Cursus

Opdrachtgeverschap woningcorporaties en verduurzaming

Nieuwe vormen van samenwerking tussen vragers onderling, en vragers en markt

Verduurzaming is de katalysator in de professionalisering van het opdrachtgeverschap, de bewustwording voor goed opdrachtgeverschap neemt toe. Woningcorporaties harmoniseren en bundelen de vraag naar duurzame renovaties. Ze creëren samen met de markt de juiste condities voor CO2-reductie, versnelling, opschaling, innovaties, industrialisatie, circulaire oplossingen en integrale kostenreductie.

De cursus geeft aandacht aan verduurzamingstrategieën van woningcorporaties en de samenhang met de inbedding van het opdrachtgeverschap in de organisatie. Sprekers van woningcorporaties en daarbuiten geven inzicht in hoe zij omgaan met deze vraagstukken. De cursus gaat dieper in op de volwassenheid van het opdrachtgeverschap aan de hand van het ‘Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap’. Dit model is ontwikkeld door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft, en op initiatieven van vraagharmonisatie en bundeling door woningcorporaties.

Meerdere van deze initiatieven worden tegen het licht gehouden, mede aan de hand van video’s met directeur-bestuurders van betrokken woningcorporaties. De vraag staat centraal wat vraagharmonisatie en bundeling betekent voor de opdrachtgevende rol, intern en extern. Vraagstukken zijn onder meer het vaststellen wat gezamenlijk kan worden gedaan en wat per corporatie kan en moet worden gedaan. Ook komt aan bod hoe de gewenste snelheid van de groep kan afwijken van de verschillende snelheden van de individuele corporaties (als gevolg van financiële mogelijkheden, budgettering en besluitvorming, enz.), en het borgen van draagvlak in de eigen organisatie.

Duurzaamheidsopgave realiseren met vernieuwend opdrachtgeverschap

Tijdens deze cursus krijg je:

 • inzichten in de nieuwste ontwikkelingen rond opdrachtgeverschap en een duurzame woningportfolio
 • inzichten in en toepassen van modellen voor bepalen maturity in opdrachtgeverschap, de eigen veranderopgave en vraag- en aanbodsamenwerking.

Bedoeld voor

Managers vastgoed en realisatie woningcorporaties (en directeur-bestuurders, leden raad van commissarissen).

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. A. Straub (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE))
  Cursusdata: 22 en 23 juni 2022
  Locatie: Midden Nederland
  Prijs: € 1.145,00 excl. btw
  Studiepunten: 14 (PE punten Aedes)
  In samenwerking met: TUDelft / MBE
 • Programma

  Dag 1 (9.30 - 19.00; 19.00 diner)

  • Kennismaking
  • Inleiding beleid en strategie verduurzaming, en opdrachtgeverschap
   Ad Straub
  • Strategie verduurzaming woningportfolio en discussie keuzes in realisatie
   Jan Willem Stevens, Manager Vastgoedrealisatie woningcorporatie Lefier
  • Inleiding in- en extern opdrachtgeverschap en Maturity Model
   Ad Straub
  • Opdracht Maturity Model Opdrachtgeverschap en bespreking
  • Professionele organisatie in opdrachtgeven
   Nicole van Wijk, Directeur-bestuurder Woonwaard
  • Afsluiting en diner


  Dag 2 (9.00 - 16.30)

  • Wrap-up dag 1
  • Inkoopsamenwerking bij gemeenten en aandachtspunten voor woningcorporaties
   Ditmar Waterman, Directeur Stichting Inkoopsamenwerking Rijk
  • Praktijkvoorbeelden vraag- en aanbodbundeling en discussie
   Ad Straub en Arthur Lippus, Kwartiermakers in de Bouw
  • Opdracht bouwstromen in verduurzaming en bespreking
   Ad Straub en Arthur Lippus
  • Programmasturing door de corporatie van de toekomst
  • Afsluiting