Cursus

TRIZ (online)

TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) is een creatieve en analytische methode voor het oplossen van problemen en het genereren van nieuwe ideeën. Je maakt kennis met concepten die afgeleid zijn van alle bekende technische successen uit o.a. patenten en publicaties. De logische en laagdrempelige methodiek is toepasbaar op allerlei technische en managementproblemen, geeft toegang tot de kennis van de wereld en is daarbij ook zeer geschikt om teams effectief te laten samenwerken.

TRIZ  hergebruikt op slimme wijze bewezen oplossingen uit o.a. patenten. De methode kan als zelfstandige methode worden toegepast maar past ook naadloos in het Design for Six Sigma (DfSS) programma. In de Identify/Design fase van DfSS DIDOV biedt TRIZ mogelijkheden voor het genereren van ideeën voor adequate, kosteneffectieve en low-risk oplossingen. Daarom vormt de cursus TRIZ een prima aanvulling op de cursus voor Green en Black Belts.

Inhoud

Je krijgt een overzicht van hoe deze werkwijze richting geeft aan probleemanalyse en -oplossing. In deze context is TRIZ primair gericht op het oplossen van specifieke problemen. In het programma staat de selectie van TRIZ tools die uitgelegd worden. Voor ontwikkeling in het Product Creatie Proces levert DfSS de vertaling van de klantenwens naar Critical to Quality (CTQ) specificaties. De CTQ Flowdown is een krachtig hulpmiddel om de verwachting van de klant te koppelen met eigen bedrijfsdoelstellingen, uitgedrukt in meetbare eenheden. De TRIZ werkwijze is in de DfSS Identify fase een welkome aanvulling in het creatieve proces om naar design opties te komen. Het is de omzetting van het ‘wat’ naar het ‘hoe’. De DfSS mindset om variatie zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces te reduceren blijft ook hier: ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Bedoeld voor

Door de universele aanpak is deze workshop geschikt voor technici en technisch management alsook voor deelnemers uit niet-technische bedrijfstakken. Sleutelwoorden zijn: product- en procesinnovatie, probleemoplossing, creatief proces.
 

Deel deze pagina

 • Programma

  • Introductie en overzicht van de TRIZ tools: 
  - Grondbeginselen van Problem Solving 
  - Overeenstemmen van systemen en behoeften 
  - Het TRIZ prisma 
  - Concept - Idea Denken - Slechte oplossingen en tegenstrijdigheden 
  • 40 Inventieve Principes (en de matrix van fysieke contradicties) 
  • Gebruik van TRIZ Trends & Technische Evolutie voor systeemontwikkeling 
  • Denken in tijd en schaalgrootte 
  • Het verband tussen TRIZ en Design for Six Sigma in het product ontwikkelingsproces 
  • Het verband tussen Critical to Quality denken, TRIZ en begrijpen en reduceren van variatie in processen
  • Programmamanagement met aspecten van organiseren van training, projectuitvoering en ondersteuning