Cursus

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid

Op 1 januari 2017 is de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen ingevoerd. Deze normering is gebaseerd op een overstromingsrisico benadering waarbij rekening wordt gehouden met de kansen op een overstroming en de gevolgen daarvan voor een dijktraject. Dit, tezamen met de implementatie van nieuwe kennis en een andere kijk op zorgplicht, leidt tot veranderingen in de cyclus van toetsen (beoordelen), ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van primaire keringen.

Ook de ontwikkeling van het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium (WBI) en het Ontwerp Instrumentarium (OI) dragen bij aan deze doelen. Dit is een nieuw software instrumentarium waarmee de ontwerper en de beoordelaar mee om moeten leren gaan. 

Omdat de veranderingen in benadering en werkprocessen groot zijn organiseert PAOTM samen met Wateropleidingen en HKV lijn in water het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW). Opdrachtgevers voor dit programma zijn STOWA en Rijkswaterstaat. Deltares levert een aanzienlijke bijdrage in de cursussen die WBI georiënteerd zijn.

Cursusonderwerpen

Achtergronden normering, hydraulische belastingen, geotechniek (met diverse verdiepende modules), bekledingen, databeheer, ontwerp, beheer en onderhoud.

Op de website opleidingen.stowa.nl vind u een overzicht van alle cursussen die onder dit programma vallen.

Doelgroep

De cursussen zijn kosteloos toegankelijk voor beheerders van primaire keringen: waterschappen en Rijkswaterstaat. De cursussen zijn ook beperkt toegankelijk voor marktpartijen, tegen kostprijs.

Meer informatie?

Contact Hanna Langerak via (030) 60 69 424, of stuur een mail naar opleidingen@innw.nl.

 

 

Deel deze pagina