opleiding

Opleiding Bouwbesluitdeskundige BBL

Deze SKB post-hbo-opleiding maakt je klaar voor je veranderende rol door de komst van de Wkb

Tijdens de post-hbo-opleiding Bouwbesluitdeskundige krijg je meer kennis over het Bouwbesluit en aanverwante regelgeving en leer hoe je een bouwplan integraal kan toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit om zo kwaliteitsborging te kunnen garanderen.

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen, is kennis van het Bouwbesluit onmisbaar. Voor medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten in verband met de eisen die gesteld worden op grond van de Wet VTH, oftewel de Kwaliteitscriteria. Voor bouwbedrijven en adviseurs omdat de regelgeving steeds meer uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van bouwers.

De opleiding biedt je de kans om samen met vakgenoten uit het publieke en het private domein kennis over het Bouwbesluit op te doen. Nieuw dit jaar is dat er veel ruimte is ingebouwd voor oefening. 

Het Bouwbesluit toe leren passen

Na deze opleiding:

 • Ken je de algemene werking van het Bouwbesluit (het juridisch kader, de algemene principes, de procedures, het lezen van voorschriften)

 • Kun je bouwplannen integraal toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit (beoordelen vergunningsaanvraag, tussentijds en definitief ontwerp, etc.)

 • Ken je de bepalingen die een bouwplan modelleren in termen van het Bouwbesluit (m.b.t. gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied, bezettingsgraad)

 • Heb je kennis van de voorschriften op gebouw-, constructie- en materiaalniveau (vanuit het oogpunt voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en de voorschriften inzake installaties, het gebruik, en bouw- en sloopwerkzaamheden)

 • Kun je deze kennis toepassen in je dagelijkse werk bij de planvoorbereiding van de bouw, als adviseur, als kwaliteitsborger of als plantoetser bij de gemeente

 • Kun je deze voorschriften integraal toepassen op eenvoudig bouwwerk, zoals een klein kantoorgebouw, een bedrijfspand of een woongebouw

Gecertificeerd diploma

Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond, kunnen zich met dit diploma registreren.

Bedoeld voor

Iedereen met een bouwkundige achtergrond die zich wil verdiepen en specialiseren in de bouwregelgeving:

 • Medewerkers van gemeenten die nu werkzaam zijn als Wabo-coördinator, toezichthouder of plantoetser.
  Na het volgen van de opleiding ben je in staat om zelfstandig een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen voor een woning, eenvoudig woongebouw of bedrijfspand te beoordelen. Je voldoet daarmee tevens aan de eisen die op grond van de Wet VTH worden gesteld (de kwaliteitscriteria). Voor de meer ervaren plantoetsers biedt de opleiding een verdieping van de bestaande kennis.
   
 • Medewerkers van adviesbureaus of partijen die als kwaliteitsborger in de markt aan de slag willen.
  Na het volgen van de opleiding voldoe je aan de opleidingseisen die in het kader van instrumenten voor kwaliteitsborging worden gesteld. Tevens ben je in staat om voor je opdrachtgever te beoordelen of een bouwplan aan de voorschriften voldoet.

 • Medewerkers van aannemers, architectenbureaus en andere ontwerpende partijen.
  Door vroegtijdig in het ontwerp mee te kijken voorkom je fouten in het ontwerp en de uitvoering. De opleiding leert je welke regels van toepassing zijn zodat je een inhoudelijk oordeel kunt geven over je eigen werk en het werk van je collega’s.

 • Medewerkers van omgevingsdiensten die als integraal vergunningverlener aan de slag willen en hun huidige vakgebied willen verbreden naar het domein bouw.

Toelatingseisen

HBO/TU-opleiding bouwkunde of een MBO‚Äźopleiding in combinatie met minimaal 3 jaar werkervaring in het betreffende vakgebied. Kandidaten die hier niet aan voldoen kunnen een telefonisch intakegesprek aanvragen met de studieleider van de opleiding. De studieleider beoordeelt op basis van het gesprek of de kandidaat alsnog kan worden toegelaten. Kennis van bouwregelgeving is een pre, maar niet noodzakelijk.

Lesmateriaal:

 • Verplichte literatuur: te bestellen bij www.vakmedianet.nl
  * Handboek Bouwbesluit 2012, editie 2018-2019 ISBN 9789492610041 (vanaf sept 2018 verkrijgbaar)
  * Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren, editie 2017-2018 ISBN 9789492610034

 • Aanbevolen literatuur:
  * Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica, editie 2017-2018 ISBN 9789492610065
  * Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen bouwkundige editie, 2017-2018 ISBN 9789492610058
  * Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid, editie 2017-2018 ISBN 9789492610072

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.C.M. van Egmond (Geregeld BV)
  Cursusdata: start najaar 2020
  Locatie: midden Nederland
  Prijs: € 5.995,00 excl. btw
  (prijs onder voorbehoud wegens programma aanpassingen)
  Roosterinformatie: woensdag middag/avond
 • Programma

  De 26 lesdagen bestaan uit twee dagdelen, een middag- en avondprogramma. Het middagprogramma begint om 14:30 uur en loopt tot 17:15 uur. Na de maaltijd start het avondprogramma, dat loopt van 18:15 uur tot 21:00 uur. In de vakantieperiodes is er geen les.

  1. Introductie

   (12 lesuren, 12 studieuren)

   Ir. H.C.M. van Egmond (Hajé), Geregeld BV

   • Juridisch kader
   • Procedures
   • Gelijkwaardigheid
   • Algemene bepalingen
   • Gebruiksvoorschriften
   • Bouwen en slopen
   • Kwaliteitsborging
  2. Modellering Bouwplan

   (18 lesuren, 6 lesuren: tentamen + nabespreking, 36 studieuren: opdrachten + tentamenvoorbereidingen)

   S. Keus (Sandra), Nieman Raadgevende Ingenieurs

   • Basisbegrippen
   • Indelen en berekenen
  3. Toepassing Voorschriften Veiligheid 

   (30 lesuren, 6 lesuren: tentamen + nabespreking, 60 studieuren: opdrachten + tentamenvoorbereidingen)

   ing. O. van Alst (Olaf) AlFireE, Aandacht voor brandveiligheid

   • Brandveiligheid
   • Installaties, brand
   • Sterkte constructies - Gastcollege ing. M.J.M. Geerdink, Constabiel
  4. Toepassing Overige Voorschiften

   (36 lesuren, 6 lesuren: tentamen + nabespreking, 73 studieuren: opdrachten + tentamenvoorbereidingen)

   ing. L. Bisselink, DGMR

   • Algemeen bouwkundig
   • Bouwfysica
   • Installaties, geen brand
  5. Integraal project

   (12 lesuren, 24 studieuren)

   Ir. H.C.M. van Egmond (Hajé), Geregeld BV en S. Keus (Sandra), Nieman Raadgevende Ingenieurs

   • Woongebouw: nieuwbouw
   • Woongebouw: verbouw
   • Utiliteitsbouw: nieuwbouw
   • Utiliteitsbouw: verbouw
  6. Examen

   (1 uur examen, 40 studieuren)

   • Individuele presentatie eindexamenwerkstuk

  Studielast totaal: 371 uren, waarvan 108 lesuren, 18 tentamen uren en 245 studieuren

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “De opleiding heb ik als uitdagend en zeer leerzaam ervaren. Ondanks dat ik al jaren werk met het Bouwbesluit heb ik veel geleerd en was het voor mij een goed ijkpunt om mijn kennis te spiegelen aan de groep mede studenten. De opleiding bereid je voldoende voor om er, afhankelijk van de complexiteit, zelfstandig dan wel samen met andere deskundigen mee aan de slag te gaan.”
  Freddie Boekelo (OmgevingsDienst Groningen)
  “De opleiding sluit goed aan bij mijn werk, geeft veel duidelijkheid over vraagstukken die spelen binnen het Bouwbesluit. Het ingewikkelde Bouwbesluit wordt veel behapbaarder gemaakt en makkelijker te interpreteren.”
  Wout Kuiken (Jan Snel)