond horizontaal belaste palen
    
  • Dimensionering van op de kop horizontaal belaste palen
    
  • Rekenvoorbeeld horizontaal belaste palen
    
  • Uitgevoerd onderzoek open stalen buispalen
    
  • Rekenvoorbeelden open stalen buispalen
    


  Dag 3

  • Rekenregel trekpalen, CUR-rapport 2001-4
    
  • Cases trekpalen
    
  • Zwelbelasting op palen
    
  • Ankerpalen: draagvermogen en stijfheid
    
  • Ankerpalen: beproevingen en voorbeelden
    


  Dag 4

  • Golfvoortplanting in palen
    
  • Heien en trillen, uitvoering en installeren van palen
    
  • Heien en trillen, invloed op de omgeving
    
  • Uitvoering en kwaliteit van paalfunderingen, grondverplaatsingen
    
  • Niet statische proefbelastingen