Cursus

Ontwerpen en beoordelen van waterbouwkundige kunstwerken

Sluizen, stuwen en waterkeringen

De natte infrastructuur in Nederland staat aan de vooravond van een grootschalige renovatie en vernieuwing. Deze cursus is daarmee actueler dan ooit. Je leert over het ontwerpen en beoordelen van waterbouwkundige kunstwerken, zoals sluizen en stuwen. Daarbij komt de gehele levenscyclus van het kunstwerk aan bod. 

Deze cursus wordt al meer dan tien jaar succesvol gegeven. In twee themadagen wordt je vertrouwd gemaakt met het ontwerp van schutsluizen, stuwen en stormvloedkeringen. Daarna werk je zelf een case uit. Op de derde dag presenteer je jouw uitwerking aan je mede-cursisten en krijg je feedback van de cursusleiders.

Daarnaast is er aandacht voor actuele projecten, zoals de nieuwe stormvloedkering in Nieuwpoort, renovatie van sluizen in Helmond, recent opgetreden calamiteiten en ontwikkelingen op het gebied van Waterveiligheid.

Hydraulische constructies doorgrond

In deze cursus leer je:

 • hoe het ontwerpproces van een hydraulisch kunstwerk verloopt en welke speciale civieltechnische zaken hiervoor nodig zijn; 
 • het proces van beoordelen van bestaande waterbouwkundige kunstwerken op alle functies die het kunstwerk vervult;
 • de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het ontwerp en de bouw van waterbouwkundige kunstwerken en de beoordeling van kunstwerken in primaire waterkeringen;
 • een waterbouwkundige constructie te ontwerpen of te beoordelen, of aan deze processen leiding te geven, ook bij aanpassing of renovatie.

Bedoeld voor

Betrokkenen bij het ontwerpen, beheren, onderhouden en toetsen van waterbouwkundige kunstwerken (beheerders, projectleiders, toetsers) werkzaam bij Rijkswaterstaat, waterschappen, ingenieursbureaus, kennisinstellingen en de natte aannemerij.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.C.D. Kortlever (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud), Dhr. Dr.ir. H.G. Voortman (ARCADIS)
  Cursusdata: 16, 17, 23 en 24 november 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.675,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 12 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1 - Schutsluizen

  • Introductie cursus
  • Functioneel ontwerp/ligging/hydraulische randvoorwaarden
  • In- en uitvaren van schutsluizen en sluisgeometrie
  • Keuze civiele constructies en keermiddelen
  • Keuze en hydraulisch ontwerp van nivelleersysteem
  • Hydraulisch ontwerp van nivelleersysteem
  • Hydraulische belastingen op schutsluisdeuren
  • Bezoek schaalmodel zeesluizen Deltares
    

  Dag 2 - Stroomsluizen, stuwen en afsluitbare keringen

  • Stuwen/stormvloedkeringen en stroomsluizen: functioneel ontwerp/plattegrond/geometrie
  • Hydraulische analyses in het voorontwerp; dimensioneren hoofdafmetingen
  • Renovatie van de vizierstuwen in de Neder-Rijn en Lek
  • Civiele constructies en keermiddelen, keuze en dimensionering
  • Hydraulische belastingen en bodembescherming
    

  Dag 3 - Oefeningen en projectvoorbeelden

  • Presentatie huiswerkopdracht door cursisten
  • Deuren en werktuigbouwkundige installaties in natte kunstwerken
  • Ontwerp roldeuren nieuwe sluizen Panamakanaal
  • Golven bij waterbouwkundige kunstwerken
  • Realisatie Nieuwe Zeesluis IJmuiden
    

  Dag 4 - Nieuwe ontwikkelingen en projectvoorbeelden

  • Ontwikkelingen waterveiligheid
  • Ontwerpen van kunstwerken in primaire waterkeringen
  • RAMS-analyse van waterbouwkundige kunstwerken
  • Ontwerp van gemalen
  • Calamiteit Stuw Grave
  • Voorbeelden uit de praktijk (stormvloedkeringen in Göteborg en Nieuwpoort; spuisluis Afsluitdijk; stuwdam in Zuid-Korea)
  • Discussie en evaluatie cursus
    
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,9
  “Interessante cursus met veel nieuwe info en ook weer enige bestaande kennis kunnen ophalen (Verduijn).”
  “Zeer brede cursus. Als niet-waterbouwer ben ik in vier dagen een stuk wijzer geworden (Burggraaf).”
  “Zeer informatief, gevarieerd en interessant. Goede afwisseling en balans tussen diversiteit en diepgang (Beijer).”